Vårträff och årsmöte med temat ”Många bäckar små” – framflyttat till den 15 juni

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 21 mars 2013, § 13092 beslutat att ”Vårträffen och årsmötet för verksamhetsåret 2012 med medlemsföreningarna skall gå av stapeln lördagen den 15 juni 2013.

 

Checklista för ”Vårträffen och årsmötet 2013” har skickats ut till ledamöterna i styrelsen per den 7 maj 2013. Klicka här för att läsa checklistan. (PDF)

Temat för vårträffen är ”Många bäckar små – Åtgärder med ideella krafter”

Inbjudan med program har sänts ut till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom myndigheter, organisationer och politik som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista per den 7 maj 2013. Återfinns i diariet med samma datum.

”Vårträff 2013 med medlemsföreningarna”

Inbjudan med detaljerat program. (PDF)

Årsmöte med medlems-/kustmiljöföreningarna

Kallelse till årsmöte. (PDF)
Dagordning på årsmötet. (PDF)
Årsredovisning för verksamhetsåret 2012. (PDF)
Styrelsens förslag till omarbetade och reviderade stadgar. (PDF)
Styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2013. (PDF)
Styrelsens förslag till reglemente för kostnadsersättningar. (PDF)
Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2013-06-01 — 2013-12-31. (PDF)
Styrelsens förslag till valberedning. (PDF)
Styrelsens förslag till revisorer. (PDF)
# Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (PDF)
# Årsmötesprotokoll 2013. (PDF)
# Leif Lindbergs minnesanteckningar som representant för Kustmiljögruppen vid en konferens i Åhus vintern 2013. (PDF)