Vi stödjer Kustmiljögruppen

Ny sponsorkampanj för perioden 2013-2015.

Styrelsen har beslutat 2012-03-12, § 12004 att genomföra en “ny” sponsorkampanj för perioden 2013-2015.

I vår verksamhetsplan för perioden 201206-201305 med adress – klicka på den blåmarkerade texten – https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/09/F%C3%B6rsta-sida-Verksamhetsplan-samt-med-efterf%C3%B6ljande-plan.pdf, skriver styrelsen på sidan 05 hur viktig denna aktivitet är, för att Torsås Kustmiljögrupp skall kunna disponera likvida medel för den löpande verksamheten. Några årliga ekonomiska bidrag såsom föreningsbidrag, medlemsavgifter eller motsvarande bidrag förfogar inte Kustmiljögruppen över.

I vår sponsringsbroschyr framgår bland annat följande…

Vi vänder oss till Dig som är företagare med ett speciellt ansvar och intresse för kustmiljöfrågor och som aktivt vill medverka i och ta ett ekonomiskt samhällsansvar för en förbättring av Torsås kustmiljö. Genom Ditt bidrag så skapar Du och Ditt företag rekreationsmöjligheter och naturupplevelser i en god vattenmiljö enligt EU:s vattendirektiv för den permanent bofasta befolkningen och turistnäringen.
Klicka här för att läsa mer. (PDF)

För att underlätta för ledamöterna i styrelsen att knyta och följa upp kontakter med potentiella företagare som vill aktivt och ekonomiskt stödja Kustmiljögruppens arbete har sekretariatet utarbetat ett förslag till brevmall. Klicka här för att läsa förslag till brevmall. (Words)

Det är på sin plats att informera om, att det engagemang och det arbete som präglar styrelsearbetet sker helt på ideell bas. Snarare är det så att styrelseledamöterna i många fall själva får öppna plånboken och täcka utgifter/kostnader som belastar föreningen.

Allt eftersom nya och tidigare sponsorer med ett speciellt ansvar och intresse för kustmiljöfrågorna i Torsås kommun lämnar sina bidrag, kommer denna sida att kontinuerligt uppdateras.

Dessa vänföretag stödjer vårt ideella arbete för en bättre kustmiljö 2013-2015.
(Företagen är uppräknade i bokstavsordning)

Bergkvarabuss AB 
Göran Mellström, 0480-42 55 00
E-post: info@bergkvarabuss.se

Bergkvara Byggvaror HB
Peter Franzén, 0486-20678
E-post:

Bergkvara Båtklubb
Kenneth Lundin, 070-868 68 11
Hemsida: lundin_kenneth@hotmail.com 

Bröderna Täck Bygg
Kennert Täck, 070-582 37 45
E-post: kennert.tack@telia.com

B Sturessons Bygg & Mark AB
Morgan Sturesson, 070-272 52 14
E-post: morgan@sturebygg.se

Börje Johanssons Entreprenad
Grävspecialisten
Börje Johansson, 070-249 88 03
E-post: borje@bjentreprenad.se

Cuthof AB
Thomas Bohl, 0481-153 55
E-post: info@cuthof.se
  

EDE AB
Peter Ramberg, 070-888 12 00
E-post: peter@ede.se

Garpens Vänner
Anders Mårtensson, 070- 867 59 27
Hemsida. andersmarten1@gmail.com 


Golvimporten B Jonsson AB
Ådholmens Golv
Christian Johnson, 070-837 57 77
E-post: badrum@telia.com


Hemtema AB
Christer Andersson, 0486-213 53
E-post: christer@hemtema.se
 

ICA-Nära Möre
Lars-Åke Petersson, 0486-211 44
E-post: lars-ake.petersson@nara.ica.se
  

ICA Torsås   
Daniel Jungå, 0486-100 32
Hemsida: www.ica.se/torsas
 

Jokab i Bergkvara AB
Leif Johansson, 0486-203 15
E-post: jokab@jokabbil.com
  

Lindbergs Bygg & Färg
Andreas Åhnstrand, 0486-449 40
E-post: andreas@lindbergsbygg.se

