Välkommen till Torsås Kustmiljögrupp!

Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor

Nätverk och kontaktytor

Informationsruta
Styrelsens arbetsinriktning 2021.
Med kraft och entusiasm verka för att de nationella miljömålen för vatten och vattenmiljöer på sikt skall nås ur ett flergenerationsperspektiv inom verksamhetsområdet. Styrelsen kommer bland annat genom nätverksbyggande och informations- och kunskapsspridning, med en tydlig målbild, agera oberoende samt fristående i lokala, regionala och nationella fora. För vår framgång krävs hårt arbete, klokhet och konsekvens.# Verksamhetsområdet för oss är Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden från inland till kust i synnerhet, men även regionalt med Kalmarsund i fokus samt Östersjön i allmänhet.

# Protokoll från styrelsens finns tillgängliga för att ni ska kunna hålla er uppdaterade vilka beslut som tas och aktiviteter som vi jobbar med.
Trevlig läsning!

# Intensivt arbete med LONA projekt.  Läs mer under projekt.