Kallelse och dagordning till årsmöte 2 maj

Ordinarie årsmöte med medlemsförhandlingar i Torsås Kustmiljögrupp, lördagen den 2 maj klockan 10.00 i Brömsebro på Samhällsföreningens terrass (utomhus med skydd för eventuellt regn). Lokalerna kallas även Logen, om ni inte hittar, ring mej (Kerstin Ahlberg) på telefon 070-859 26 36.

Vi fikar under mötet.

Handlingar (PDF)

Torsås kustmiljögrupps fortsatta existens?

Vid Torsås Kustmiljögrupps föreningsstämma (se protokoll) tog Leif Lindberg upp föreningens framtid. Under de senaste åren har närvaron av representanter från medlemsföreningarna vid årsmöten och föreningsstämmor varit minimal.

Vid föreningsstämman fick jag som ordförande i uppdrag att kontakta er, för att ta redan på hur ni ställer er till Kustmiljögruppens fortsatta existens. För att en fortsättning ska vara möjlig krävs ett större deltagande än nu.

Jag vill att ni hör av er till mig. Får inte rätt person detta meddelande, är jag tacksam om ni vidarebefordrar till rätt. Kontakta vår sekreterare Mattias Nilsson, mattias.nilsson@gmail.com om rätt kontaktuppgifter, om de inte stämmer. Ni kan maila mig på min mailadress kerland@tele2.se eller via telefon 070-859 26 36.

Hör av er innan den 1 april 2020. Hör ni inte av er uppfattar jag det som att det finns ointresse för en fortsättning.

 

Med vänlig hälsning

Kerstin Ahlberg

Ordförande Torsås Kustmiljögruppen

Kallelse till föreningsstämma samt efterföljande föredrag, 12/10 2019

 • Dag: Lördagen den 12 oktober 2019
 • Tid: Klockan 10.00
 • Plats: Torsås kommunhus (Allfargatan 26), lokal Fulvik

Efter Kustmiljögruppens föreningsstämma kommer vattenrådgivare Sara Janbrink och fiskekonsulent/biolog Carl-Johan Månsson från Hushållningssällskapet att berätta om åtgärder för en bättre natur. Start cirka klockan 10.45.

Fika serveraras mellan föreningsstämman och föreläsningen.

Dagordning

 • Ordföranden hälsar välkommen.
 • Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning.
 • Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor.
 • Fastställande av röstlängd som ska upprättas om behov föreligger.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll.
 • Val för 2019 – 2020.
 • Redogörelse av föreningens ekonomi samt verksamhet.
 • Fastställande av förslag av verksamhetsplan, tillägg av projekt LONA.
 • Fastställande av verksamhetsbudget för 2019.
 • Övriga frågor.
 • Mötet avslutas.

Välkommen!

Ladda hem dokument (PDF)

Kallelse till föreningsstämma med styrelsens förslag till dagordning 2018

 • Dag: Lördagen den 20 oktober 2018
 • Tid: Klockan 10.00
 • Plats: Båtklubbens lokaler, Dalskär, Bergkvara

Fika serveras!

Förslag på val inför föreningsstämma 2018 (PDF)

Dagordning:

 1. Ordföranden hälsar välkommen.
 2. Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning.
 3. Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor.
   • Genomgång av vad som är på gång i kommunen och vattenrådet.
   • Status/nuläge för Grisbäcken steg 2 och vilka planer finns för steg 3!
   • Status/nuläge för Vik- för vik projektet för den delvis instängda och grunda viken mellan Nötholmen och fastlandet!
   • Utvärdering av Vasslåtter 2018!
   • Föreningarnas/Verksamhetsutövarnas ansvar för omhändertagande utav den slagna vassen enligt brev från Kerstin daterat den 6 september 2018 med rubriken ”Information till respektive kontaktperson i Torsås kommuns stugföreningar”!
   • Vilka erfarenheter tar vi med oss efter sommarens extrema väder inför nästa säsong med avseende på algblomning, vattentemperaturer, vattenstruktur, vattennivåer i våra tre åar/bäckar mm!
   • Protokollet från årsstämman den 28 april 2018!
   • Val av två ordinarie ledamöter till Vattenrådets styrelse!
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll.
 6. Val (inklusive val till vattenrådet)
 7. Redogörelse av föreningens ekonomi samt verksamhet.
 8. Fastställande av förslag av verksamhetsplan, tillägg av projekt LONA.
 9. Fastställande av verksamhetsbudget för 2018.
 10. Övriga frågor.
  • Genomgång av vad som är på gång i kommunen och vattenrådet.
  • Status/nuläge för Grisbäcken steg 2 och vilka planer finns för steg 3!
  • Status/nuläge för Vik- för vik projektet för den delvis instängda och grunda viken mellan Nötholmen och fastlandet!
  • Utvärdering av Vasslåtter 2018!
  • Föreningarnas/Verksamhetsutövarnas ansvar för omhändertagande utav den slagna vassen enligt brev från Kerstin daterat den 6 september 2018 med rubriken ”Information till respektive kontaktperson i Torsås kommuns stugföreningar”!
  • Vilka erfarenheter tar vi med oss efter sommarens extrema väder inför nästa säsong med avseende på algblomning, vattentemperaturer, vattenstruktur, vattennivåer i våra tre åar/bäckar m.m!
 11. Mötet avslutas.

Välkommen!