Styrelse 2022

Kerstin Ahlberg
Ordförande
Kerstin Ahlberg

Pernilla Landin
Kassör
Pernilla Landin

Sekreterare 
Idag sker ett ambulerande sekreterarskap, mellan styrelsens ledamöter.

Foto saknas
Ledamot
Jarl Sturesson

Gunilla Bergström Hagström
Ledamot
Gunilla Berglund Hagström

Bo Johnér
Ledamot
Bo Johnér

 Pia Prestel
Adjungerad ledamot
Pia Prestel

Karl-Gustaf Eklund
Adjungerad ledamot
Karl-Gustaf Eklund

Rune Fransén
Adjungerad ledamot
Rune Fransén

Karl Gustaf Eklund och Pia Prestel valdes att representera Kustmiljögruppen i Vattenrådet .

Delprojekt Badudden representeras Gunnar Larsson och delprojekt Vik till vik av Christer Johansson.

Revisorer:

  • Roland Jönsson
  • Inger Fridholm

Styrelsen är valberedning tills vidare.