Vårträffen 2017

Kustmiljögruppens Vårträff 2017 med efterföljande årsmöte – lördagen den 22 april 2017.

Styrelsen har behandlat detta ärende vid sina sammanträden…

# 2016-11-28, § 16212. (PDF)

# 2017-01-23, § 17012. (PDF)

# 2017-03-06, § 17039. (PDF)

# 2017-04-03, § 17069. (PDF)

Av protokollshandlingarna framgår att styrelsen har beslutat att Kustmiljögruppens ”Vårträff 2017” med efterföljande årsmöte sker lördagen den 22 april 2017 i BBK:s klubbstuga i Bergkvara hamn, Dalskärsvägen 4.

Årsmötet sker enligt vad som framgår av § 14 i stadgarna, dock med det tillägget då det gäller val av ny ordförande.

Vidare framgår, att Lena Ovesson, Spring Systems i Torsås har inbjudits till Vårträffen 2017, som huvudtalare i egenskap av huvudsponsor för Kustmiljögruppens medborgardrivna vattenförvaltning ”för ett gott liv i en livskraftig kommun” under åren 2017-2019. Lena O kommer att inleda ”Vårträffen 2017” genom att ge sin syn på hur viktigt det är med lokalt engagemang och lokalt ansvar för den närmiljö vi dagligen lever i och är så beroende av.

Efter Lena Ovessons tal kommer kommunens inbjuda representanter, att ge sin syn på vad den medborgardrivna vatten förvaltningen i Kustmiljögruppens namn har haft för historisk betydelse, men givetvis även framledes – och det är givetvis det viktigaste – kommer att haför ett gott liv i en livskraftig kommun”.

Sekreteraren har av styrelsen vid sammanträdet 2017-03-06 erhållit delegation på att efterhand lägga in de handlingar som färdigställs såväl till ”Vårträffen 2017” såväl som till årsmötet.

Handlingar till ”Vårträffen 2017”

Uppgifter som skall finnas tillgängliga på hemsidan är…

Handlingar till ”Årsmötet 2017”

Uppgifter som skall finnas tillgängliga på hemsidan är…

Under informationsärenden § 15 på dagordningen

a) Styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2017 med angivande av mandattid. (PDF)

b) Inkommen handling 2017-02-14 i form av brev (PDF), som finns i diariet med samma datum från Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun med rubriken ”Bästa Kustmiljövänner”.

c) Mediaplan 2017. (PDF)

d) Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor. (PDF)       

e) Vattenpentaedern. (PDF)

Justerat protokoll från årsmötet 2017-04-22, §§ Å1701 – Å1716. (PDF)

Anmälda deltagare till Vårträffen 2017

 • Andersson, Ulla – Södra Kärr Samfällighetsförening
 • Berglund-Hagström, Gunilla – Djursviks Samhällsförening
 • Eklund, Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kustmiljögruppen
 • Gustafsson, Olle – Norragårdens Samfällighetsförening
 • Hellman, Jan – Kustmiljögruppen
 • Hellman, Solbrith – Kustmiljögruppen
 • Landin, Pernilla – sekreterare i Vattenrådet
 • Larsson, Hans – Bygg- och Miljönämndens ordförande, Torsås kommun
 • Lindh, Ove – Bergkvara Samhällsförening
 • Nilsson, Mattias – Miljökontoret, Torsås kommun
 • Nilsson, Jaen, Miljöföreningen Södra Ragnabo
 • Ovesson, Lena – Spring Systems, huvudsponsor för KMG 2017-2019.
 • Petersson, Gunnel – Miljöföreningen Södra Ragnabo
 • Petersson, Lars – Miljöföreningen Södra Ragnabo
 • Prestel, Pia, Kustmiljögruppen
 • Sturesson, Jarl – Kustmiljögruppen
 • Yessab, Kifle – Kustmiljögruppen

17 stycken anmälda deltagare per 2017-04-21, klockan 09:39

Minnesanteckningar, Powerpoints och övrigt material inlämnat av föreläsarna till sekretariatet för publicering på hemsidan:

 • Välkomna! Inledning och bakgrund utifrån – ”vattenpentaedern”!
  Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen.
  Minnesanteckningar. (PDF)
  Powerpoint presentation. (PDF)
 • Betydelsen av lokalt engagemang och ansvar för den närmiljö vi dagligen lever och verkar i samt är så beroende av!
  Lena Ovesson, delägare i Spring Systems Torsås tillika Kustmiljögruppens huvudsponsor för perioden 2017-2019.
  Minnesanteckningar. (PDF)
 • Vad har den medborgardrivna vattenförvaltningen i Kustmiljögruppens namn haft för betydelse genom de senaste 20 åren ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”?
  Hans Larsson, Bygg- och miljönämndens ordförande, Torsås kommun.
  Minnesanteckningar. (PDF) 
 • Vattnets betydelse i vår kommun samt vattnets betydelse för att uppnå EU:s miljömål.
  Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun tillika sekreterare i Vattenrådet.
  Powerpoint presentation. (PDF)
 • Leif Lindberg, Kustmiljögruppen ger sin syn på dagens tema och innehåll.
  Minnesanteckningar. (PDF)