Vårträff 2014

”Vårträffen 2014” med medlemsföreningarna går i år av stapeln lördagen den 24 maj med början 09.00 och är utformad som en minikonferens på temat Vattenvårdsplan 2014-2018 – ”Vi satsar på miljön, för ett gott liv i en livskraftig kommun”.

Minikonferensen är förlagd till Bergkvara kapellsal med intressanta föreläsare från bland annat  Länsstyrelsen i Kalmar län, Torsås kommun, näringslivet.

Klicka på den blå länken för att ta del av matrisbild över minikonferensen. (PDF)

Klicka på den blå länken för att ta del av inbjudan. (PDF)

Klicka på den blå länken för att ta del av program med tider för respektive föreläsare (PDF)

Klicka på den blå länken för att ta del av checklistan inför vårträffen 2004 – endast för styrelsens medlemmar. (PDF)

Årsmöte med medlemsföreningarna med stadgeenliga ärenden enligt § 14 följer direkt på minikonferensen.

Klicka på den blå länken för att ta del av Kallelse till ”Vårträff 2014” med efterföljande årsmöte (PDF) den 24 maj 2014 i Bergkvara kapellsal.

Klicka på den blå länken för att ta del av dagordning till årsmötet. (PDF)

Bilagor till dagordning…

#  § 08 – Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. (PDF)
Styrelsens behandling av bokslut för verksamhetsåret 2013. (PDF)

# § 09 – Föredragning och behandling av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013. (PDF)

# § 13 – Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014. (PDF)
Styrelsens behandling av arbetet med ny verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013. (PDF)

# § 14 – Övriga frågor
§ 14:01 Inventering och kartläggning av diken utmed kuststräckan i Torsås kommun
(PDF) enligt protokollsutdrag 2014-05-15, § 14104,
§ 14:02 Vasslåtter 2014 (PDF), enligt protokollsutdrag 2014-05-15, § 14105, Turordningslista för vasslåtter 2014 – beslut. (PDF) 
§ 14:03 Kommunicera föreningsstämmans beslut 2013-10-26, § 1338 (PDF) enligt protokollsutdrag 2015-04-15, § 14100,
§ 14:04 Avtackning av ledamöter som lämnade styrelsen i samband med årsskiftet 2013/2014 (PDF) enligt protokollsutdrag 2014-05-15, § 14107,
§ 14:05 
Styrelsens beslut om tidpunkt och innehåll för ”Höstträffen 2014″ (PDF) enligt protokollsutdrag 2014-04-16, § 14088.

FULLMAKT att företräda annan medlemsförening vid årsmötet den 24 maj 2014.

Klicka på den blå länken för att ta del av justerat protokoll från årsmötet (PDF)

Anteckningar, noteringar och reflektioner

Bakgrund:
Sekretariat har fått i uppgift att under konferensen föra konsensusanteckningar, noteringar över vad de olika föreläsarna kompletterar sina rikt informativa och illustrerade Powerpoint presentationer med.

Redovisning:
Sekretariatet gör inte anspråk på att allt vad som sägs under konferensen finns återberättat och/eller kommenterat i varje enskilt delmoment, då anteckningarna är av formen konsensus anteckningar, noteringar
Anteckningarna presenteras i 11 delmoment som redovisas separat och som följer dagordningen. I Anteckningarna anges namn med förnamn följt av efternamn i versal.

Målgrupp:
Av inbjudan till och dagordning samt deltagarförteckning framgår att minikonferensen ”Vattenvårdsplan 2014-2018 – Vi satsar på miljön för ett gott liv i en livskraftig kommun” vänder sig till en bred målgrupp av aktörer från den politiska nivån, via intresseorganisationer och deras medlemmar, vänföretag/sponsorer till de ideella organisationer som tycker att vatten är intressant, viktigt och en förutsättning för att Torsås kommun skall utvecklas och erbjuda sina innevånare, turister och sommarboende ett gott liv i en livskraftig kommun.

Moment 1 – John Bräutigam (Kustmiljögruppens ordförande).
Minikonferensen öppnas!
Klicka här för gjorda noteringar/anteckningar. (PDF)

Moment 2 – Stefan Carlsson (Landshövding, Länsstyrelsen i Kalmar län).
Vattenmiljön, en integrerad del i länets utveckling!
Klicka här för gjorda noteringar/anteckningar. (PDF)
Klicka här för Powerpointpresentation.

Moment 3 – Håkan Algotsson (Kommunstyrelsens ordförande, Torsås kommun).
Vad spelar Vattenvårdsplanen för roll för ”ett gott liv i en livskraftig kommun”?
Klicka här för gjorda noteringar/anteckningar. (PDF)
Klicka här för Powerpointpresentation.

Moment 4 – Niklas Nilsson 
(Planförfattare, Jönköpings Fiskeribiologi).
Vattenvårdsplan 2014-2018, ett verktyg för att ”engagera, inspirera och agera för att nå ett gott liv i en livskraftig kommun”!
Klicka här för noteringar/anteckningar. (PDF)
Klicka här för Powerpointpresentation.

