Kunskaps- och inspirationsdag om vattnets plats i landskapet 2017-03-08

Kustmiljögruppen deltar i ett heldagsseminarium arrangerat av Länsstyrelsen i Kalmar län 2017-03-08 på temat Kunskaps- och inspirationsdag om vattnets plats i landskapet. Deltagande från Kustmiljögruppen var Pia Prestel t.f. ordförande, Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare och Bo Johnér, adjungerad ledamot av styrelsen.

# Inbjudan. (PDF)
# Minnesanteckningar – Kunskaps- och inspirationsdag om vattnet i landskapet 2017-03-08. (PDF)
# Deltagarbilder (PDF)
# Välkomna! Inledning och bakgrund. (PDF)
# Vattnet i landskapet – hur fungerar det? (PDF)
# Hänger grund- och ytvatten ihop? (PDF)
# Vatten i ett föränderligt klimat – regionalt perspektiv. (PDF)
# Vattenanknutna ekosystemtjänster och nyttor – kan man värdera dem ekonomiskt?(PDF)
# Plats för nytt vatten i landskapet! Hur går det till? – Lärdomar, erfarenheter och funderingar inför framtiden. (PDF)
# Vatten på rätt plats – bra och dåliga exempel