Diarium 2017 fr.o.m. 2017-01-01

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen”.

Maj månad
2017-05-08
Sekretariatet har uppdaterat samtliga de E-postadresser som ingår i föreningens nätverk- och kontaktytor enligt nedan…
# E-postadresser till styrelsen 2017. (PDF)
# E-postadresser till medlemsföreningarnas kontaktpersoner. (PDF)
# E-postadresser till föreningens sponsorer och vänföretag. (PDF)
# E-postadrtesser till exekutiva personer inom Torsås kommun. (PDF)
# E-postadresser till övriga exekutiva personer som är intresserade av föreningens verksamhet samt massmedia. (PDF)
2017-05-07
Sekretariatet expedierar på uppdrag av Kustmiljögruppens t.f. ordförande mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, styrelsens samtliga ordinarie ledamöter såväl som till ersättare och adjungerade ledamöter med rubriken ”Protokollet från det extra årsmötet 2017-05-06 med Kustmiljögruppens medlemsföreningar är nu justerat” jämte två bifogade filer…
# Protokoll från extra årsmöte 2017
Extra årsmöte 2017-05-06 (PDF)
# Protokoll från årsmöte 2017
– Årsmöte 22 april 2017 (PDF)
2017-05-07
Inkommer mail (PDF) från Rolf B Bertilson, Norra Möre Vattenråd med rubriken ”Fråga om adress”.
2017-05-07
Inkommer mail (PDF) från Facebook-teamet med rubriken ”Veckouppdatering för vecka 18 av Facebook-sidan för Torsås Kustmiljögrupp”.
2017-05-05
Inkommer mail (PDF) från Rolf Bertilson, Norra Möre Vattenråd med rubriken ”Norra Dragsviken”, jämte en bifogad fil…
# Anteckningar möte i Torsås 2017-05-05. (PDF)
# Det unika med MILJÖINJEKTORN är följande…(PDF)
2017-05-05
Inkommer mail (PDF) av personligt reflekterande natur från Gunilla Berglund Hagström, Djursviks Samhällsförening med rubriken ”6/5”.
2017-05-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Britt-Marie Östman, Bergkvara Hembygdsgille med rubriken ”KALLELSE till EXTRA ÅRSMÖTE i Kustmiljögruppen, lördagen den 6 maj 2017 med början klockan 10.00”.
2017-05-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”KALLELSE till EXTRA ÅRSMÖTE i Kustmiljögruppen, lördagen den 6 maj 2017 med början klockan 10.00”.
2017-05-03
Inkommer svarsmail (PDF) från Solbrith Hellman, Kustmiljögruppen med rubriken ”KALLELSE till EXTRA ÅRSMÖTE i Kustmiljögruppen, lördagen den 6 maj 2017 med början klockan 10.00”.
2017-05-02
Inkommer svarsmail  (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med rubriken ”KALLELSE till EXTRA ÅRSMÖTE i Kustmiljögruppen, lördagen den 6 maj 2017 med början klockan 10.00”.
2017-05-02
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Leif Pettersson, redaktör för lokalpressen i Torsås kommun med rubriken ”Kustmiljögruppen kallar till extra årsmöte, lördagen den 6 maj 2017”.
2017-05-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Kifle Yessab, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”KALLELSE till EXTRA ÅRSMÖTE i Kustmiljögruppen, lördagen den 6 maj 2017 med början klockan 10.00”.
2017-05-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet med rubriken ”Lennart et al besöker Torsås kommun nu kommande fredag den 5 maj 2017”. 
2017-05-01
Inkommer svarsmail (PDF) från Ulla Andersson, Södra Kärr Samfällighetsförening med rubriken ”Extra årsmöte”.

