Torsås kustmiljögrupps fortsatta existens?

Vid Torsås Kustmiljögrupps föreningsstämma (se protokoll) tog Leif Lindberg upp föreningens framtid. Under de senaste åren har närvaron av representanter från medlemsföreningarna vid årsmöten och föreningsstämmor varit minimal.

Vid föreningsstämman fick jag som ordförande i uppdrag att kontakta er, för att ta redan på hur ni ställer er till Kustmiljögruppens fortsatta existens. För att en fortsättning ska vara möjlig krävs ett större deltagande än nu.

Jag vill att ni hör av er till mig. Får inte rätt person detta meddelande, är jag tacksam om ni vidarebefordrar till rätt. Kontakta vår sekreterare Mattias Nilsson, mattias.nilsson@gmail.com om rätt kontaktuppgifter, om de inte stämmer. Ni kan maila mig på min mailadress kerland@tele2.se eller via telefon 070-859 26 36.

Hör av er innan den 1 april 2020. Hör ni inte av er uppfattar jag det som att det finns ointresse för en fortsättning.

 

Med vänlig hälsning

Kerstin Ahlberg

Ordförande Torsås Kustmiljögruppen