Bilder från höstbålet

I slutet av augusti träffades Kustmiljögruppen på Dalskär för ett höstbål. Kvällens tema var våtmarksåtgärder för att minska övergödning och hushålla med vatten.

Foto Ove Lind