April månad
2017-04-30
Inkommer mail (PDF) från Facebook-teamet med rubriken ”Veckouppdatering för vecka 17 av Facebook-sidan för Torsås Kustmiljögrupp”.
2017-04-28
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Bilder inlagda på hemsidan”.
2017-04-28
Inkommer mail (PDF) från Karl-Johan Persson, samordnare Vattenförvaltning, Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Inbjudan till samråd; Åtgärdsarbete i Bruatorpsån-Grisbäcken” jämte en bifogad fil…
# Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder till åtgärdssamråd för Bruatorpsån-Grisbäcken.
(PDF)
2017-04-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, som utgör en mailkorrespondens mellan Kåge Eklund, Kustmiljögruppen, Lennart Wennmo, Norra Möre Vattenråd och Pernilla Landin med rubriken ”Möte nästa fredag den 5 maj 2017, klockan 08.00.
2017-04-27
Inkommer mail (PDF) från Lena Robertsson, kulturförvaltningen, Torsås kommun med rubriken ”Inbjudan till workshop – framtida minnen” jämte en bifogad fil…
# Worshop – Framtida minnen – Torsås kulturmiljöprogram 2018. (PDF)
2017-04-27
Sekretariatet vidarebefordrar via mail (PDF) inbjudan från Frida Portin, Vision Bergkvara till Kustmiljögruppens nya presidium fr.o.m. den 8 maj 2017 med rubriken ”Vision Bergkvara – inbjudan till möte”.
2017-04-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Johansson, kontaktperson för Södra Kärr Samfällighetsförening med rubriken ”Kallelse till extra årsmöte i Kustmiljögruppen, lördagen den 6 maj 2017 med början klockan 10.00”.
2017-04-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Sidan Vårträffen 2017 är inte längre låst”.
2017-04-25
Sekretariatet besvarar mail (PDF) från Mattias Nilsson, miljökontoret i Torsås kommun med rubriken ”Träff med Kerstin Ahlberg”.
2017-04-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunilla Berglund Hagström med rubriken ”Kallelse till extra årsmöte i Kustmiljögruppen, lördagen den 6 maj 2017 med början klockan 10.00”.
2017-04-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken med rubriken ”Hemsidan uppdaterad 170425”.
2017-04-25
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Sidan Vårträffen är låst”.
2017-04-25
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”PP från den 22/4” jämte en bifogad fil…
# Powepoint presentation (PDF) av Pernilla Landin vid Kustmiljögruppens Vårträff den 22 april 2017.
2017-04-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken  ”Kallelse till extra årsmöte i Kustmiljögruppen, lördagen den 6 maj 2017 med början klockan 10.00”.
2017-04-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, Garpens Vänner med rubriken ”Kallelse till extra årsmöte i Kustmiljögruppen, lördagen den 6 maj 2017 med början klockan 10.00”.
2017-04-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Kerstin Ahlberg, länsstyrelsen i Blekinge län med rubriken kontaktuppgifter till Pernilla och Mattias”.
2017-04-24
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Bo Johnér, adjungerad ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Gårdagens Vårträff”.
2017-04-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér, adjungerad ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Kallelse till extra årsmöte i Kustmiljögruppen, lördagen den 6 maj 2017 med början klockan 10.00”.
2017-04-23
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Gårdagens träff”.
2017-04-21
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Kustmiljögruppens Vårträff i morgon”.
2017-04-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Ordförande i Torsås Kustmiljögrupp”.
2017-04-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunilla Berglund Hagström, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Styrelseledamöter till Kustmiljögruppen”.
2017-04-19

Sekretariatet vidarebefordrar inkommit mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet till styrelsens samtliga ledamöter och föreningens revisorer med rubriken ”Samling vid kyrkans parkering 2017-04-20, klockan 15.00 i Torsås för träff med massmedia”.
2017-04-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”Vårträffen 2017”.
2017-04-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Leif Pettersson, Barometern-OT och Östran med rubriken ”Blänkare i lokalpressen om att Kustmiljögruppen har årsmöte lördagen den 22 april”.
2017-04-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Eibert Johansson, Järnsida Stugägareförening med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Vårträff 2017 med efterföljande årsmöte enligt § 14 i stadgarna – lördagen den 22 april 2017”.
2017-04-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Vattenrådet, Kustmiljögruppen och Torsås kommun har blivit nominerade till Vattenpriset Sjöstjärnan 2017”.
2017-04-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Mattias Nilsson, miljöinspektör Torsås kommun med rubriken ”Styrelseledamöter till Kustmiljögruppen”.  
2017-04-19
Inkommer svarsmail 2 (PDF) från Solbrith Hellman, revisor i Kustmiljögruppen med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Vårträff 2017 med efterföljande årsmöte enligt § 14 i stadgarna – lördagen den 22 april 2017”.
2017-04-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Solbrith Hellman, revisor i Kustmiljögruppen med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Vårträff 2017 med efterföljande årsmöte enligt § 14 i stadgarna – lördagen den 22 april 2017”.
2017-04-19
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vattenrådet, Kustmiljögruppen och Torsås kommun har blivit nominerade till Vattenpriset Sjöstjärnan 2017”.
2017-04-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Kifle Yessab, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vårträff”.
2017-04-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Connie Ohlsson, Grämkulla Intresseförening med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Vårträff 2017 med efterföljande årsmöte enligt § 14 i stadgarna – lördagen den 22 april 2017”.
2017-04-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Vårträff 2017 med efterföljande årsmöte enligt § 14 i stadgarna – lördagen den 22 april 2017”.
2017-04-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Vårträff 2017 med efterföljande årsmöte enligt § 14 i stadgarna – lördagen den 22 april 2017”.
2017-04-13
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Ordförande Torsås Kustmiljögrupp”.
2017-04-11
Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, Ragnabo Södra Miljöförening med rubriken ”Vårträff 2017”.
2017-04-11
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Ny karta visar lerhalten över gården”.
2017-04-11
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Nominering till sjö-stjärne-priset”.
2017-04-10
Inkommer mail (PDF) från Kristen Bertilius, sekreterare i Ölands Vattenråd med rubriken ”Nyhetsbrev 2017:1 – april 2017”.
2017-04-09
Inkommer mail (PDF) från Facebook-teamet med rubriken ”Statistik för din sida för perioden 2 april till den 9 april”.
2017-04-09
Inkommer svarsmail (PDF) av personligt reflekterande karaktär från Gunilla Berglund Hagström, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Kontaktpersoner för medlemsföreningen Djursviks Samhällsförening”.
2017-04-09
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollet från styrelsens sammanträde
2017-04-03 till styrelsens såväl ordinarie ledamöter såväl som till ersättare och adjungerade ledamöter samt till föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte en bifogad fil…
Styrelseprotokoll från överläggningen 2017-04-03. (PDF)
2017-04-05
Inkommer mail (PDF) från Greppa näringen med rubriken ”Nya affärer för lantbruket genom betalning för ekosystemtjänster”.
2017-04-05
Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér, adjungerad ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Expedition av § 17065 – Länsstyrelsen i Kalmar län utlyser medel för tidiga insatser för asylsökande” jämte en bifogad fil…
# Expediering av § 17065, 2017-04-03 (PDF) – Länsstyrelsen i Kalmar län utlyser medel för tidiga insatser för asylsökande.
2017-04-05
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Bo Johnér, adjungerad ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Ändrade ägarförhållanden”.
2017-04-04
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Ändrade ägarförhållanden”.