Moment 5 – Martin Storm (Samhällsbyggnadschef, Torsås kommun).
Vattenvårdsplanen, ett verktyg för ännu ett steg på vägen mot ett mera hållbart samhälle som skall se till att våra barn och barnbarn får leva ”ett gott liv i en livskraftig kommun”!
Klicka hör för gjorda noteringar/anteckningar. (PDF)

Moment 6 – Jan Darrell
(Kommunchef, Torsås kommun).
Vattenvårdsplanen, ett verktyg för att vår kommun ska växa och att många fler ska upptäcka fördelarna med att bo, verka och besöka Torsås för ”ett gott liv i en livskraftig kommun”!
Klicka här för gjorda noteringar/anteckningar. (PDF)

Moment 7 – Anders Karlsson (Delägare i Lindbergs AB)
Vattenvårdsplanen, ett verktyg för att näringslivet som livsnerv får goda förutsättningar att verka och utvecklas för ”ett gott liv i en livskraftig kommun”!
Klicka här för gjorda noteringar/anteckningar. (PDF)

Moment 8 – Lena Peribert (Södra Skogsägarna) och Ralf Johansson (LRF).
Vattenvårdsplanen, ett verktyg för de gröna näringarna som sätter miljön i fokus, bevarar vårt varierande landskap, upprätthåller en miljövänlig attityd för ”ett gott liv i en livskraftig kommun” med goda exempel!
Klicka här för gjorda noteringar/anteckningar. (PDF)
Klicka här för Powerpointpresentation.

Moment 9 – Lena Ovesson (Delägare i Springs Systems och TM Tube Systems)
Utmaningar som industriföretag har gällande miljöarbetet!
Klicka här för gjorda noteringar/anteckningar. (PDF)
Klicka här för Powerpointpresentation 1.
Klicka här för PDF-presentation 2.

Moment 10 – Stefan Carlsson (Landshövding, Länsstyrelsen i Kalmar län)
Sammanfattning – ”Så här tolkar jag vad jag hört under förmiddagen om vi satsar på miljön – för ett gott liv i en livskraftig kommun”!
Klicka här för gjorda noteringar/anteckningar. (PDF)

Moment 11 – John Bräutigam (Kustmiljögruppens ordförande)
Reflekterar i sitt nyhetsbrev för maj månad 2014 hur pass väl minikonferensen lyckades i sitt syfte att belysa hur prioriterat vattnet och vattenvården är ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. Klicka här för gjorda noteringar/anteckningar. (PDF)

Inkomna anmälningar till deltagande i minikonferensen med efternamn i bokstavsordning

* Kennerth Albrektsson, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening
* Håkan Algotsson, Torsås kommun – föreläsare
* Staffan Axelsson, Mörebyggen AB
* Inger Axelsson, Mörebyggen AB
* Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening
* Johan Blomqvist, WebbochForm.se
* Roland Blomqvist, Kustmiljögruppen
* Sören Bondesson, politiker Torsås kommun (S)
* John Bräutigam Kustmiljögruppen – moderator
* Megg Bräutigam, Gunnarstorps Miljöförening
* Hugo Carlsson, Djursviks Samhällsförening
* Stefan Carlsson, Länsstyrelsen i Kalmar län – föreläsare
* Jan Darrell, Torsås kommun – föreläsare
* Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kustmiljögruppen – sekreterare för minikonferensen
* Agneta Eriksson, politiker Torsås kommun (S)
* Renate Foks, Vattensamordnare
* Rune Fransén, Kustmiljögruppen
* Marie-Louise Georgsson, Djursviks Samhällsförening
* Lena Gustafsson, politiker Torsås kommun (V)
* Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening
* Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening
* Jan Hellman, Kustmiljögruppen
* Solbritt Hellman, Kustmiljögruppen
* Gunilla Håkansson, f.d. skogsägare
* Anders Hägg, Hagby-Halltorpåns Vattenråd
* Ulla Hägg, Hagby-Halltorpåns Vattenråd
* Roger Isberg, politiker Torsås kommun (S)
* Assar Johansson, Torsås kommun
* Christoffer Johansson, politiker Torsås kommun (C)
* Nina Johansson, Torsås kommun
* Ralf Johansson, De gröna näringarna, LRF – föreläsare
* Pernilla Johansson, Södra Kärr Samfällighetsförening
* Anders Karlsson, Lindbergs – föreläsare
* Pernilla Landin, Torsås kommun
* Birgitta Larsson, Kärrabo kustvårdsförening
* Gunnar Larsson, Kärrabo kustvårdsförening
* Ove Lind, Bergkvara Samhällsförening
* Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille
* Jan Mannelqvist, Björkenäs Stugförening
* Susanna Minnhagen, Kalmarsundskommissionen
* Magne Mårtensson, Södra Kärr Samfällighetsförening
* Margret Mårtensson, Södra Kärr Samfällighetsförening
* Bertil Nilsson, aktiv inom skogsnäringen
* Eivor Nilsson, Swedbank
* Henrik Nilsson-Bokor, politiker Torsås kommun (S)
* Jean Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo
* Niklas Nilsson, Jönköpings Fiskeribiologi – föreläsare
* Lena Ovesson, Spring Systems, TM Tube Systems – föreläsare
* Lena Peribert, De gröna näringarna, Södra Skogsägarna – föreläsare
* Inger Petersson, Torsås kommun
* Pia Prestel, Kustmiljögruppen
* Frida Portin, Garpens Vänner
* Hanna Rosenborg, Kustmiljögruppen
* Magnus Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo
* Åsa Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo
* Joshua Seebandeke, politiker Torsås kommun (Fp)
* Lars Sjöholm, politiker Torsås kommun (Mp)
* Martin Storm, Torsås kommun – föreläsare
* Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening
* Lars Tedehammar, CEO – TBS Yard AB
* Sven-Erik Tornéus, politiker Torsås kommun (S)
* Kennert Täck, Kustmiljögruppen
* Tuulikki Åkesson, Torsås Företagarcentrum