LJ Rörteknik i Torsås AB – Villa – Industri – Hantverk
Lars Nicklasson, 0486-414 00, 073- 341 40 06
Jonas Georgsson. 0486-414 00, 073-341 40 08
E-post: info@rorteknik.org 

Målerås Glasbruk
Mats Jonasson, 0481-31401
E-post: mail@matsjonasson.com

Myhrmans Golv & Fastighetsservice AB
Fredrik Myhrman, 070-755 83 15
E-post: fredrik.myhrman@hotmail.com

Mörebyggen AB
Inger Axelsson, 0486-279 00
E-post: inger@morebyggen.se,

Netsöb. AB/Barrdahls Måleri
Östen Barrdahl, 072-229 51 90
E-post: osten.barrdahl@hotmail.com

Nybro Advokatbyrå AB
Ingmar Johnson, 0481-151 60
E-post:ingmarjohnson@nybroadvokatbyra.se

NyEra logotyp
NyEra Miljökonsult AB

Annika Fransén, 070-424 04 76
E-post: annika@nyera.nu
 

PST Plåt & Spiralteknik i Torsås AB
Bertil Övgård, 0486-456 50
E-post: bertil@pst.se
 

Spring Systems i Torsås AB     

Lena Ovesson, 070-625 96 93
E-post: lena.ovesson@springsystems.se

Swedbank AB
Lars Jönsson, 0486-446 61
E-post: lars.a.jonsson@swedbank.se

Söderåkra Hotell & Konferens AB
Kristoffer Lindqvist, 0486-214 55   
E-post: info@morehotell.se

Sörens Byggtjänster
Sören Bondesson, 0486-201 45 samt 0705-52 01 45
E-post: soren.bondesson@telia.com 

TME Elektronik
Tomas Svensson, 0486-213 86
Hemsida: tmeelektronik.se

Torkraft AB
Bengt Elofsson, 0486-230 67
E-post: bengt@beco.se


 

Dessa företag har tidigare stött vårt ideella arbete för en bättre kustmiljö till och med 2012.

Barrdahls måleri
Tel: 0471-333 50, 702-49 91 27; 0706-43 56 97

Bergkvara Byggnadsvaror

Bergkvarabuss

EDE
Vi på EDE uppskattar och stödjer Ert arbete för en allt bättre kustmiljö!

Grävspecialisten
Börje Johanssons Entreprenad
Telefon: 070-249 88 03

Handelsbanken i Torsås
Telefon: 0486-100 17
E-post: stpa01@handelsbanken.se
Hemsida: http://www.handelsbanken.se/torsas

Hemtema i Söderåkra
Telefon: 0486-213 53

ICA Nära i Söderåkra
Telefon: 0486-211 44

ICA Supermarket i Torsås
Telefon: 0486-100 32

Jokab i Bergkvara AB
Telefon: 0486-203 15

KST KalmarSund Tryck
Vi stödjer arbetet för en bättre kustmiljö

Konsum i Torsås
Telefon 0486-100 01

Kreab

Liljas Bil i Bergkvara
Telefon: 0486-261 00

Lindbergs Bygg & Färg AB
Hemsida: www.lindbergsbygg.se
E-post: andreas@lindbergsbygg.se
Telefon: 0486-207 00

Mats Jonasson, Målerås

Telefon: 0481-314 11

Mörebyggen
Bygg- och entreprenadverksamhet
Tel 0486-279 00

Möre EL
Telefon: 0486-211 08

Möre Hotell
Möre Hotell stöder arbetet för en bra Kustmiljö i Torsås Kommun

Olssons Kläder
Telefon: 0486-101 65

Pins Design Sweden AB
Telefon: 0492 183 80
Hemsida: www.pins.se

PST – Plåt- & Spiralteknik AB
Telefon: 0486-100 70

Rörteknik VVS Installationer
Telefon: 0486-414 00

SeQuant – Innovators in Chemical Analysis

SerMoIT

Spinova

Swedbank Torsås
”Lycka till med er goda insats för kustmiljön”

Södra Timber Torsås
Telefon: 0486-442 00

TME Elektronik
www.tmeelektronik.se

Torkraft

Ådholmens Golv
Hemsida: www.adholmensgolv.se
Telefon: 0486-212 20

Ådala Verkstad AB
Telefon: 0486-410 75