2017-04-03

Inkommer mail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Dokumentation – Kunskaps- och inspirationsdag 8 mars” jämte åtta bifogade filer…
# Inbjudan. (PDF)
# Minnesanteckningar – Kunskaps- och inspirationsdag om vattnet i landskapet
2017-03-08
. (PDF)
# Deltagarbilder (PDF)
# Välkomna! Inledning och bakgrund. (PDF)
# Vattnet i landskapet – hur fungerar det? (PDF)
# Hänger grund- och ytvatten ihop? (PDF)
# Vatten i ett föränderligt klimat – regionalt perspektiv. (PDF)
# Vattenanknutna ekosystemtjänster och nyttor – kan man värdera dem ekonomiskt?(PDF)
# Plats för nytt vatten i landskapet! Hur går det till? – Lärdomar, erfarenheter och funderingar inför framtiden. (PDF)
# Vatten på rätt plats – bra och dåliga exempel
2017-04-03
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Renate Foks, Projektledare och vattensamordnare, Serviceförvaltningen, Kalmar kommun med rubriken Kallelse Samverkansgrupp Kalmarsundskommissionen 22 maj 2017″ jämte tre bifogade filer…
# VP KSK 2017. (PDF)
# KSK arbetsordning – komplettering VP2017 mars 2017. (PDF)
# Samverkansgrupp KSK 2017. (PDF)
2017-04-02

Inkommer mail (PDF) från Facebook-teamet med rubriken ”Veckouppdatering av Facebook-sidan för Torsås Kustmiljögrupp”.
2017-04-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Ove Lindh, ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Kallelse till styrelsemöte i Kustmiljögruppen, måndagen den 3 april 2017 med början klockan 18.00 hos Kåge”.
2017-04-02

Inkommer mail (PDF) från Lena Ovesson, nuvarande ägare till Spring Systems med rubriken ”Ändrade ägare förhållanden”.
2017-04-01
Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, ordinarie ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Styrelsemöte”.
2017-04-01
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Faktura från Webbochform.se”.
2017-04-01
Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, ersättande ledamot av Södra Kärr Samfällighetsförening med rubriken ”Ordförande till Torsås Kustmiljögrupp”.

Mars månad
2017-03-31
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Gunilla Berglund Hagström, ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Kassör”.
2017-03-31
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Cecilia E Johansson, Integrationsutvecklare, enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande m.fl.”.
2017-03-31

