Stadgar

Styrelsens förslag till översyn och revidering av § 08 – Styrelsen och § 12 – Föreningsstämma fr.o.m. den 29 oktober 2016, (PDF) som godkändes i sin helhet vid föreningsstämman den 29 oktober 2016, §F1608.

Klicka på den blå länken för att läsa Föreningens nya stadgar fr.o.m. den 29 oktober 2016. (PDF)

§ 02 – Föreningens ändamål och § 03 – Föreningens uppgifter fr.o.m. den 1 januari 2015, (PDF) som godkändes i sin helhet vid föreningsstämman den 22 november 2014, § F1414.

Klicka på den blå länken för att läsa Föreningens nya stadgar fr.o.m den 1 januari 2015. (PDF)

Styrelsens förslag till översyn och revidering av § 02 – Föreningens ändamål och § 03 – Föreningens uppgifter fr.o.m. den 1 januari 2015, (PDF) som godkändes i sin helhet vid föreningsstämman den 22 november 2014, § F1414.

Klicka på den blå länken för att läsa Föreningens nya stadgar fr.o.m den 1 januari 2015. (PDF)

Styrelsens förslag till nya stadgar fr.o.m. den 1 juli 2013, (PDF) som godkändes i sin helhet vid årsmötet den 15 juni 2013, § 1311.

Klicka på den blå länken för att läsa Föreningens nya stadgar fr.o.m den 1 juli 2013. (PDF)