Akademiskt årsmöte i april under tre dagar, 14-16 april på temat ”Hållbar utveckling”

Se tidningsartikel i Östran 2015-12-04, genom att klicka på länken nedan

Akademiskt årsmöte i april, Östran 2015-12-04 (JPG)

Styrelsen har vid sitt sammanträde nedan behandlat följande ärende.

2016-01-25, § 16011 – ”Akademiskt årsmöte” 14-16 april 2016 på temat ”Hållbar utveckling”

Värdkommun ser fram emot akademins besök, Östran 2016-04-01 (JPG)