Inkommer svarsmail (PDF) från Mattias Nilsson, ordförande i Brömsebro Samhällsförening med rubriken ”Sekreterare till Torsås Kustmiljögrupp”.
2017-03-30
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Bannern för diarium på hemsidans första sida”.
2017-03-30
Inkommer mail (PDF) med rubriken ”Fokus Landsbygd 2017-2, Länsstyrelen i Kalmar län”.
2017-03-30
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Ordförande till Torsås Kustmiljögrupp”.
2017-03-30
Inkommer svarsmail (PDF) från Kristin Bertilius, Miljöprojektledare, samordnare Ölands Vattenråd, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borgholms kommun med rubriken ”Vägbeskrivning och karta till Övra Sandby”.
2017-03-30
Inkommer mail (PDF) från Kifle Yessab, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ” KALLELSE till styrelsemöte i Kustmiljögruppen måndagen den 3 april 2017 med början klockan 18.00 hos Kåge”.
2017-03-29
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Vandring längs kanalen”.
2017-03-28
Inkommer mail (PDF) av personligt reflekterande karaktär från Gunilla Berglund Hagström, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Anmälan”.
2017-03-28
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vandring längs kanalen i norra Ragnabo”.
2017-03-28
Sekretariatet översänder mail (PDF) med rubriken ”KALLELSE/inbjudan till Kustmiljögruppens Vårträff 2017 med efterföljande årsmöte lördagen den 22 april 2017 på temat betydelsen av samverkan och lokalt engagemang” till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, styrelsens samtliga ledamöter samt med kopia till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet  jämte fem bifogade filer…
# KALLELSE/inbjudan. (PDF)
# Program på temat ”Betydelsen av samverkan och personligt engagemang”(PDF)
# Fullmakt, då annan medlemsförening föredräder annan medlemsförening. (PDF)
# Dagordning enligt § 14 i stadgarna. (PDF)
# Styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2017. (PDF)
2017-03-28
Sekretariatet översänder mail (PDF) med rubriken ”Inbjudan till Kustmiljögruppens Vårträff lördagen den 22 april 2017 på temat betydelsen av samverkan och lokalt engagemang” till Vårträffens föreläsare Lena Ovesson, Hans Larsson och Pernilla Landin jämte tre bifogade filer…
# Inbjudan. (PDF)
# Program på temat ”Betydelsen av samverkan och personligt engagemang”. (PDF)
# Styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2017. (PDF)
2017-03-27
Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér och Kifle Yessab, ledamöter av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken 3:e april-17.
2017-03-27
Sekretariatet översänder mail (PDF) med rubriken ”KALLELSE till styrelsemöte i Kustmiljögruppen, måndagen den 3 april 2017 med början klockan 18.00 hos Kåge” till styrelsens samtliga ledamöter jämte tre bifogade filer…
# Kallelse till styrelsemöte 2017-04-03 med ärendeberedning. (PDF)
# Checklista till Vårträffen 2017. (PDF)
# Vägbeskrivning. (PDF)
2017-03-25
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, f.d. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 1 – våren 2017”.
2017-03-25
Centralt utskick av…
Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 1 – våren 2017 (PDF) via…
mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar,
mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2017-03-25
Sekretariatet vidarebefordrar inkommit mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands vattenråd till styrelsens samtliga ledamöter, såväl ordinarie, såväl som till ersättare och adjungerade ledamöter.
2017-03-24
Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken ”Vårens exkursioner”.
2017-03-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Förvaring av arkiverat material”.
2017-03-24
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Samordna övergödnings- och klimatarbetet”.
2017-03-24
Sekretariatet översänder mail (PDF) till föreningens revisorer Jan och Solbrith Hellman, där sekretariatet bekräftar att postbefordran inkommit med ekonomiska handlingar som berör revisionen för verksamhetsåret 2017 jämte två handlingar i underskrivet skick…
# Revisionsuppdraget med namnteckningar. (PDF)
# Revisionsberättelse för tiden 2016-01-01 – 2016-12-31, kommer även att föredras av revisorerna på årsmötet. (PDF)
2017-03-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Badudden – delprojekt 01 i förstudien om vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening – lägesrapport”.
2017-03-23
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Medel för tidiga insatser för asylsökande”.
2017-03-22

