Externa och egna aktiviteter – kalendarium vintern/våren 2017

Av protokoll från styrelsens sammanträde den 23 januari 2017, § 17009 framgår att sekreteraren har gjort en sammanställning av såväl externa såväl som egna aktiviteter under vintern/våren 2017 i form av ett kalendarium över nu kända aktiviteter för att underlätta styrelsens arbete efter den 30 april 2017.

Anmärkning    Härutöver så kommer arbetsgruppen för Vik för vikprojektet för Grisbäcken –  mot en friskare Östersjökust träffas vid tidpunkt/-er, som ännu inte är fastställda.

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde att…

 • De ledamöter som är intresserade av att delta på någon eller några av de externa och/eller egna aktiviteterna, som finns angivna nedan på den blå klickbara länken tar kontakt med Pia Prestel Kustmiljögruppens t.f. ordförande för godkännande och ev. samåkning, varefter ledamot själv tar del av lämnad information och anmäler sig på lämnad länk.
 • Det åligger sekreteren att lämna information fram till den 30 april 2017, om det dyker upp nya externa och/eller interna aktiviteter till styrelsens ledamöter. Även de tillkommande aktiviteterna skall administreras på det sätt som föreslagits i första stycket ovan och dokumenteras på hemsidans första sida under ”senaste nytt”.

  Klicka på den blå länken nedan för att ta del av hela aktivitetskalendern. Externa och egna aktiviteter – kalendarium vintern/våren 2017. (PDF)
 • 2017-02-24
  Sekretariatet vidarebefordrat mail (PDF) till styrelsens ledamöter, såväl ordinarie såväl som adjungerade ledamöter och ersättare från Renate Foks, Vattenrådskansliet i Kalmar kommun med rubriken ”Nyhetsbrev Ostkustens Vattensamling” kompletterande information till externa och egna aktiviteter – kalendarium vintern/våren 2017 som återfinns på Kustmiljögruppens hemsida”. 
 • 2017-03-15
  Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Välkommen på vattendragsvandring i Torsås den 17 april 2017 – Annandag påsk” jämte en bifogad fil…
  # Inbjudan och uppgifter om vattendragsvandringens genomförande. (PDF)
 • 2017-03-17
  Inkommer mail (PDF) från Louise Chyssler, kommunikationsassistent, Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Preliminärt program för Havs- och vattenforum 16-17 maj 2017” jämte en bifogad fil
  # Preliminärt program för Havs- och vattenforum 16-17 maj 2017. (PDF)
  # Klicka även på länken https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/evenemang/havs–och-vattenforum/preliminart-program-for-havs–och-vattenforum.html2
 • 2017-03-25
  Sekretariatet vidarebefordrar inkommit mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands vattenråd till styrelsens samtliga ledamöter, såväl ordinarie, såväl som till ersättare och adjungerade ledamöter.