Revision

Från föreningsstämman den 29 oktober 2016 återfinns § 1614 som behandlar

# Val av revisorer för verksamhetsåret 2017. (PDF)

Från årsmötet den 28 maj 2016 återfinns §§ 1609 och 1610 som behandlar

# Föredragning och behandling av revisionsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. (PDF)

Från föreningsstämman den 24 oktober 2015 återfinns § F1513 som behandlar

# Val av revisorer för verksamhetsåret 2016. (PDF)

Från årsmötet den 9 maj 2015 återfinns §§ 1509 och 1510 som behandlar

# Föredragning och behandling av revisionsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. (PDF)

Från föreningsstämman den 22 november 2014 återfinns § F1410 som behandlar

# Val av revisorer för verksamhetsåret 2015. (PDF)

Från årsmötet den 24 maj 2014 återfinns §§ 1409 och 1410 som behandlar

# Föredragning och behandling av revisionsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser. (PDF)

Från föreningsstämman den 26 oktober 2013 återfinns § 1334 som behandlar

# Val av revisorer för verksamhetsåret 2014. (PDF)

Från årsmötet den 15 juni 2013 återfinns §§ 1309 och 1310 som behandlar…

# föredragning och behandling av revisionsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser. (PDF)

# val av en ordinarie revisor för en tid av ett år (2013). (PDF)