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Bläckfisken på KMGs hemsida”!
2017-03-22
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 6 april 2017, kl. 17.30.
2017-03-22
Inkommer mail (PDF) från Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Föreslå en kandidat till vattenpriset Sjöstjärnan”.
2017-03-20
Inkommer mail (PDF) från Sofie Nyström, kommunutvecklare, Torsås kommun med rubriken ”Storsatsning på fiber i hela kommunen” jämte en bifogad fil…
# Informationsbrev till fastighetsägare. (PDF)
2017-03-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Uppdatering och revidering av KMGs nätverk och kontaktytor”.
2017-03-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med rubriken ”Preliminärt program för Kustmiljögruppens Vårträff 2017, lördagen den 22 april 2017”.
2017-03-19
Sekretariatet vidarebefordrar mail (PDF) från Louise Chyssler, Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Preliminärt program för Havs- och vattenforum 16-17 maj 2017” till Lena Peribert och Bo Johnér, som skall representera Kustmiljögruppen vid vattenkonferensen.
2017-03-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”67 % större utrymme och en mindre prisändring”.
2017-03-17
Inkommer mail (PDF) från Louise Chyssler, kommunikationsassistent, Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Preliminärt program för Havs- och vattenforum 16-17 maj 2017” jämte en bifogad fil
# Preliminärt program för Havs- och vattenforum 16-17 maj 2017. (PDF)
# Klicka även på länken https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/evenemang/havs–och-vattenforum/preliminart-program-for-havs–och-vattenforum.html
2017-03-17
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Lena Robertsson, Kulturförvaltningen i Torsås kommun med rubriken ”Länsstyrelsen i Kalmar utlyser medel för tidiga insatser för asylsökande m.fl.”.
2017-03-17
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Underskrifter”.
2017-03-15
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”22 april – Vårträff”.
2017-03-15
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Välkommen på vattendragsvandring i Torsås den 17 april 2017 – Annandag påsk” jämte en bifogad fil…
# Inbjudan och uppgifter om vattendragsvandringens genomförande. (PDF)
2017-03-14
Inkommer kopia av mail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Namnunderskrift – Kustmiljögruppen”.
2017-03-13
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Kustmiljögruppen söker ordförande, sekreterare och kassör” jämte en bifogad fil…
https://www.kustmiljogruppen.org/torsas-kustmiljogrupp-soker-ordforande-sekreterare-och-kassor/
2017-03-13
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Vårt TACK för en inspirerande utbildningsdag den 8 mars 2017”.
2017-03-12
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Kustmiljögruppen söker ordförande, sekreterare och kassör”.
2017-03-12
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Jan och Solbrith Hellman, föreningens revisorer med rubriken ”Slutredovisning av ekonomiavsnittet i Kustmiljögruppens årsredovisning för verksamhetsåret 2016”, jämte en bifogad fil…
# Ekonomiavsnittet i årsredovisningen för 2016. (PDF)
2017-03-11
Inkommer mail (PDF) från Facebook-teamet med rubriken ”Se vad som händer på Torsås Kustmiljögrupp”.
2017-03-10
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Carina Pålsson, vattenenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ” Vårt TACK för en inspirerande utbildningsdag den 8 mars 2017.
2017-03-10
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) UPPROP till kontaktpersonerna för Kustmiljögruppens medlemsföreningar, styrelsens såväl ordinarie ledamöter såväl som till ersättare och adjungerade ledamöter samt till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och utvalda exekutiva personer inom Torsås kommun jämte en bifogad fil…
# UPPROP – Kustmiljögruppen söker ordförande, kassör och sekreterare. (PDF)
2017-03-10
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) PROTOKOLL från styrelsens sammanträde måndagen den 6 mars 2017 till styrelsens såväl ordinarie ledamöter såväl som till ersättare och adjungerade ledamöter samt till föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte en bifogad fil…
# Styrelseprotokoll från överläggning 2017-03-06. (PDF)
2017-03-07
Presidiet deltar i firandet av Earth hour 2017 (PDF) med BIO efter inbjudan av Länsförsäkringar i Kalmar län tisdagen den 21 mars 2017 i Emmaboda, Folkets hus.
2017-03-07

Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Namnlös – 50 % av vattnet i landskapet är borta”.
2017-03-07
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ” Anmälan om deltagande i Havs- och vattenforums kongress mellan den 16-17 maj 2017 i Göteborg”.
2017-03-07
Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér, adjungerad ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”50 % av vattnet i landskapet är borta”.
2017-03-07
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Ritning av våtmark i Hagbytorp/Kolboda” jämte en bifogad fil…
# Projektplan med ritning av våtmark i Hagbytorp. (PDF)
2017-03-07
Ove Lindh överlämnar Verksamhetsberättelse för år 2016 (PDF) till sekreteraren för publicering på Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken ”Om oss”/Bergkvara Samhällsförening.
2017-03-06
Kustmiljögruppen har en nu en egen ”Mediaplan 2017” (PDF), som antogs av styrelsen
2017-03-06, § 17035.
2017-03-06
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Justerat ekonomiskt material efter arbetsmöte 2017-03-05” jämte två bifogade filer…
# Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016. (PDF)
# Dokumentation (PDF) med angivande av – Poster inom linjen, Flerårsjämförelse, Resultatdisposition och Tilläggsupplysningar.
 2017-03-05
Inkommer förslag på Youtube filmer (PDF) som behandlar följande ämnen…
# Fosfordamm – Gamlebyviken, Västerviks kommun på den klickbara länken
https://www.youtube.com/watch?v=wZVsltP4N5M
# Fosfordammar – Hur, var och varför? på den klickbara länken https://www.youtube.com/watch?v=WLE7AI6Qhio
# Strukturkalkning på den klickbara länken
https://www.youtube.com/watch?v=jCaVkApWdaU
# TVÅ-stegsdike på den klickbara länken
https://www.youtube.com/watch?v=tl07_jMpafc
# Markkartering – Hur, var och varför på den klickbara länken
https://www.youtube.com/watch?v=jEZmZyH8zM0
2017-03-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Möte 2017-03-06”.
2017-03-03
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”KALLELSE till styrelsemöte måndagen den 6 mars 2017”.
2017-03-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Lennart Wennmo, Norra Möres Vattenråd med rubriken ”Besök i Torsås angående syresättning med pumpar”.
2017-03-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Kifle Yessab, ersättande ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken KALLELSE till styrelsemöte måndagen den 6 mars 2017″.
2017-03-01
Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Lennart Wennmo, Norra Möres Vattenråd med rubriken ”Besök i Torsås angående syresättning med pumpar”.

