Minnesanteckningar

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

Powerpoint presentation ”Strukturkalkning” 2015-03-26, Dennis Wiström, projektledare Havsmiljö, Gamlebyviken. (PDF)
Minnesanteckningar, höstträffen 2014. (PDF)
Minnesanteckningar, Kustmiljögruppen deltar i fokusgruppsarbete – Miljö, energi och klimat, fredagen den 3 oktober i Ronneby. (PDF)
Minnesanteckningar vid, rapport efter arbetslunch med de avgående ledamöterna i styrelsen, onsdagen den 24 september 2014. (PDF)
Minnesanteckningar, Kustmiljögruppen deltar i fokusgruppsarbete – Miljö, energi och klimat – måndagen den 8 september 2014 i Emmaboda. (PDF)
Minnesanteckningar, Havs- och vattenforum 2014, 20-21 maj (PDF)
Minnesanteckningar
 vid mingelkväll, onsdagen den 7 maj 2014. (PDF) Minnesanteckningar vid mingelkväll, onsdagen den 9 april 2014. (PDF) Minnesanteckningar vid mingelkväll, tisdagen den 1 april 2014. (PDF) Minnesanteckningar vid mingelkväll, torsdagen den 13 februari 2014. (PDF) Minnesanteckningar, höstträffen 2013. (PDF)
Minnesanteckningar, höstträffen 2012. (PDF)
Minnesanteckningar vid demonstration av slamsugningspump till Truxorn den 19 september 2012 på Sjöslätten i Bergkvara. (PDF)
Minnesanteckningar, Omhändertagande av vass, möte hos Magnus Rosenborg 2012-07-27. (PDF)
Minnesanteckningar, The Baltic Sea waste campaign i Kalmar den 15 juli 2012. (PDF) Minnesanteckningar, vårträffen, 2012-06-16 (PDF)
Minnesanteckningar, höstträffen, 2011-12-03 (PDF)
Inkommer mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening med förtydliganden avseende minnesanteckningar från ”Höstträffen” lördagen den 3 december 2011, för ordningens skull 2011-12-07.
Minnesanteckningar, höstträffen, 2010-11-13 (PDF)