Kallelse till föreningsstämma med styrelsens förslag till dagordning 2018

 • Dag: Lördagen den 20 oktober 2018
 • Tid: Klockan 10.00
 • Plats: Båtklubbens lokaler, Dalskär, Bergkvara

Fika serveras!

Förslag på val inför föreningsstämma 2018 (PDF)

Dagordning:

 1. Ordföranden hälsar välkommen.
 2. Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning.
 3. Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor.
   • Genomgång av vad som är på gång i kommunen och vattenrådet.
   • Status/nuläge för Grisbäcken steg 2 och vilka planer finns för steg 3!
   • Status/nuläge för Vik- för vik projektet för den delvis instängda och grunda viken mellan Nötholmen och fastlandet!
   • Utvärdering av Vasslåtter 2018!
   • Föreningarnas/Verksamhetsutövarnas ansvar för omhändertagande utav den slagna vassen enligt brev från Kerstin daterat den 6 september 2018 med rubriken ”Information till respektive kontaktperson i Torsås kommuns stugföreningar”!
   • Vilka erfarenheter tar vi med oss efter sommarens extrema väder inför nästa säsong med avseende på algblomning, vattentemperaturer, vattenstruktur, vattennivåer i våra tre åar/bäckar mm!
   • Protokollet från årsstämman den 28 april 2018!
   • Val av två ordinarie ledamöter till Vattenrådets styrelse!
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll.
 6. Val (inklusive val till vattenrådet)
 7. Redogörelse av föreningens ekonomi samt verksamhet.
 8. Fastställande av förslag av verksamhetsplan, tillägg av projekt LONA.
 9. Fastställande av verksamhetsbudget för 2018.
 10. Övriga frågor.
  • Genomgång av vad som är på gång i kommunen och vattenrådet.
  • Status/nuläge för Grisbäcken steg 2 och vilka planer finns för steg 3!
  • Status/nuläge för Vik- för vik projektet för den delvis instängda och grunda viken mellan Nötholmen och fastlandet!
  • Utvärdering av Vasslåtter 2018!
  • Föreningarnas/Verksamhetsutövarnas ansvar för omhändertagande utav den slagna vassen enligt brev från Kerstin daterat den 6 september 2018 med rubriken ”Information till respektive kontaktperson i Torsås kommuns stugföreningar”!
  • Vilka erfarenheter tar vi med oss efter sommarens extrema väder inför nästa säsong med avseende på algblomning, vattentemperaturer, vattenstruktur, vattennivåer i våra tre åar/bäckar m.m!
 11. Mötet avslutas.

Välkommen!