 

Februari månad
2017-02-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Syresättning med pumpar”.
2017-02-28
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Hur mycket har regler minskat näringsläckaget?”.
2017-02-27
Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér, adjungerad ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”KALLELSE till styrelsemöte måndagen den 6 mars 2017”.
2017-02-27
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, ersättande ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”KALLELSE till styrelsemöte måndagen den 6 mars 2017”. 
2017-02-27
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vattendragsvandring 2017-03-04 – Hagbyån”.
2017-02-27
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen till Hans Brohlin, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Kuststräckans känslighet från Blekinge upp mot Oskarshamn”.
2017-02-27
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) KALLELSE till styrelsemöte måndagen den 6 mars 2017 till styrelsens såväl ordinarie ledamöter såväl som till ersättare och adjungerade ledamöter samt till föreninegens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte en bifogad fil…
# Kallelse till styrelsemöte 2017-03-06 jämte presidiets förslag till dagordning och ärendeberedning. (PDF)
2017-02-27
Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Siffror till ÅR 2016” jämte en bifogad fil…
# Bokföring 2016. (PDF)
2017-02-25
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med rubriken ”Bergkvaradagen 25/5 2017 – anmälan  jämte en bifogad fil…
# Bergkvaradagen 2017 till föreningar mm. (PDF)
2017-02-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Dagordning inför styrelsens överläggning i Kustmiljögruppen 2017-03-06” jämte en bifogad fil…
# Kallelse jämte presidiets förslag till dagordning. (PDF)
2017-02-24
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Biogas från täckgrödor och skörderester är positivt för miljö och klimat”.  
2017-02-24
Sekretariatet vidarebefordrat mail (PDF) till styrelsens ledamöter, såväl ordinarie såväl som adjungerade ledamöter och ersättare från Renate Foks, Vattenrådskansliet i Kalmar kommun med rubriken ”Nyhetsbrev Ostkustens Vattensamling” kompletterande information till externa och egna aktiviteter – kalendarium vintern/våren 2017 som återfinns på Kustmiljögruppens hemsida”. 
2017-02-23
Sekretariatet expedierar mail (PDF) till föreningens revisorer, styrelsens ledamöter, såväl ordinarie såväl som adjungerade ledamöter och ersättare med rubriken ”De deskriptiva delarna av årsredovisningen för Kustmiljögruppen går nu ut på remiss” jämte en bifogad fil…
# Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 – utgåva 1. (PDF)
2017-02-22
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Aktiviteter i Vattenrådet under mars och april”.
2017-02-20
Inkommer svarsmail (PDF) av personligt reflekterande natur från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Anteckningar på Carinas block” jämte en bifogad fil…
# Carina Pålssons blockanteckningar från sitt besök i Grisbäck 2017-02-16 inom ramen för vik för vikprojektet mot en friskare Östersjökust. (PDF)
2017-02-16
Vid Vattenrådets sammanträde överlämnas nyproducerad informationsfolder (PDF) med rubriken ”Strukturkalkning – Grisbäcken steg 2” – inom pågående LOVA-projekt fram till 201803 samt
# Fånga fosforn, Greppa Näringen, Praktiska Råd. (PDF)
# Strukturkalkning – bra för både mark och miljö, Greppa Näringen, Praktiska Råd. (PDF)
# Ansökan av bidrag för 2017. (PDF)
2017-02-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Vårt gamla Leader-projekt jämte två bifogade filer…
# Projektplan Levande Kustvatten – Leader 2006. (PDF)
# Slutrapport Levande Kustvatten – Leader 2006. (PDF)
2017-02-16
Vid platsbesök i Grisbäck inom Vik för vik projektetmot en friskare Östersjökust överlämnar Carina Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län ”Reviderad projektplan med angivande av syfte, mål och tidsplan”. (PDF)
2017-02-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Visuell bild över viken i Södra Kärr med angivande av karteringspunkter” jämte en bifogad fil…
# Fixpunkter – bottenkartering (PDF) bilaga 10 i inlämnad LOVA-ansökan november 2012 avseende viken mellan Nötholmen och fastlandet.
2017-02-15
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Lena Robertsson, Kulturförvaltningen, Torsås kommun med rubriken ”Tidiga insatser för asylsökande”.
2017-02-14
Inkommer via postbefordran brev (PDF) från Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun med rubriken ”Bästa kustmiljövänner”.
2017-02-13
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Robertsson, kulturförvaltningen, Torsås kommun med rubriken ”Föreningsträff 16 februari 2017”.
2017-02-13
Inkommer mail (PDF) från Solvändan förlag i Torsås med rubriken ”Torsåsbladet 24 februari” jämte en bifogad fil…
# Torsåsbladet vt 2017. (PDF)
2017-02-13
Inkommer svarsmail (PDF) från Martin Storm, samhällsbyggnadschef, Torsås kommun med rubriken ”GRATTIS till Ditt nya arbete i Göteborg”.
2017-02-13
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ” Anmälan om deltagande i Länsstyrelsens kunskaps- oh inspirationsdag om ”Vatten 2017-03-08”.
2017-02-10

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Jan Andersson, samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun med rubriken ”Presentationer vid seminarium om vattenbrist och låga grundvattennivåer” anordnat av Lyckebyåns vattenförbund jämte fyra bifogade filer…
# Regional vattenförsörjning sydöstra Sverige, J Madebrink, f.d. VD för Kalmar Vatten
# Vattenbrist, Eva Steiner, VA-avdelningen, Karlskrona kommun.
# Vattenbrist, Stefan Lundgren, VD Emmaboda Energi
# Vattenbristen i östra delen av Karlskrona kommun, Joakim Nilsson, kvalitetschef Drift och serviceavdelningen, Karlskrona kommun. (PDF) 
2017-02-04
Sekretariatet översänder mail (PDF) till de ledamöter i styrelsen, som sitter kvar även efter den 30 april 2017 med rubriken ”Torsås kommun inbjuder till föreningsträff på temat ekonomiskt stöd torsdagen den 16 februari 2017 med början klockan 18.00 i Nya kommunhuset”.
2017-02-03
Sekretariatet vidarebefordrar mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter, ersättare och adjungerade ledamöter inbjudan från Länsstyrelsen i Kalmar län till kunskaps- och inspirationsdag om ”Vatten” 2017-03-08 på Stadshotellet i Kalmar jämte en bifogad fil…
# Länsstyrelsen i Kalmar län INBJUDER till heldagsseminarium med rubriken 50% av vattnet i landskapet är borta – kan vi låta vattnet ta plats igen? (PDF) Med inbjudan bifogas program! 
2017-02-03

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare i Kustmiljögruppen anmäler sig via mail (PDF) till Länsstyrelsens kunskaps- och inspirationsdag om ”Vatten” 2017-03-08 på Stadshotellet i Kalmar. Kursdagen är kostnadsfri och Länsstyrelsen bjuder både på fika och lunch.
2017-02-03
Inkommer mail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid Länsstyrelen i Kalmar län med rubriken ”Inbjudan till kunskaps- och inspirationsdag Vatten 8 mars 2017” jämte en bifogad fil…
# Länsstyrelsen i Kalmar län INBJUDER till heldagsseminarium med rubriken 50% av vattnet i landskapet är borta – kan vi låta vattnet ta plats igen? (PDF) Med inbjudan bifogas program!
2017-02-02
Inkommer mail (PDF) från Aktuell Hållbarhet (tidigare f.d. Miljöaktuellt och Miljörapporten) med rubriken ”Ny klimatlag ska leda till nollutsläpp 2045) jämte en bifogad fil…
# Ny klimatlag ska leda till nollutsläpp 2045. (PDF)
2017-02-02
Inkommer mail (PDF) från Lillemor Jonsén, Utvecklingsenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken Framtidens landsbygd 8/2.
2017-02-02
Inkommer mailkorrespondens (PDF) mellan Carina Pålsson, Vattenenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och Kåge Eklund, sekreterare i Kustmiljögruppen med rubriken ”Möte 2017-02-16 i Grisbäck – inom projektet vik för vik”.
2017-02-01
Inkommer mail (PDF) från Solvändan Möre Bok med rubriken ”Torsåsbladet”.

Januari månad
2017-01-31
Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér, adjungerad ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vidare bearbetning av den gröna texten i § 17004, som delades ut på styrelsesammanträdet 2017-01-23”.
2017-01-31
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Porträttfoton inlagda på hemsidan”.
2017-01-31
Sekretariatet expedierar på uppdrag av Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande mail (PDF) till de ledamöter som var närvarande och deltog vid föreningens överläggning måndagen den 23 januari 2017 med rubriken ”Vidare bearbetning av den gröna texten i § 17004, som delades ut på styrelsesammanträdet 2017-01-23” jämte en bifogad fil…
# Bearbetning av den utdelade gröna texten, som nu har blivit orange. (PDF) 
2017-01-29
Sekretariatet expedierar på uppdrag av Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande mail (PDF) till ledamöterna i Bygg- och miljönämndens AU och Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun samt Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kustmiljögruppen behöver Ditt stöd och Din medverkan”.
2017-01-27
Inkommer brevförsändelse (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Medlemsbrev – januari 2017”.
2017-01-27
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Bönder i omvänd miljöauktion”.  
2017-01-27
Sekretariatet expedierar mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter och ersättare för 2017, föreningens adjungerade ledamöter och revisorer med rubriken ”Vattendrags- vandring vid Hagbyån lördagen den 4 mars 2017 mellan klockan 10.00-16.00 med uppföljningskväll torsdagen den 16 mars 2017, klockan 18.00”.
2017-01-27
Inkommer mail (PDF) från Bo Johnér med rubriken ”Gjort fel igen” jämte en bifogad fil…
# Regnens åtråvärda tak (åtråvärda droppar vatten)(PDF)
2017-01-26
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vattendragsvandring vid Hagbyån”.
2017-01-26
Sekretariatet expedierar mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter och ersättare för 2017, föreningens adjungerade ledamöter och revisorer med rubriken ”Anmälan till Havs- och vattenforum 16-17 maj är nu öppen”.
2017-01-26
Inkommer mail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Fokus Landsbygd 2017-1”.
2017-01-25
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) ”Protokollet från Kustmiljögruppens styrelsemöte måndagen den 23 januari 2017” till styrelsens samtliga ledamöter och ersättare för 2017, föreningens revisorer samt till Rune Fransén och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte tre bifogade filer…
# Justerat protokoll (PDF) från styrelsens sammanträde måndagen den 23 januari 2017.
# Sammanställning av externa och egna aktiviteter under våren 2017. (PDF)
# Förteckning av styrelsens ledamöter fram till Vårträffen 2017. (PDF)
2017-01-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér, adjungerad ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Insändare – regnets åtråvärda tak”.
2017-01-24
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Skräm inte människor till handling”.

2017-01-23
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Lyckebyåns Vattenförbund/Länsstyrelsen”.
2017-01-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Styrelsemöte 16 februari 2017”.
2017-01-20
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Styrelsemöte 16 februari 2017”.
2017-01-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Anmälan om deltagande på måndagens styrelsemöte i Kustmiljögruppen”.
2017-01-20
Sekretariatet översänder på ordförandens uppdrag mail (PDF) till samtliga ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse samt föreningens revisorer med rubriken ”Kompletterande material och underlag till måndagens styrelsemöte i Kustmiljögruppen” jämte två bifogade filer…
# den blå texten på sidorna 7 och 8 i § 17004 i tidigare utsänd kallelse per den 16 januari 2017 skall ha följande lydelse enligt grön text (PDF), som bifogas detta mail.
# På sidan 9 i § 17004 i tidigare utsänd kallelse per den 16 januari 2017, står det att presidiet skall ta fram en reviderad rekryteringsfolder, där nu text och bilder finns på förslag, (PDF) som bifogas detta mail.
2017-01-17
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken KALLELSE till Kustmiljögruppens styrelsemöte – måndagen den 23 januari 2017, klockan 18.00 med presidiets förslag till dagordning jämte ärendeberedning.
2017-01-16
Inkommer mail (PDF) från Lena Robertsson, Kulturförvaltningen, Torsås kommun med rubriken ”Inbjudan” jämte en bifogad fil…
# Välkommen till föreningsträff – tema ekonomiskt stöd. (PDF)
2017-01-16
Sekretariatet översänder via mail (PDF) KALLELSE till styrelsens ordinarie sammanträde måndagen den 23 januari 2017 jämte presidiets förslag till dagordning till styrelsens såväl nya såväl som gamla ledamöter och ersättare samt till föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte en bifogad fil…
KALLELSE till ordinarie styrelsemöte måndagen den 23 januari 2017, klockan 18.00 hos Lena Peribert Fastlycke/Söderåkra jämte presidiets förslag till dagordning samt ärendeberedning. (PDF)
# Styrelsens ledamöter för perioden (PDF) 2017-01-01 – 2017-04-30 samt
2017-01-01 – 2017-12-30 med uppgift om funktion i styrelsen.
 2017-01-13
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Hitta nytt datum för återträff”.
2017-01-12
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor”.
2017-01-10
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande för Kustmiljögruppen med rubriken ”Kustmiljögruppen redo för ännu ett nytt vattenprojekt”.
2017-01-10
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Vik för vikprojektet Grisbäcken – mot en friskare Östersjökust”.
2017-01-09
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Johan Blomqvist, Webbochform.se med kopia till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Attestering av inkomna fakturor med nummer 459 och 460”.
2017-01-09
Inkommer kopia av mail (PDF) till Ove Lindh, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Foton på ledamöter i styrelsen för Kustmiljögruppen”.
2017-01-09
Inkommer kopia av mail (PDF) till Hans Brohlin, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vår kuststräcka”.
2017-01-09
Inkommer mail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Inspirations- och kunskapsdag – vatten”.
2017-01-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken Externa och egna aktiviteter – kalendarium vintern/våren 2017.
2017-01-05

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med rubriken ”Uppföljning av höstens samtal om att stödja Kustmiljögruppen ekonomiskt under de tre kommande åren 2017-2019”.
2017-01-03
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Fransén, adjungerad ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”God fortsättning på helgen” jämte en bifogad fil…
# Reflektioner av presidiets förslag till ”Minnesanteckningar vid överläggning om beslutsför styrelse”. (PDF)
2017-01-01
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Fakturor 170101”.