Diarium 2014 fr.o.m. 2014-04-22

Original med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

Maj månad 2014
2014-05-16
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Renate Foks, vattensamordnare Kalmar kommun med inbjudan till Bioblitz den 5-6 juni i Högsby.
2014-05-16
John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande kontaktar via mail (PDF) Smålandsnytts reporter Niklas Wimmerberg med anledning av Kustmiljögruppens minikonferens på temat Vattenvårdsplan 2014-2018 – Vi satsar på miljön, för ett gott liv i en livskraftig kommun.
2014-05-16
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) till sekretariatet för kännedom med rubriken dikesinventering, där ordföranden i Gunnarstorps Miljöförening tackar ”ja” till en platsförlagd genomgång av hur en dikesinventering kan gå till, där även övriga inbjudna medlemsföreningar har rätt att delta.
2014-05-16
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”protokoll mm från Kalmarsundskommissionens styrgruppsmöte
2014-05-07 jämte bilagor
Kartläggning – vem gör vad i vattenarbetet! (PPT)
Vattenvårdsprojekt med miljöfondspengar, Kalmarsundskommissionen
2014-05-07
 (PDF)
# Vattenbrukscentralen Ost (VCO), 2014-05-07 (PDF)
Verksamhetsplan 2014 (PDF)
Kalmarsundskommissionens (KSK:s) styrgruppsmöte 2014-05-07 (PDF)
Protokoll KSK:s styrgrupp 2014-05-08
2014-05-16
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande till sekretariatet med anledning av ordförandens uppdrag enligt styrelsens beslut 2014-05-15, § 14100 – Djursviks hamnförening.
2014-05-16
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande till sekretariatet med anledning av styrelsens beslut 2014-05-15, § 14108 – uppvaktning. (PDF) 
2014-05-14
Inkommer slutligt svarsmail (PDF) från Daniel Lundqvist, Profilar AB på offertförfrågan ställd av Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse som avser inköp av namnbrickor, som i korthet innebär för de tre alternativen…
# 15 stycken namnbrickor Window silver, med logga i fyrfärgstryck och texten Torsås Kustmiljögrupp i svart tryck, totalt inklusive moms och frakt 5 575 kronor,
# 15 stycken namnbrickor Window silver, utan logga och texten Torsås Kustmiljögrupp i svart tryck, totalt inklusive moms och frakt 2 856 kronor,
# 15 stycken namnbrickor Window silver, utan logga och utan texten Torsås Kustmiljögrupp i svart tryck, totalt inklusive moms och frakt 1 950 kronor.
2014-05-14
Sekretariatet tillsänder via mail (mail 4) PDF bekräftelse på de personer som nu finns anmälda och registrerade per den 14 maj 2014, som deltagare i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2014”. Inbjudan, program och matrisbild över konferensen bifogas.
2014-05-13
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som översänder minnesanteckningar från de mingelkvällar som genomförts under våren 2014 och som återfinns på Kustmiljögruppens hemsida på länken https://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/  
2014-05-13
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening angående Bergkvaradagen den 29 maj 2014 mellan klockan 10.00 och 14.00 jämte affisch (PDF) och programblad (PDF).
2014-05-12
Inkommer svarsmail (PDF) från Daniel Lundqvist, Profilar AB på offerförfrågan ställd av Pia Prestel ledamot av Kustmiljögruppens styrelse som avser inköp av namnbrickor som i korthet innebär för de två alternativen…
# 15 stycken namnbrickor Window silver, med logga i fyrfärgstryck och texten Torsås Kustmiljögrupp i svart tryck, totalt inklusive moms och frakt 5 575 kronor,
# 15 stycken namnbrickor Window silver, utan logga och texten Torsås Kustmiljögrupp i svart tryck, totalt inklusive moms och frakt 1 950 kronor.
