Styrelse 2020

Kerstin Ahlberg
Ordförande
Kerstin Ahlberg

Pernilla Landin
Kassör
Pernilla Landin

Mattias Nilsson
Sekreterare 
Mattias Nilsson

Foto saknas
Ledamot
Jarl Sturesson

Gunilla Bergström Hagström
Ledamot
Gunilla Berglund Hagström

Bo Johnér
Ledamot
Bo Johnér

 Pia Prestel
Adjungerad ledamot
Pia Prestel

Karl-Gustaf Eklund
Adjungerad ledamot
Karl-Gustaf Eklund

Rune Fransén
Adjungerad ledamot
Rune Fransén

 Ove Lind
Ersättare
Ove Lindh

Karl Gustaf Eklund och Pia Prestel valdes att representera Kustmiljögruppen i Vattenrådet till och med 2020.

Delprojekt Badudden representeras Gunnar Larsson och delprojekt Vik till vik av Christer Johansson till och med 2020.

Revisorer:
Jan Andersson, till och med 2019
Roland Jönsson, till och med 2019

Styrelsen är valberedning tills vidare.