Diarium 2011

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

                    December månads handlingar
2011-12-30 Inkommer miljöskrivelse via mail från Leif Lindberg ställt till Länsstyrelsen i
                   Kalmar län, t.f. Landshövding Anne-Li Fiskesjö.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12027.
2011-12-30 Inkommer mail från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening med
                   tack för julhälsning samt tillstånd för Kustmiljögruppen att behålla den CD-
                   skiva som visar 50-talet bilder från Bruatorpsåns södra strand 2011-04-04
                   från öster om bron på Gunnarstorpsvägen ända ut till åmynningen i viken.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12050 resp. 2011-12-19 resp.
                   2011-12-05.                  
2011-12-28 Inkommer mail från Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening med
                   bekräftelse på att Kustmiljögruppen äger rätt att använda bilderna som visar
                   arbetet med vassröjning i Ängaskären hösten 2011.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12045 resp. 2011-12-19.
2011-12-21 Presidiet för Kustmiljögruppen tecknar avtal med konsultföretaget
                    Webb&Form, Johan Blomqvist om webbtjänster för 2012 med prolongering
                    för 2013. Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 
                    Protokoll 2012-03-12 § 12015 resp. 2011-12-11 resp. 2011-12-02
                    resp. protokoll 2011-11-15 § 07.                   
2011-12-19 Tackbrev till Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening för tagna bilder av
                    vasslåtter i Bergkvara hösten 2011.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-03-12 § 12045 resp. 2011-12-28.
2011-12-19 Tackbrev till Magne Mårtensson, Kalmar för tagna bilder på algblomning i
                   Södra Kärr sommaren 2011.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12046 resp. 2011-11-30.
2011-12-19 Tackbrev (PDF) till Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening för CD-
                   skiva som visar 50-talet bilder från Bruatorpsåns södra strand 2011-04-04
                   från öster om bron på Gunnarstorpsvägen ända ut till åmynningen i viken.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 1250 resp. 2011-12-30 resp. 2011-12-05.
2011-12-19 Inkommer mail (PDF) från Birgitta Hedvall med tack för Nyhetsbrev
                   december 2011 och med tillönskan om en God Helg.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12048.
2011-12-19 Inkommer mail (PDF) från Anna Carnelius, Kalmarsundskommissionen
                   med tack för fint nyhetsbrev samt tillönskan om En God Jul och
                   Gott Nytt År.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12047.
2011-12-18 Inkommer mail (PDF) från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara med tack
                   för december månads nyhetsbrev och önskar styrelsen En God Jul.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12049.
2011-12-15 Nyhetsbrev december 2011. (PDF)
2011-12-12 Inkommer brev från Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
                   avseende begäran om samråd för planerad vattenverksamhet i
                   Grisbäckens avrinningsområde. Objekt Sandlycke gård (Sandlycke 1:1) och
                   Sloalycke (Sloalycke 3:29). Originalhandlingar finns hos sekreteriatet.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12017 resp. 2012-01-09 resp. 2012-01-05.
2011-12-11 Inkommer kompletterande förslag till ramavtal från Johan Blomgqvist,
                   Webb och Form. 
                   Se även inkommna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12015 resp. 2011-12-21 resp. 2011-12-02 resp. 
                   protokoll 2011-11-15 § 06 resp. 2011-11-07.
2011-12-07 Inkommer mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening med
                   förtydliganden avseende minnesanteckningar från ”Höstträffen” lördagen
                   den 3 december 2011, för ordningens skull.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12013.
2011-12-07 Inkommer mail (PDF) från May-Britt Landin, Ölands vattenråd med tack för
                    ett  trevligt möte och bra diskussion. Ha en fin jul.
                    Protokoll 2012-03-12 § 12044.
2011-12-07 Rune Fransén svarar via mail (PDF) Stellan Hamrin att hans inkomna mail
                    (PDF) av den 6 decmeber 2011 kommer att behandlas på nästa
                    styrelsemöte, då höstmötet utvärderas.
                    Protokoll 2012-03-12 § 12010.
2011-12-06 Inkommer anmälnings- och kontaktblankett (PDF) från Björkenäs
                    Stugförening Bertil Joelsson, ordförande samt Jan Mannelqvist,
                    kontaktman i strandkommittén.
                    Protokoll 2012-03-12 § 12041.
2011-12-06 Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening
                   med tack för ett givande möte och bra anteckningar.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12040.
2011-12-06 Inkommer mail (PDF) från Stellan Hamrin, där han belyser arbetet med
                   reglerad dränering av jordbruksmark, som både sparar vatten, närsalter och
                   skyddar miljön. Se 2011-12-07, då Rune Fransén lämnar svar på Stellan
                   Hamrins mail.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12010.
2011-12-05 Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighets-
                   förening med anledning av utsänd Nyhetsbrev i november 2011. 
                   Protokoll 2012-03-12 § 12043.
2011-12-05 Inkommer CD-skiva med 50-talet bilder från Bruatorpsåns södra strand
                   2011-04-04 från öster om bron på Gunnarstorpsvägen ända ut till
                   åmynningen i viken jämte brev (PDF) från Göran Wahlström.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12050 resp. 2011-12-30 resp.
                   2011-12-19.                
2011-12-03 Inkommer anmälnings- och kontaktblankett (PDF) från Gunnarstorps Miljö-
                   förening, Thomas Svensson kontaktman i AG (arbetsgruppen).
                   Protokoll 2012-03-12 § 12042.
2011-12-02 Inkommer förslag till ramavtal från Johan Blomgqvist, Webb och Form.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-03-12 § 12015 resp. 2011-12-21 resp. 2011-12-11 resp.
                    protokoll 2011-11-15 § 06 resp. 2011-11-07.

