Vi stödjer Kustmiljögruppen

Sponsorkampanj

Vi vänder oss till Dig som är företagare med ett speciellt ansvar och intresse för kustmiljöfrågor och som aktivt vill medverka i och ta ett ekonomiskt samhällsansvar för en förbättring av Torsås kustmiljö. Genom Ditt bidrag så skapar Du och Ditt företag rekreationsmöjligheter och naturupplevelser i en god vattenmiljö enligt EU:s vattendirektiv för den permanent bofasta befolkningen och turistnäringen.

Det är på sin plats att informera om, att det engagemang och det arbete som präglar styrelsearbetet sker helt på ideell bas. Snarare är det så att styrelseledamöterna i många fall själva får öppna plånboken och täcka utgifter/kostnader som belastar föreningen.

Allt eftersom sponsorer med ett speciellt  intresse för kustmiljöfrågorna i Torsås kommun lämnar sina bidrag, kommer denna sida att kontinuerligt uppdateras.

Kustmiljögruppens bankgironummer är: 5896-8090