Tidningsartiklar 2011

Tidningsåret 2011
De arbetar för ett friskare vatten, 2011-12-02, Barometern-OT (PDF)
Öland går miste om miljonregn, 2011-11-30, Östran (PDF)
Regional miljödag utan Torsås, 2011-11-16, Östran (PDF)
Dämme blir test för helt ny teknik, 2011-11-11, Östran (PDF)
20 miljoner att söka projekt för, 2011-10-31, Östran (PDF)
Leaderbidrag till landsbygden: 1,6 miljarder kronor, 2011-10-28, KLT (PDF)
Miljögrupper kämpar mot dålig återväxt, 2011-10-22, Barometern-OT (PDF)
Får bidrag till pumpar, 2011-10-10, Östran (PDF)
Kamp för bättre kustmiljö i sundet, 2011-09-28, Östran (PDF)
Bruatorpsån rensas på vass, 2011-09-22, Östran (PDF)
Vassröjning i Djursvik, 2011-09-19, Östran (PDF)
2 miljarder drygt (notis), 2011-09-19, SvD (PDF)
LRF: ”Vattenråden måste få en mer formell status”, 2011-09-16, KLT (PDF)
Torsås deltar i vattenvårdsprojekt, 2011-09-16, KLT (PDF)
Uppstartsdags för vattenförvaltning, 2011-09-13, Östran (PDF)
Nytt vattenprojekt, 2011-08-26, KLT (PDF)
Vattenråd ska ge miljön ett lyft, 2011-08-19, Barometern (PDF)
Bättre kustmiljö i Gunnarstorp, 2011-08-10, Östran (PDF)
Eldsjäl har nu lämnat sin post, 2011-07-29, Östran (PDF)
Samarbete ger fisken tillbaka, 2011-03-22, Barometern (PDF)
                                                                                                                  TOTALT 20 artiklar