Höstträffen 2016

Sekreteraren får härmed meddela, att protokollet från Kustmiljögruppens föreningsstämma lördagen den 29 oktober är nu justerat av Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel samt Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille och Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening.

Klicka på den blå länken för att ta del av hela protokollet från föreningsstämman. (PDF)

Klicka på den blå länken för att ta del av minnesanteckningar från Vattenrådets sammanträde den 27 oktober 2016 (PDF), som genom beslut berör viktiga frågor för Kustmiljögruppens ekonomi och framtid.

Leif Lindberg ger sina tankar om Kustmiljögruppens riktning inför framtiden. (PDF)

Vi måste börja skilja på vatten och vatten – Bo Johnér – Barometern-OT 2016-08-11 (JPG)
Vattnet är en viktig och prioriterad fråga – Bo Johnér – Barometern-OT 2016-08-16 (JPG)
Ta vara på värdefullt regnvatten, – Bo Johnér – Barometern-OT 2016-10-19 (JPG)

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun tillika sekreterare i Vattenrådet skriver i sin redovisning, att nedan angivet projekt har medfinansiering genom statligt stöd till lokala vattenprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar län, där samverkan skett med Vattenrådet och Kustmiljögruppen.

Sammanställning av projektet ”Magasinering och fördröjning – ett helhetsgrepp genom Torsås samhälle”. (PDF)

Torsåsån en tillgång i Torsås samhälle – idéer och visioner. (PDF)

Mer går att läsa på kommunens hemsida på länken http://www.torsas.se/projekt/Vattenvardsprojekt-2015.aspx

Till protokollet bifogas nedan uppräknade och klickbara handlingar i PDF-format.

# Styrelsens förslag till dagordning med ärendeberedning till föreningsstämman. (PDF)

# Styrelsens förslag till föreningsstämman om ändring av § 08 – styrelsen – och § 12 – föreningsstämma – enligt beslut i styrelsen 2016-10-10, § 16166. (PDF)

# Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019 (PDF) enligt beslut i styrelsen 2016-10-10, § 16163. (PDF)

# Styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2017 med plan 2018-2019 (PDF) enligt beslut i styrelsen 2016-10-10, § 16164. (PDF)

# Förutsättningar givna av styrelsen för valberedningens arbete…
Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning? (PDF)
Profilbild över behövda kompetensområden på ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse för 2017. (PDF)
– Medlemsföreningar kopplade till profilbild för/på ledamöter i KMGs styrelse för 2017 (PDF)
Utdrag från protokoll § 16069 ss 33 – 35 från styrelsens sammanträde den 25 april 2016. (PDF)
Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå 2016-10-29. (PDF)

Ramplaneringen av Kustmiljögruppens Höstträff 2016 ser ut enligt följande…

  • 09.00 Samling vid det nya kommunhuset i foajén, Kalmarvägen 4 i Torsås med morgonfika.
  • 09.30 Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel hälsar kontaktpersonerna välkomna och ger sin bakgrund till dagen tillsammans med Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet tillika vattenprojektansvarig i Torsås kommun.
  • 09.45 Promenad upp till Kyrkans parkering.
  • 10.00 Guidad tur med Pernilla Landin genom Torsås samhälle med fokus lagt på ”magasinering och fördröjning”.
  • 11.30 Återkomst till foajén i det nya kommunhuset med frukt.
  • 11.45 Föreningsstämma enligt vad som framkommer av 12 § i stadgarna med bland annat val av nya styrelseledamöter, revisorer och valberedning fr.o.m. den 1 januari 2017 samt fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och verksamhetsbudget för 2017 med plan för 2018-2019.
  • 12.30 Uppsummering av dagen.

Obligatorisk anmälan till Kåge på mail mailto:kage.eklund@kustmiljogruppen.org senast onsdagen den 26 oktober 2016 för att vi skall kunna bjuda på morgonfika!

KALLELSE och INBJUDAN kommer att skickas ut senast 14 dagar före Höstträffen d.v.s. senast den 14 oktober 2016.

Nedan uppräknade handlingar finns publicerade nedan senast den 24 oktober 2016 och medtages av varje deltagande till Höstträffen 2016.
# KALLELSE. (PDF)
# INBJUDAN. (PDF)

# Valbereningens förslag till revisorer för verksamhetsåret 2017. (PDF)

# Föreningsstämmans förslag till valberedning för verksamhetsåret 2017. (PDF)

# FULLMAKT (PDF), då medlemsförening företräder annan medlemsförening vid föreningsstämman.

Styrelsen har behandlat Höstträffen 2016 vid följande sammanträden…
# 2016-08-30, § 16142 – ”Hösträff 2016” med efterföljande föreningsstämma enligt § 12 i stadgarna.
# 2016-10-10, § 16168 – ”Hösträff 2016” med efterföljande föreningsstämma enligt § 12 i stadgarna.

# Checklista (PDF) enbart för styrelsens såväl ordinarie såväl som ersättande ledamöter.

Anmälda deltagare i bokstavsordning:
Eklund, Karl-Gustaf (Kåge), Kustmiljögruppen
Berglund Hagström, Gunilla, kandiderar som ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse
Johansson, Assar, entreprenör och förare av Truxormaskinen
Johnér, Bo, Torsås
Landin, Pernilla, Torsås kommun
Larsson, Gunnar, Kärrabo Kustvårdsförening
Lindberg, Leif, Bergkvara Hembygdsgille
Nilsson, Jaen, Miljöföreningen Södra Ragnabo
Peribert, Lena, Kustmiljögruppen
Prestel, Pia, Kustmiljögruppen
Sturesson, Jarl, kandiderar som ordinarie ledamot i Kustmiljögruppens styrelse
Yessab, Kifle, kandiderar som ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse