Protokoll från årsmöten

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

Protokoll från extra årsmöte 2017
Extra årsmöte 2017-05-06 (PDF)

Protokoll från årsmöte 2017
– Årsmöte 22 april 2017 (PDF)

Protokoll från årsmöte 2016
Årsmöte 28 maj 2016 (PDF)

Protokoll från årsmöte 2015
– Årsmöte 9 maj 2015 (PDF)

Protokoll från årsmöte 2014
Årsmöte 24 maj (PDF)

Protokoll från årsmöte 2013
Årsmöte 15 juni (PDF)

Protokoll från årsmöte 2012
Årsmöte 16 juni (PDF)

Protokoll från årsmöte 2011
– Årsmöte 21 maj (PDF) Styrelsen har i beslut 2013-10-30, § 13243, beslutat att
”årsmötesprotokollet från den 21 maj 2013 måste anses förkommet av datatekniska
skäl”.

Protokoll från årsmöte 2010
– Årsmöte 5 juni (PDF)

Protokoll från årsmöte 2009
Årsmöte 18 april

Protokoll från årsmöte 2008
Årsmöte 12 april