Samråd för vasslåtter 2021

Under våren 2021 påbörjas arbetet med att samråda inför vasslåtter. besluten är 5 åriga och beslutet som finns idag faller ut när detta året är över.

Arbetet kommer att samordnas av Assar Johansson, Jarl Sturesson med stöd av Rune Franzen.

Assar kontaktar era när arbetet påbörjas.

Fundera på hur ni kommer hantera den slagna vassen framledes. Detta ska meddelas till Torsås kommun.