                    November månads handlingar 2011
2011-11-30 Inkommer brev från Bygg- och miljönämnden, Torsås kommun, angående
                   samrådsinbjudan avseende detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl..Torsås
                   kommun, Kalmar län. Originalhandlingarna förvaras hos sekreteriatet.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12019 resp. 2012-02-06.
2011-11-30 Inkommer brev från Bygg- och miljönämnden, Torsås kommun, angående
                   samrådsinbjudan avseende detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl.Torsås
                   kommun, Kalmar län. Originalhandlingarna förvaras hos sekreteriatet.
                   Se även inkomna inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12018 resp. 2012-02-16.
2011-11-30 Presidiets svar (PDF) på Einar Ponténs mail daterat 2011-11-18.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   2012-03-12 § 12026 resp. 2011-11-18.
2011-11-30 Inkommer mail (PDF) från Magne Mårtensson, Kalmar med bilder från
                   algblomning i Södra Kärr sommaren 2011. Bilderna är inlagda på hemsidan
                   under Dokumentarkiv/Bildgalleri 2011-12-16.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12046 resp. 2011-12-19.
2011-11-21 Kustmiljögruppens presidium svarar via brev (PDF) miljöenheten vid
                   Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun på deras mail av den
                    28 oktober 2011.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-05-23, § 12107.
2011-11-21 Tackbrev (PDF) till Lars Carlson, Djursviks Samhällsförening för bilder
                    tagna i samband med vasslåtter i Djursvik sommaren/hösten 2011.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-03-12 § 12039 resp. protokoll 2011-11-15 § 04.
2011-11-18 Inkommer mail (PDF) från Einar Pontén med förfrågan om att få vara
                   uppsatt på Kustmiljögruppens mailinglista.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12026 resp. 2011-11-30.
2011-11-15 MOMENT-projektet i Torsås kommun. Protokoll 2011-11-15, § 05.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   protokoll 2012-05-23, § 12107.
2011-11-07 Ramavtal för konsulttjänster med Johan Blomqvist, Webb & Form
                   Se ärven inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12015 resp. 2011-12-21 resp. 2011-12-11 resp.
                   2011-12-02 resp. protokoll 2011-11-15 § 06.
2011-11-07 Nyhetsbrev november 2011. (PDF) Protokoll 2011-11-15 § 03.
2011-11-07 Kallelse till Styrelsemöte 2011-11-15. (PDF).
2011-11-03 Handläggning av inkommit mail från Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö-
                    enheten avseende frågan ”vad händer efter MOMENT-projektet i Torsås
                    kommun?” Protokoll 2011-11-03 § 07.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 
                    Protokoll 2012-05-23, § 12107.
2011-11-03 Genomläsning av Kustvårdsplanen 2009-2012 inför ”Höstträffen” med Kust-
                    miljöföreningarna. Protokoll 2011-11-03 § 05.
2011-11-03 Godkännande av pressrelease 2. (PDF) .
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende
                    Protokoll 2011-11-03 § 04 resp. protokoll 2011-10-06 § 08 resp.
                    protokoll 2011-09-22 § 11.

                    Oktober månads handlingar 2011
 2011-10-28 Inkommer mail (PDF) från Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten i
                    Torsås kommun, undertecknat Stan Weyns och Pernilla Landin avseende
                    ”Vad händer efter projektet?
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 
                    Protokoll 2012-05-23, § 12107.
2011-10-26 Godkännande av inbjudan och detaljprogram för ”Höstträffen” med
                    Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun, lördagen den 3 december 2011.
                    Inbjudan. (PDF). Detaljerat program med hålltider. (PDF). Utsänd inbjudan
                    till namngivna gäster (PDF).
                    Protokoll 2011-11-03 §03.
2011-10-26 Handläggning av inkommit brev från Länsstyrelsen Kalmar län avseende
                   Samråd angående vassklippning (PDF) på fastigheten Ragnabo 1:3 m.fl
                 . Torsås kommun under perioden 2011-2015. 
                    Protokoll 2011-11-03 § 07.
2011-10-26 Kallelse till styrelsemöte 2011-11-03. (PDF)
2011-10-11 Inkommer meddelande via brev från Länsstyrelsen Kalmar län avseende
                    ”Samråd angående vassklippning (PDF) på fastigheten Ragnabo 1:3 m.fl.
                    Torsås kommun under perioden 2011-2015.
                     Protokoll 2011-11-03 § 07. 
2011-10-06 Björkenäs Stugförening inkommer med muntlig begäran till ordföranden om
                   att Kustmiljögruppen skall uttala sig om föreslagen vattenverksamhet i
                   Skeppeviks viken. 
                   Se även inkomna handlingar och beslut.
                   Protokoll 2011-10-06 §10. Delgivningar respektive
                   protokoll 2011-10-06  § 07.
2011-10-06 Roland Blomqvist, miljöansvarig i Södra Kärr Samfällighetsförening, med-
                    delar att ordföranden Berit Holmgren ånyo insänt en skrivelse till Torsås
                    kommun med begäran om bidrag till drift av syrepumpar i ”viken” mellan
                    Nötholmen och fastlandet. 
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2012-03-12 § 12029 resp. 2012-01-17 resp. 
                    protokoll 2011-10-06. § 10 Delgivningar.
2011-10-06 Handläggning av inkommet mail från Kristin Bertilius, Ölands vattenråd, där
                   styreslen beslutar att inbjuda Ölands vattenråds utvalda deltagare till
                   ”Höstträffen” i Bergkvara.
                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 
                   Protokoll 2011-10-06 § 06 resp. 2011-09-20.
2011-10-06 Genomgång av pärm (Kustmiljögruppen 1) med ekonomiskt innehåll.
                   Protokoll 2011-10-06 § 05. 