Sammanställning av offerter enligt de två alternativen ovan. (PDF)
2014-05-11
Sekretariatet tillsänder via mail (mail 3) PDF bekräftelse på de personer som nu finns anmälda och registrerade per den 11 maj 2014, som deltagare i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2014”. Inbjudan, program och matrisbild över konferensen bifogas.
2014-05-11
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) påminnelse till de personer som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista och som ännu inte svarat på inbjudan till Vårträff 2014.
2014-05-11
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) påminnelse till de personer inom Torsås kommuns organisation, som ännu inte svarat på Kustmiljögruppens inbjudan till Vårträff 2014.
2014-05-11
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga medverkande vid Kustmiljögruppens ”Vårträff 2014” med en minikonferens på temat Vattenvårdsplan 2014-2018 – Vi satsar på miljön, för ett gott liv i en livskraftig kommun uppgifter om minikonferensens genomförande såsom inbjudan, program och matrisbild.
2014-05-11
Sekretariatet tillsänder via två mail (mail 1 och mail 2) PDF bekräftelse på de personer som nu finns anmälda och registrerade per den 10 maj 2014, som deltagare i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2014”. Inbjudan, program och matrisbild över konferensen bifogas.
2014-05-09
Sekretariatet vid Kustmiljögruppen tillsänder via mail (PDF) samtliga kontaktpersoner i de olika medlemsföreningarna som ännu inte anmält sig till ”Vårträffen 2014” påminnelse med rubriken – vi saknar din anmälan till Kustmiljögruppens Vårträff 2014 med deltagande av landshövding Stefan Carlsson.
2014-05-09
Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) samtliga ledamöter i styrelsen kallelse jämte förslag till dagordning (PDF) till styrelsens sammanträde den 15 maj 2014 med början klockan 18.00 hos Kennert Täck i dennes bostad i Ragnabo samt följande bifogade handlingar…
# brev från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara daterat 2014-04-18 (PDF),
# vägbeskrivning till Kennert Täck (PDF).
2014-05-08
Grattis till vinnarna i Kustmiljögruppens Påsklotteri…
1:a pris – hink med specerier – på lott nr 1371, Anitha Casadei, Karlskrona
2:a pris – blomstercheck på 100 kronor – på lott nr 1531, Lull Pettersson, Nybro
3:e pris – 1 kg bryggmalet kaffe – på lott nr 1319, Roland Blomqvist, Bergkvara
4:e pris – Kustmiljönål/pins – på lott nr 1533, Lena Gustafsson, Torsås
2014-05-08
Inkommer svarsmail (PDF) från Daniel Lundqvist, Profilar AB som svarar ”offert inkommer imorgon bitti” med anledning av att Pia Prestel, ledamot i Kustmiljögruppens styrelse begär offert på namnbricka, Window silver.
2014-05-08
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen, som meddelar att dragning i Påsk-lotteriet kommer att ske torsdagen den 8 maj 2014, klockan 18.10 i nedre samlingssalen i Kommunhuset.
2014-05-07
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande minnesanteckningar vid mingelkväll (PDF) torsdagen den 13 februari 2014.
2014-05-06
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med anledning av att landshövdingens sekreterare Maria Tholén Barmark i mail låter meddela ”tack för den fina informationen. Stefan hälsar att han tycker dagen ser mycket intressant ut”.
2014-05-06
Pia Prestel, ledamot i Kustmiljögruppens styrelse översänder via mail (PDF) begäran om offert på namnbricka – Window silver från företaget Profilar AB.
2014-05-06
Sekretariatet översänder svarsmail (PDF) till Johan Blomqvist, WebbochForm.se beträffande handlingar som återfinns på hemsidan under linjalrubriken aktuella projekt/planer.
2014-05-05
Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, kommunikatör vid Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg med rubriken ”Havs- och vattenforum – sista anmälningsdag i morgon.
2014-05-05
Inkommer vidarebefordrat svarsbrev (PDF) från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara med anledning av att sekretariatet expedierat brev från John Bräutigam, Kustmiljögruppen, daterat den 9 april 2014 och som finns i diariet med samma datum.
