Bildgalleri

Höstbål 2019, 31 augusti 2019, foto Ove Lind

 

Föreningsstämman 2018, 20 oktober 2018, foto Ove Lind

 

Vårträffen 2018, 28 april 2018, foto Ove Lind

Vårträffen 2018, 28 april 2018, foto Ove Lind

 

Nya styrelsemedlemmar väljs på extrainsatt årsmöte, 6 maj 2017, foto Gunnel Göstasson

 

Vårträffen 2017, 22 april 2017, foto Ove Lind

 

Nominering till Vattenpriset Sjöstjärnan 2017, foto Ove Lind

 

Föreningsstämman 2016, 29 oktober 2016, foto Gunilla Berglund Hagström

 

Bilder från Djursvik 2016, foto Gunilla Berglund Hagström

 

Konferens ”Skogens vatten”, 16 september 2016, foto Ove Lind

 

Vårträffen 2016, 28 maj 2016, foto Ove Lind

 

Bergkvaradagen 2016, 5 maj 2016, foto Ove Lind

 

Höstträffen 2015, 24 oktober 2015, foto Ove Lind

 

Vårträffen 2015, 9 maj 2015, foto Ove Lind

 

Politiskt seminarium i Olofsgården, 25 februari 2015, foto Pia Prestel

 

Höstträffen 2014, 22 november 2014, foto John Bräutigam

 

Miljöpristagare 2014: Torsås Kustmiljögrupp

 

Avloppsmässa i Torsås bygdegård 21 april 2014, foto Sara Kull.

Avloppsmässa april 2014

 

Vy med knölsvanar från Gunnarstorp och Båtastan med utsikt över viken i december 2013, foto John Bräutigam.

Båtastan december 2013

 

Båtastan från ovan, september 2013, film Creative-Video-Copter.de

 

Vassröjning i Båtastan, september 2013, foto Gunnarstorps Miljöförening

 

Årsmöte på Kulturmagasinet, 15 juni 2013, foto Ove Lind

 

Kustmiljögruppen på Bergkvaradagen den 9 maj 2013, foto Ove Lind

 

Ragnabo kustremsa sedd från södra området vid två tillfällen: januari (högvatten) 2012 och april (lågvatten) 2013, foto Pia Prestel

 

Höstträffen 2012 20 oktober 2012, foto Ove Lindh

 

Demonstration av slamsugningspump till Truxorn 19 september 2012, foto Ove Lind

 

Biotopvård i Bruatorpsån, 25 augusti 2012, foto Pernilla Landin

 

Baltic Sea Waste Campaigne 2012, 15 juli 2012, foto Pia Prestel

 

Årsmöte på Sjöfartsmuséet, 16 juni 2012, foto Ove Lind

 

Biotopvård för fisk, 1 juni 2012, foto Johan Blomqvist

 

Kustmiljögruppen på Bergkvaradagen den 17 maj 2012. På bilden syns styrelsemedlemmarna Solveig Johansson, Solbrith Hellman, Karl-Gustaf Eklund och Roland Blomqvist, foto Johan Blomqvist.

Kustmiljögruppen på Bergkvaradagen 2012

 

Bilder från Bruatorpsåns södra strand 4 april 2011, från öster om bron till Gunnartorpsvägen ända ut till åmynningen i viken, foto Göran Wahlström.

 

Vasslåtter Ängaskären hösten 2011, foto Ove Lind.

 

Algblomning Södra Kärr sommaren 2011, foto Magne Mårtensson.

 

Höstträffen 3 december 2011, foto Johan Blomqvist.

 

Vasslåtter i Djursvik 2011, foto Göran Wahlström.