                   September månads handlingar 2011
2011-09-27 Kvittens på mail från sekretariatet. Protokoll 2011-10-06 § 04.
2011-09-27 Kallelse till styrelsemöte 2011-10-06. (PDF).
2011-09-22 Inkommer mail (PDF) från Egon Bergman med tack till ordföranden i
                   Kustmiljögruppen för merarbete i samband med samlad ansökan om
                   vassröjning.
                   Protokoll 2012-03-12 § 12052.
2011-09-22 Kustmiljölgruppens deltagande i Third Exchange Meeting in Krynica 31/8-
                    1/9 2011. Upprättat PM (PDF) över besöket.
                    Protokoll 2011-09-22 § 07.
2011-09-20 Det inkommer mail från Kristin Bertilius (PDF) miljösamordnare i Borgholms
                    kommun och representant för Ölands Vattenråd, med önskan om att 
                    få göra ett studiebesök hos Kustmiljögruppen för att få kunskap om hur vi
                    tänker, arbetar, och agerar i de olika små som stora frågor, som berör vår
                    Kustmiljö i Torsås kommun och vår närhet till Kalmar sund.
                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.
                    Protokoll 2011-10-06 § 06.
2011-09-13 Kustmiljögruppens deltagande i Vattenrådens dag i Timmernabben 21
                    september 2011.
                    Protokoll 2011-09-22 § 09.
2011-09-13 Kustmiljögruppens deltagande i Kustvattenturnén i Västervik 7-8 septem-
                    ber 2011.  
                    Redovisning av deltagandet finns att tillgå på hemsidan under
                    linjalrubriken Dokumentarkiv/Konferenser.
                   
Protokoll 2011-09-22 § 08.
2011-09-13 Förråd/lager av material (PR-material) som ägs av Kustmiljögruppen.
                   KVITTENS 1 (PDF) och KVITTENS 2 (PDF) av motaget material enligt
                   förteckning.
                   Protokoll 2011-09-22 § 06.
2011-09-13 Allmänna principer för styrelsens kontakter med massmedia samt
                   godkännade av Pressrelease 1. (PDF)
                   Protokoll 2011-09-22 § 05.
2011-09-13 Protokollsjustering.Justering av styrelseprotokoll skall ske av
                   ordföranden. 
                   Protokoll 2011-09-22 § 04.
2011-09-13 Kallelser till styrelsesammanträden skall ske minst 7 kalenderdagar före
                   ordinarie styrelsesammanträde. 
                   Protokoll 2011-09-22 § 03.
2011-09-13 Kallelse till styrelsemöte 2011-09-22. (PDF). 

                   Augusti månads handlingar 2011
2011-08-29 Arbetet med den nya hemsidan inleds i samarbete med Johan
                   Blomqvist vid företaget  Webb&Form. Arbetet skall bedrivas fortlöpande
                   under hösten 2011 och vara avslutat vid årsskiftet 2011/2012.  
                   Resultatet av dessa kontakter, samtal och mail skall upprättas i särskilda
                   PM av sekretariatet och redovisas nedan.
                   2011-11-15 § 08 Nedsläckning av den gamla hemsidan. 
                   2011-11-15 § 07 PM 4. (PDF). Direktiv och riktlinjer.
                   2011-11-03 § 06 Spontana reaktioner på den nya hemsidan.
                   2011-10-06 § 09 PM 3. (PDF). Direktiv och riktlinjer.
                   2011-09-22 § 10 PM 2. (PDF). Direktiv och riktlinjer.
                   2011-08-29 § 03 PM 1. (PDF). Direktiv och riktlinjer
                   2012-03-12 § 12021 Slutligt godkännande av den ”nya hemsidan”.
2011-08-29 Kallelse till styrelsemöte 2011-08-29. (PDF).