Protokoll från styrelsemöten 2012

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

– Styrelsemöte 20 november 2012, §§ 12212-12241 (PDF)
– Styrelsemöte 15 oktober 2012, §§ 12191-12211. (PDF)
– Styrelsemöte 20 september 2012, §§ 12169-12190. (PDF)
– Styrelsemöte 30 augusti 2012, §§ 12136-12168. PDF)
– Styrelsemöte 1 augusti 2012, §§ 12134-12135. (PDF)
– Styrelsemöte 25 juni 2012, §§ 12131-12133. (PDF)
– Konstituerande styrelsemöte 16 juni 2012, §§ 12125-12130. (PDF)
– Styrelsemöte 23 maj 2012, §§ 12101-12124. (PDF)
– Styrelsemöte 16 april 2012, §§ 12057-12100. (PDF)
– Styrelsemöte 12 mars 2012, §§ 12001-12056. (PDF)