2014-05-05
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med anledning av John Bräutigams mail daterat den 4 maj 2014, som återfinns som kopia i mailkorre-spondensen.
2014-05-05
Inkommer svarsmail (PDF) från Daniel Lundqvist – Profilar AB, som meddelar Pia Prestel ledamot i Kustmiljögruppens styrelse att namnbrickan skickas imorgon.
2014-05-05
Inkommer svarsmail (PDF) från Ola Sennefjord Jonsson, Påbonäs om anmälan till ”Mingelkväll” den 7 maj 2014 hos Kennert Täck.
2014-05-04
John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen översänder via mail (PDF) Inbjudan till vårträff, Program med tider för föreläsare mm, Matrisbild över ”minikonferensen, som återfinns på Kustmiljögruppens hemsida på länken https://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-med-landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvardsplan-2014-vi-satsar-pa-miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-2014/ till landshövdingens sekreterare Maria Tholén Barmark.
2014-05-02
Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot i Kustmiljögruppens styrelse med kopia av mail till Daniel Lundkvist, Profilar.se.
2014-05-02
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen, som godkänner av sekretariatet slutligt presenterat program med hålltider och föreläsare till minikonferensen – Vårträffen 2014.
2014-05-02
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen som bekräftar att den uppdaterade inbladningen till info-broschyren nr 3 – Våren 2014 är OK.
2014-05-02
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollet från styrelsens sammanträde (PDF) den 16 april 2014 till samtliga ledamöter i styrelsen såväl ordinarie såväl som ersättande ledamöter samt till föreningens revisor.
2014-05-02
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som bland annat meddelar att brev inkommit från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara.
2014-05-01
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”underlag till Kalmarsundskommissionens styrgruppsmöte den 7 maj 2014”.
# Underlagsmaterial till KSK:s ledningsgruppsmöte 2014-04-24 (PDF)
# Förslag till verksamhetsplan för 2014. (PDF)
Protokoll från KSK:s ledningsgruppsmöte 2014-04-24. (PDF)
Blå målväxt. (PDF)

April månad 2014
2014-04-30
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”badvatten information om på Torsås kommuns hemsida. Klicka på länken nedan. http://www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageld=2197.
2014-04-25
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) inbjudan (PDF) till ”mingelkväll” hos Kennert Täck onsdagen den 7 maj 2014 med början klockan 18.30 jämte vägbeskrivning (PDF).
2014-04-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Kennert Täck, kassör i Kustmiljögruppen att det finns två stycken glaspjäser från Målerås glasbruk att tillgå som priser i Kustmiljögruppens sommarlotteri.
2014-04-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening som bekräftar medverkan som fotograf vid ”Vårträffen 2014”.
2014-04-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Leif Pettersson, redaktör på lokaltidningen Östran angående intervju med/profil av Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam.
2014-04-24
Inkommer mail (PDF) från Havs- och Vattenmyndigheten till deltagarna på Havs- och Vattenforum 20-21 maj i Göteborg med rubriken ”Vad är vatten värt? Mattson leder debatt mellan Ek och Ernkrans.
2014-04-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webb&Form.se med rubriken ”trög sida” där det bland annat framgår, att databasen nu är optimerad.
2014-04-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening, där Ove meddelar, att han har för avsikt, att som tidigare vara behjälplig med fotograferingen.
2014-04-22
Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot i styrelsen för Kustmiljögruppen avseende underlag för inköp av namnskylt enligt § 14092, 2014-04-16.
2014-04-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med anledning av att sekretariatet anmält Kustmiljögruppen till Bergkvara-dagen den 29 maj 2014.
2014-04-22
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Välkommen till föreläsning, smörgåstårta och årsmöte/stämma 8 maj 2014.
Kallelse till årsmöte för Vattenrådet. (PDF)
# Förslag till dagordning vid ordinarie föreningsstämma med Vattenrådet. (PDF)
# Vattenrådet bjuder in till föreläsning om våra vatten. (PDF)