Styrelse 2018

Kerstin Ahlberg
Ordförande
Kerstin Ahlberg

Pernilla Landin
Kassör 
Pernilla Landin

Mattias Nilsson
Sekreterare 
Mattias Nilsson

Robert Briland
Ledamot

Robert Briland

Magnus Rosenborg
Ledamot
Magnus Rosenborg

Hans Brolin
Ledamot
Hans Brohlin

Foto saknas
Ledamot
Jarl Sturesson

Bo Johnér
Ledamot
Bo Johnér

Pia Prestel
Adjungerad ledamot
Pia Prestel

 Ove Lind
Ersättare
Ove Lindh

Gunilla Bergström Hagström
Ersättare
Gunilla Berglund Hagström

Kifle Yessab
Ersättare
Kifle Yessab

Foto saknas
Ersättare
Gunnar Larsson

Foto saknas
Ersättare
Christer Johansson

Styrelsens presidium utgörs av:

 

Kustmiljögruppens representanter i Vattenrådet för Bruatorpsån-Grisbäcken-
Brömsebäckens avrinningsområden är:

Ordinarie ledamöter:                                          
Personliga ersättare:     
 Hans Brohlin               Jarl Sturesson

Kustmiljögruppens representant i Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp är: