Diarium 2016 fr.o.m. 2016-05-01

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen”.

December månad
2016-12-22
Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken ”God helg önskar Ölands Vattenråd!”
2016-12-21
Inkommer mail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Miljömålsnytt i Kalmar län, december 2016”.
2016-12-21
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) till Leif Pettersson, Barometern-OT med rubriken ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust”.
2016-12-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Kustmiljögruppens Byhetsbrev nr 4 – vintern 2016”.
2016-12-19

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Prästkragemodellen har nu fått sin/sina bärare”.
2016-12-16
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam. Kustmiljögruppens f.d. ordförande med rubriken Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 4 – vintern 2016″.
2016-12-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 4 – vintern 2016”.
2016-12-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 4 – vintern 2016”.
2016-12-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Maria Tholén Barmark, landshövdingens sekreterare i Kalmar län med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 4 – vintern 2016”.
2016-12-16

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 4 – vintern 2016”.
2016-12-16
Centralt utskick av…
Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 4 – vintern 2016 (PDF) via…
mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar,
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2016-12-16
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Lantbrukare och medborgare i tänkt samarbete”.
2016-12-16
Inkommer mail (PDF) från Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Hav inför individuell och årlig fördelning av fiskemöjligheter”.
2016-12-15
Inkommer svarsmail  (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Material till eftermiddags möte” jämte två bifogade filer…
# Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 4 – vintern 2016. (PDF)
# Vi söker våra efterträdare på Kustmiljögruppens facebook-sida. (PDF)
2016-12-15
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Du har bjudits in att bli en administratör för Torsås Kustmiljögrupp”.
2016-12-15
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Au 11 januari 2017”.
2016-12-15
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Möte Facebook”.
2016-12-12
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Kustmiljögruppen på Facebook”.
2016-12-12
Inkommer mail (PDF) från Solvändan förlag med rubriken ”Påminnelse”.
2016-12-12
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Au 11 januari 2016”.
2016-12-12
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”God Jul och Gott Nytt År”! 
2016-12-11
Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, kommunikatör vid Havs- och vattenmyndigheten med rubriken Boka in Havs- och vattenforum 16-17 maj i din kalender. Anmälan öppnar i januari. Vi återkommer då. Mer information på länken  www.havochvatten.se/havforum
2016-12-07 
Inkommer svarsmail (PDF) från Christer Johansson, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2017-01-01.
2016-12-07
Sekretariatet översänder på remiss via mail (PDF) remiss på ”Minnesanteckningar från gemensam träff 2016-12-01 om Kustmiljögruppens framtid oh inriktning” jämte två bifogade filer…
# Minnesanteckningar på remiss. (PDF)
# Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå. (PDF)
2016-12-07
Sekretariatet besvarar mail (PDF) från Solvändan Möre Bok med rubriken ”Terminens sista Torsåsblad”.
2016-12-05
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Nytt avtal mellan Kustmiljögruppen och Webbochform.se för verksamhetsåret 2017”.
2016-12-05
Inkommer svarsmail (PDF) från Anna Thore, miljöstrateg vid WSP Group Environment med rubriken ”Kustmiljögruppens representation i KSKs samverkansgrupp”.
2016-12-01

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) ”Protokollet från Kustmiljögruppens styrelsemöte måndagen den 28 november 2016” till styrelsens samtliga ledamöter och ersättare såväl för verksamhetsåret 2016 såväl som nyvalda för 2017, föreningens revisorer samt till Rune Fransén och Leif Lindberg, Kustmiljögruppen, Lena Ovesson, Spring Systems, Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, Frida Portin, Garpens Vänner.

November månad
2016-11-30
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Frida Portin med rubriken ”Garpens Vänner”.
2016-11-30
Inkommer via postbefordran Information från Bergkvara Samhällsförening – Nyhetsbrev 2016 – december. (PDF)
2016-11-30
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Nya bilder från föreningsstämman lördagen den 29 oktober 2016”.
2016-11-30
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Danska forskare lanserar unik fosforsensor”.
2016-11-28
Sekretariatet översänder svarsmail (PDF) till Gunilla Berglund Hagström med rubriken ”Läsvärt – Kallelse till gårdagens styrelsemöte” jämte en bifogad fil…
# KALLELSE till styrelsemöte 2016-11-28 med ärendeberedning. (PDF)
2016-11-28

Inkommer mail (PDF) från Gunilla Berglund Hagström med rubriken ”Nya bilder från Torsåsdagen”.
2016-11-27
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps miljöförening med rubriken ”Protokoll från föreningsstämman den 29 oktober 2016 samt minnesanteckningar från Vattenrådets sammanträde den 27 oktober 2016 som berör Kustmiljögruppens framtid och ekonomi”.
2016-11-27
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Lena Peribert med rubriken ”Styrelsemöte måndagen den 28 november”.
2016-11-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Fransén, adjungerad ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Avstämning av beredningstext avseende
§ 16196 – Vassklippning 2017 beroende av beslutsför styrelse i Kustmiljögruppen”.
2016-11-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”KALLELSE till ordinarie styrelsemöte med Kustmiljögruppen måndagen den 28 november 2016”.
2016-11-20
Inkommer mail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Fokus Landsbygd nr 8 november 2016”.
2016-11-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Webbstatistik för Kustmiljögruppens hemsida”.
2016-11-18
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Avloppsutsläpp skapade syrebrist i Europas sjöar”.
2016-11-16

Sekretariatet översänder via mail (PDF) KALLELSE till styrelsens ordinarie sammanträde måndagen den 28 november 2016 jämte presidiets förslag till dagordning till styrelsens såväl nya såväl som gamla ledamöter och ersättare samt till föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte en bifogad fil…
# KALLELSE till styrelsens ordinarie sammanträde måndagen den 28 november 2016 jämte presidiets förslag till dagordning. (PDF)
2016-11-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, ledamot av Näringslivsrådet med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning – steg efter föreningsstämman den 29 oktober 2016”.
2016-11-16

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vik för vik – mot en renare Östersjökust”.
2016-11-16

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Grisbäcken steg 2”.
2016-11-16
Inkommer svarsmail(PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppens med rubriken ”Ekonomiuppgifter till kommande styrelsemöte”, jämte en bifogad fil…
# Skärmbild 2016-11-16. (PDF)
2016-11-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vik för vik – mot en renare Östersjökust”.
2016-11-15
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Fakturor från presidiet kvartal 4”.
2016-11-15
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Renate Foks, projektledare och vattenråds- samordnare, serviceförvaltningen Kalmar kommun med rubriken ”Kalmarsunds- kommissionen: återkoppling Race for the Baltic, City Accelerators möte i Stockholm” jämte en bifogad fil…
# Var finns pengarna? – KSK svarar! (PDF)
2016-11-13
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environmental Group med rubriken ”Kalmarsundskommissionens styrgruppsmöte 24/11” jämte en bifogad fil…
# Verksamhetsplan för 2017. (PDF)
 2016-11-08
Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Faktura från Webbochform.se, 161001”.
2016-11-08
Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Betalningspåminnelse från Webbochform.se – (2 av 2)”.
2016-11-08
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Åtgärder att se över på Kustmiljögruppens hemsida”! jämte två bifogade filer…
# Folder Kustmiljögruppen, utgåva 6 – vintern 2016. (PDF)
# Bilaga folder, utgåva 6 – vintern 2016. (PDF)
2016-11-07
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Förslag till uppdaterat avtal vad avser Kustmiljögruppens hemsida”.
2016-11-07
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Fel bild”. 
2016-11-07
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet av personligt reflekterande karaktär med rubriken ”Utbyte av information i samverkan”.
2016-11-06
Sekretariatet tillsänder mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppen, styrelsens ledamöter, föreningens revisorer, Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet samt övriga personer enligt sändlista med rubriken ”Protokoll från föreningsstämman den 29 oktober 2016 samt minnesanteckningar från Vattenrådets sammanträde den 27 oktober 2016 som berör Kustmiljögruppens framtid och ekonomi”.
2016-11-06
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Tack för din medverkan”!
2016-11-06

Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening med rubriken ”Artikel i Barometern-OT 2016-10-24 som berör fiberutbyggnad i Torsås kommun”.
2016-11-05
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Åtgärder att se över på Kustmiljögruppens hemsida”!
2016-11-05
Sekretariatet översänder svarsmail (PDF) till Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Ett kort uttalande om Webbochform.se”.
2016-11-04
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare med rubriken ”Bräkneåns vattenråd bjuder in den 16 november 2016 till en temakväll med fokus på kunskapsförmedling och aktuella vattenrådsfrågor” jämte en bifogad fil…
# Bräkneåns vattenråd inbjuder till temakväll 2016-11-16 – Kunskapsförmedling och aktuella vattenrådsfrågor”. (PDF)
2016-11-02
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Samrådsyttrande Kärrabo Kläckägg AB”.
2016-11-02
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Minnesanteckningar från senaste styrelsemötet den 27/10 2016 samt inbjudan från Ölands vattenråd till föreläsning den 7/11 jämte en bifogad fil…
# Minnesanteckningar från styrelsens sammanträde i Vattenrådet 2016-10-27. (PDF)
2016-11-02
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Material från vandringen den 29/10 2016 jämte två bifogade filer…
Torsåsån en tillgång i Torsås samhälle – idéer och visioner. (PDF)
# Sammanställning av projektet ”Magasinering och fördröjning – ett helhetsgrepp genom Torsås samhälle”. (PDF)
2016-11-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan”.
Oktober månad
2016-10-31
Inkommer svarsmail (PDF) från Leif Lindberg, Kustmiljögruppen med rubriken ”Tillägg till styrelsens förslag till dagordning under § F1618d med rättelse på sidan 2” jämte en bifogad fil…
# Leif Lindberg ger sina tankar om Kustmiljögruppens riktning inför framtiden. (PDF)
 2016-10-30
Inkommer mail (PDF) från Gunilla Berglund Hagström, Kustmiljögruppen med rubriken ”Bild”.
2016-10-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Östen Barrdahl, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening med rubriken  ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med efterföljande föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016”.
2016-10-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”KALLELSE till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med efterföljande föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016 med början klockan 09.00”.
2016-10-28
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Ett kort uttalande om Webbochform.se?”
2016-10-27

Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med efterföljande föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016”.
2016-10-27
Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, Kustmiljögruppen med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med efterföljande föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016”.
2016-10-27

Inkommer svarsmail (PDF) av personlig karaktär från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med efterföljande föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016”. 
2016-10-27
Inkommer svarsmail (PDF) från Ove Lindh, Kustmiljögruppen med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med efterföljande föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016”.
2016-10-27
Sekretariatet översänder på uppdrag av Kustmiljögruppens t.f. ordförande vidarebefordrat svarsmail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter såväl ordinarie såväl som ersättare, föreningens revisorer, Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och Lena Ovesson, Spring Systems Ola Sennefjords svar till Kustmiljögruppen som avser medverkan i den medborgardrivna vattenförvaltningen i Torsås kommun.  
2016-10-27
Sekretariatet översänder mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner och styrelsens såväl ordinarie ledamöter såväl som ersättare samt till föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med efterföljande föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016” jämte en bifogad fil…
# Kallelse med styrelsens förslag till dagordning samt ärendeberedning. (PDF)
2016-10-26
Inkommer slutligt svarsmail (PDF) från Ola Sennefjord, ordförande i Hagbyåns Vattenråd med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan”.
2016-10-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunilla Hagström, Kustmiljögruppen med rubriken ”Fel bild”.
2016-10-24
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Maria Krivel, Bergkvara Båtklubb resp. Andreas Olsson, Torsåsbygdens Sportfiskeklubb och Ola Sennefjord, ordförande i Hagbyåns Vattenråd med rubriken ”Inbjudan med samtliga handlingar till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med efterföljande föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016 med början klockan 09.00”.
2016-10-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening med rubriken ”Kallelse till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med efterföljande föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016 med början klockan 09.00”.
2016-10-24
Sekretariatet översänder mail (PDF) till samtliga kontaktpersoner i medlemsföreningarna med kopia till styrelsens ledamöter och ersättare samt föreningens revisorer och Pernilla Landin sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kompletterande handlingar till Kustmiljögruppens föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016 med början klockan 09.00 med morgonfika”.
2016-10-24
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Britt-Marie Östman, Bergkvara Hembygdsgille och Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening på uppdrag av Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll, tillika rösträknare.
2016-10-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Hans Brolin, Torsåsbygdens Sportfiskeklubb med rubriken Torsåsbygdens Sportfiskeklubb välkomnas in i kustfamiljen.
2016-10-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Christer Johansson, Kustmiljögruppen med rubriken ”Inbjudan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2016 lördagen den 29 oktober 2016 med början klockan 09.00”.
2016-10-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, ordförande i Miljöföreningen Södra Ragnabo med rubriken ”Höstträff 2016 lördagen den 29 oktober 2016 med början klockan 09.00”.
2016-10-22
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, f.d. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Inbjudan till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 lördagen den 29 oktober 2016 med början klockan 09.00”.
2016-10-22

Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel meddelar via telefon, att Bergkvara Båtklubb fr.o.m. den 1 november 2016 är medlemmar i Torsås Kustmiljögrupp. Kontaktuppgifterna är:
E-post: klubbhuset@bergkvarabatklubb.se
Mobil: 2-206 19 40
Telefon:
 2016-10-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Kifle Yessab, Kustmiljogruppen med rubriken ”Inbjudan till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 lördagen den 29 oktober 2016 med början klockan 09.00” jämte en bifogad fil…
# Kontaktuppgifter. (PDF)
2016-10-21
Sekretariatet översänder mail (PDF) för kännedom till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Fråga för näringslivsrådet”.
2016-10-21
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Sjögren, Hushållningssällskapet i Kalmar med rubriken ”Information om miljöskyddsärende” jämte sju bifogade filer…
# Information miljöskyddsärende. (PDF)
# Samrådsunderlag inför planerad tillståndsansökan för utökad kläckäggsproduktion. (PDF)
# Bilaga 1 – Situationsplan. (PDF)
# Bilaga 2 – Spridningsareal. (PDF)
# Bilaga 3 – Fornminnen. (PDF)
# Bilaga 4 – Naturvärden. (PDF)
# Bilaga 5 – VISS Grisbäcken. (PDF)
2016-10-21
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Jarl Sturesson, Kustmiljögruppen med rubriken ”Vi saknar svar på vår inbjudan till informationsertermiddag – söndagen den 23 oktober 2016, klockan 16.00”.
2016-10-21
Inkommer svarsmail (PDF) från Assar Johansson, entreprenör och förare av Truxormaskinen med rubriken ”Kustmiljögruppens Höstträff 2016”.
2016-10-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér, Naturskyddsföreningen med rubriken ”Anmälan” 29/10.
2016-10-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunilla Hagström, Kustmiljögruppen med rubriken ”Anmälan den 29/10 Gunilla”.
2016-10-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Jarl Sturesson, Kustmiljögruppen med rubriken ”Anmälan”.
2016-10-20
Sekretariatet översänder mail (PDF) till de ledamöter som kandiderar till styrelseposter i Kustmiljögruppen fr.o.m. den 1 januari 2017 jämte en bifogad fil…
# Inbjudan. (PDF)
2016-10-20
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med rubriken ”Fråga för näringslivsrådet”? 
2016-10-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Tobias Borger, Vattenenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Samråd enligt 12 kap. 6 § MB angående vassklippning på flertalet platser i Torsås kommun – beslut 2016-04-28 ärende nr 525-2867-16”.
2016-10-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr med rubriken ”Ber om hjälp med att kontrollera Christers mailadress”.
2016-10-19
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Leif Pettersson, lokaltidningen Östran med rubriken ”Kustmiljögruppen behöver Din medverkan” jämte fyra bifogade filer…
# Kallelse (PDF)
Pressrelease inför höstmötet 2016-10-29 (PDF)
# Profilbild kompetensområden 2017 (PDF)
# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter (PDF)
2016-10-19
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Hans Brohlin, vice ordförande i Torsåsbygdens Sportfiskeklubb med rubriken ”Torsåsbygdens Sportfiskeklubb välkomnas in i kustfamiljen” jämte en bifogad fil…
# Kallelse (PDF)
2016-10-18
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening med rubriken ”Höstträff”.
2016-10-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Message from 186255 – betalda fakturor Skogens vatten” jämte en bifogad fil…
# Fakturor ”Skogens vatten 2016-09-16” (PDF)
2016-10-18
Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Anna Evaldsson, ordförande i Södra Kärr Samfällighetsförening med rubriken ”Södra Kärr har ny representant i Torsås Kustmiljögrupp fr.o.m. den 1 januari 2017.
2016-10-17
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Vi saknar svar på vår inbjudan till informationseftermiddag – söndagen den 23 oktober, klockan 16.00” – Jarl Sturesson.
2016-10-17
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Frida Portin, Garpens Vänner med rubriken ”Medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp”.
2016-10-17
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen till Ola Sennefjord, ordförande i Hagbyåns vattenråd med rubriken ”Torsåsbygdens Sportfiskeklubb är nu med i kustfamiljen”.
2016-10-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Maria Karlsson, Ebbelångsö med rubriken ”Ordförande i Torsås Kustmiljögrupp”.
2016-10-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Olle Gustafsson, Norragårdens Samfällighetsförening med rubriken ”Höstmöte”.
2016-10-15
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning”.
2016-10-14
Sekretariatet sänder mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med begäran om kopior av attesterade fakturor.
2016-10-14

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Carina och Christian Johnsson, Ådholmens golv med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning” jämte tre bifogade filer…
Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning PDF)
# Profilbild över kompetensområden. (PDF)
# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter. (PDF)
2016-10-14
Presidiet översänder via brev (PDF) information till Sofia Persson, Påbonäs 306, 385 98 med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning” jämte tre bifogade filer…
Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning PDF)
# Profilbild över kompetensområden. (PDF)
# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter. (PDF)
2016-10-14
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin med rubriken ”Nominerade kandidater till Kustmiljögruppens styrelse inför verksamhetsåret/verksamhetsåren 2017/2018”.
2016-10-14
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan”.
2016-10-13
Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr med rubriken Vik för vik – mot en friskare Östersjökust.
2016-10-13
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Tidningsartikel” jämte en bifogad fil…
Informativ vandring i Torsås, Östran 2016-08-29 (JPG)
2016-10-13
Inkommer svarsmail (PDF) från Renate Foks, sekreterare i Ostkustens vattensamling med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan”.
2016-10-13
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Kifle Yessab, kandiderar som ersättare till Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2017 med rubriken ”Träff med de nya aspiranterna i Kustmiljögruppen”.
2016-10-13

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Kifle Yessab, kandiderar som ersättare till Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2017 med rubriken ”Inbjudan till informationseftermiddag – söndagen den 23 oktober klockan 16.00 för nya ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse”.
2016-10-12
Sekretariatet översänder KALLELSE via mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar samt till styrelsens såväl ordinarie ledamöter såväl som ersättare och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte 5 bifogade filer…
# KALLELSE (PDF)
§ 16163, 2016-10-10 – Styrelsens förslag till föreningsstämman avseende Verksamhetsplan 2017-2019. (PDF)
# § 16164, 2016-10-10 – Styrelsens förslag till föreningsstämman avseende Verksamhetsbudget 2017-2019. (PDF)
# § 16166, 2016-10-10 – Styrelsens förslag till stadgeändring avseende § 08 och § 12. (PDF)
# § 16169, 2016-10-10 – Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust. (PDF)
2016-10-12
Sekretariatet översänder mail (PDF)  till Rune Alexandersson och Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” jämte en bifogad fil…
# § 16169, 2016-10-10 – Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust. (PDF)
2016-10-12
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Anna Evaldsson, Lindha Andersson, Pernilla Johansson, Ulrik Schmatz och Ulla Andersson med rubriken Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” jämte en bifogad fil…
# § 16169, 2016-10-10 – Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust. (PDF)
2016-10-12
Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens såväl ordinarie såväl som ersättare samt föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Protokollet från styrelsens sammanträde den 10 oktober 2016 är nu justerat” jämte 4 bifogade filer…
# Styrelseprotokoll från 2016-10-10. (PDF)
# § 16163, 2016-10-10 – Styrelsens förslag till föreningsstämman avseende Verksamhetsplan 2017-2019. (PDF)
# § 16164, 2016-10-10 – Styrelsens förslag till föreningsstämman avseende Verksamhetsbudget 2017-2019. (PDF)
# Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå 2016-10-12 – Arbetsmaterial.
2016-10-12
Inkommer svarsmail av känslig natur (PDF) från Lena Peribert, kassör i styrelsen med rubriken ”Redovisning av lottlistor”
2016-10-11
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Lotteriförsäljning”.

2016-10-10
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Styrelsemöte torsdagen den 27 oktober”.
2016-10-10
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Nytt beslut om vattenåtgärder”.
2016-10-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken ”Bilder Djursvik”.
2016-10-09
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Ove Lindh, ersättande ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Inbjudan till informationseftermiddag – söndagen den 23 oktober, klockan 16.00 för nya ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse”.
2016-10-09
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Inbjudan till informationseftermiddag – söndagen den 23 oktober, klockan 16.00 för nya ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse”.
2016-10-09
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Inbjudan till informationseftermiddag – söndagen den 23 oktober, klockan 16.00 för nya ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse”.
2016-10-08
Inkommer svarsmail (PDF) från Solbrith Hellman, ersättande revisor i Kustmiljögruppen med rubriken ”Revisor”.
2016-10-07
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Tolv bilder från Skogens vatten”, vilka kan ses på Kustmiljögruppens hemsida i bildgalleriet på länken https://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/bildgalleri/
2016-10-05
Inkommer svarsmail (PDF) från Ove Lindh, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Komplett KALLELSE med presidiets förslag till dagordning och ärendeberedning till Kustmiljögruppens styrelsemöte den 10 oktober 2016”.
2016-10-04
Sekretariatet översänder via mail (PDF) komplett KALLELSE med presidiets förslag till dagordning och ärendeberedning till Kustmiljögruppens styrelsemöte den 10 oktober 2016 till styrelsens såväl ordinarie såväl som ersättare samt till föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för kännedom jämte en bilfogad fil…
# KALLELSE med presidiets förslag till dagordning och ärendeberedning. (PDF)
2016-10-04
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Lagt in bilder från ”Vårträffen 2016”,  vilka kan ses på Kustmiljögruppens hemsida i bildgalleriet på länken https://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/bildgalleri/
2016-10-01
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist WebbochForm.se med rubriken ”Faktura från WebbochForm.se, 2016-10-01.

September månad
2016-09-30
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Det går att minska kvävegödslingen”.
2016-09-30
Inkommer svarsmail (PDF) från Ola Sennefjord, Hagbyåns vattenråd med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan”.
2016-09-30
Inkommer svarsmail (PDF) från Renate Foks, Ostkustens vattensamling med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan”.
2016-09-30
Inkommer mail (PDF) från Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Ny HaV-rapport: Kalkade våtmarker kan återhämta sig och återfå naturlig växtlighet”.
2016-09-29

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Eva Steiner, Karlskorna kommun med rubriken ”Vägbeskrivning till Kåge”.
206-09-29
Inkommer mail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Fokus Landsbygd 2016-7”.
2016-09-29
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Rune Alexandersson och Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening samt Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Projekt vik för vik – mot en friskare Östersjökust och lite till som berör vattenåtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening”.
2016-09-29
Sekretariatet översänder svarsmail (PDF) av personlig karaktär till Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Uppföljning av gårdagens möte”.
2016-09-29
Sekretariatet översänder mail (PDF) av personlig karaktär till Ola Sennefjord, Hagbyåns vattenråd och Renate Foks, Ostkustens vattensamling med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan” jämte tre bifogade filer…
# Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning! PDF)
# Profilbild över kompetensområden. (PDF)
# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter. (PDF)
2016-09-29
Inkommer kopia av mail (PDF) av personligt reflekterande karaktär från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Träff med de nya aspiranterna i Kustmiljögruppen.
2016-09-29
Inkommer kopia av mail (PDF) av personligt reflekterande karaktär från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Valberedningens information!”
2016-09-29
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Höstlotteriet”.
2016-09-28

Sekretariatet översänder enligt uppdrag mail (PDF) till Eva Steiner, Karlskrona kommun med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan” jämte tre bifogade filer…
# Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning! PDF)
# Profilbild över kompetensområden. (PDF)
# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter. (PDF)
2016-09-28
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se av personligt reflekterande natur med rubriken ”Uppföljning av gårdagens möte”.
2016-09-25
Inkommer mail (PDF) från Gunilla Hagström, Djursviks Samhällsförening med rubriken ”Kustmiljö” jämte två bifogade filer…

algblomning

algblomning

bjork-nere-vid-djursviks-hamn
2016-09-25
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Telefonnummer”.
2016-09-23
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Fosfordamm minskar näringsläckaget till Svartån”.
2016-09-23
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Plan och budget” jämte två bifogade filer…
# Budget för 2017 med plan 2018-2019, styrelsens slutliga förslag till föreningsstämman 2016-10-29. (PDF)
# Verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019, styrelsens slutliga förslag till föreningsstämman 2016-10-29. (PDF)
2016-09-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunilla Hagström, Djursviks Samhällsförening med rubriken ”Välkommen till Södra Kärr på söndag den 25 september, klockan 16.00 för samtal om medborgardriven vattenförvaltning”.
2016-09-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Ramplanering av Kustmiljögruppens Höstträff 2016”.
2016-09-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist med rubriken ”Borttagande av aktiviteter på Kustmiljögruppens hemsida”.
2016-09-20
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tack för ert deltagande i Skogens vatten”.
2016-09-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Ramplanering av Kustmiljögruppens Höstträff 2016”.
2016-09-20
Presidiet för Kustmiljögruppens TACK via mail (PDF) till de personer som både före, under och efter lagt ner ett förtjänstfullt arbete för att Vattenkonferens 2016 á la grand – ”Skogens vatten” blev så framgångsrik och lyckad i alla sina delar.
2016-09-19
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Bo Johnér, Torsås med rubriken ”2 skrifter om vatten” jämte två bifogade filer…
# Vatten en prioriterad fråga! (PDF)
# VATTNET – Kristianstad! (PDF)
2016-09-19
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”TACK för hjälpen under fredagens SKOGENS VATTEN”.
2016-09-15
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Skogens vatten – anmälningar”.
2016-09-15
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vi saknar din anmälan till Vattenkonferens 2016 i Torsås kommun – Skogens vatten”.
2016-09-14
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Projekt vik för vik – mot en friskare Östersjökust”.
2016-09-13
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Medverkan under torsdagen den 15 september 2016”.
2016-09-12
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Uppdatering av info-broschyr – utgåva 4, våren 2016 till utgåva 5, hösten 2016”.
2016-09-12
Inkommer kopia av mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Foldern till Skogens vatten”.
2016-06-12
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Plan och budget” jämte två bifogade filer…
# Förslag till verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019. (PDF)
# Förslag till verksamhetsbudget för 2017 med plan 2018-2019. (PDF)
2016-09-11
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Förmiddagskaffe med kustmiljödiskussion”.
2016-09-11
Inkommer svarsmail (PDF) av personlig natur från Henry Amper, Torsås med rubriken ”Söker kontakt för ett samtal, som förhoppningsvis kan bli givande för oss båda”.
2016-09-10
Inkommer kopia av mail – arbetsmaterial – (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Valberedningen träffar kandidat till ordförandeposten”.
2016-09-10
Inkommer vidarebefordrat svarsmail PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Möte torsdag”.
2016-09-09
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2016-08-29 med rubriken ”Kulturarvsseminarium 2016-10-04 i Oskarshamn” jämte en bifogad fil…
# § 16141, 2016-08-29, Kulturarvsseminarium 2016-10-04 i Oskarshamn. (PDF)
2016-09-09
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2016-08-29 med rubriken ”Välkommen till Torsås Kustmiljögrupp”, jämte en bifogad fil…
# § 16139, 2016-08-29 – Bekräftelse på nytt medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp avseende Påbonäs Stugförening fr.o.m. 2016-07-01. (PDF)
2016-09-09
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2016-08-29 med rubriken ”Välkommen till Torsås Kustmiljögrupp”, jämte en bifogad fil…
# § 16138, 2016-08-29 – Reaktiverat medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp avseende Djursviks Stugförening fr.o.m. 2016-07-01. (PDF)
2016-09-09
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag från styrelsens sammanträde 2016-08-29 med rubriken ”BoM-nämnden för kännedom – Protokollsutdrag från Kustmiljögruppens styrelsemöte 2016-08-29, § 16135 och § 16136 jämte två bifogade filer…
# § 16135, 2016-08-29 – Skriftligt avslag på Kustmiljögruppens ansökan om ekonomiskt stöd från kommunstyrelsen i Torsås kommun. (PDF)
# § 16136, 2016-08-29 – Uppdatering/revidering av tecknat samråd 2015-03-20 mellan Torsås kommun och Torsås Kustmiljögrupp vad avser vass-slåtter och omhändertagande av vass fr.o.m. 2016-07-16. (PDF)
2016-09-09
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till Ove Lindh, ersättande ledamot av Kustmiljögruppens styrelse samt föreningens revisorer med rubriken ”Kustmiljögruppens höstlotteri – lottlista nr 17” jämte två bifogade filer…
# § 16128, 2016-08-29 – Höstlotteri som initieras i samband med vattenkonferensen ”Skogens vatten”. (PDF)
# Lottlista nr 17. (PDF)
2016-09-09
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till Robert Briland, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse samt föreningens revisorer med rubriken ”Kustmiljögruppens höstlotteri – lottlista nr 15” jämte två bifogade filer…
# § 16128, 2016-08-29 – Höstlotteri som initieras i samband med vattenkonferensen ”Skogens vatten”. (PDF)
# Lottlista nr 15. (PDF)
2016-09-09
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse samt föreningens revisorer med rubriken ”Kustmiljögruppens höstlotteri – lottlista nr 13” jämte två bifogade filer…
# § 16128, 2016-08-29 – Höstlotteri som initieras i samband med vattenkonferensen ”Skogens vatten”. (PDF)
# Lottlista nr 13. (PDF)
2016-09-09
Inkommer kopia av mail – arbetsmaterial – (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Rapport: Ny förening/Valberedningens arbete”.
2016-09-08
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environmental med rubriken ”Framskjutet möte 28 september + info-brev”.
2016-08-07
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Återkoppling på rubrik till Kustmiljögruppens Höstträff 2016”.
2016-09-06
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Valberedning/Höstträff”.
2016-09-06
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environmental med rubriken ”Intressant workshop, Sotenäs”.
2016-09-06
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Valberedning/Höstträff”.
2016-09-05
Inkommer tackmail (PDF) från Kennert Täck, f.d. ledamot av Kustmiljögruppens styrelse intill den 31 december 2015.
2016-09-02
Inkommer mail (PDF) från Novasol – semesterhus och Stugor med rubriken ”Hjälp oss att städa och skydda våra hav”.

Augusti månad
2016-08-30
Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter såväl ordinarie såväl som ersättare och föreningens revisorer samt till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte en bifogad fil…
# Styrelseprotokoll 2016-08-29. (PDF)

2016-08-29
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Välkommen på SKOGENS VATTEN den 16 september 2016.
2016-08-28
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tack för all hjälp!”.
2016-08-28
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Enkla metoder kan förbättra dikesunderhåll”.
2016-08-26

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Hösttal till Östersjön lördagen den 27 augusti 2016”.
2016-08-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med rubriken ”Höstbål – kom och visa att du bryr dig om Östersjön lördagen den 27 augusti 2016, klockan 19.00”.
2016-08-25
Sekretariatet översänder mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner och vänföretagare i och till Kustmiljögruppen med rubriken ”Höstbål – kom och visa att du bryr dig om Östersjön lördagen den 27 augusti 2016, klockan 19.00”.
2016-08-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Återkoppling på utsänt material angående Höstbål 2016”.
2016-08-25
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, Hållbarhetsstrateg vid WSP Environmental med rubriken ”Tips hållbarhetsvecka” jämte en bifogad fil…
# Inbjudan – Nyfiken på nudging? – konsten att påverka andras beteende. (PDF)
2016-08-24
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Ove Lindh, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Höstbål 2016”.
2016-08-24
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Höstbål – Kom och visa att du bryr dig om Östersjön!”
2016-08-24
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vattenråden tänder höstbål för Östersjön”.
2016-08-23
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Planering av Höstbål”.
2016-08-22
Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens såväl ordinarie såväl som ersättare samt föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för kännedom med rubriken ”KALLELSE till styrelsesammanträde i Kustmiljögruppen 2016-08-29 jämte en bifogad fil…
KALELSE jämte presidiets förslag till dagordning och ärendeberedning. (PDF)
2016-08-22
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Höstbål 2016”.
2016-08-22
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Planeringstankar inför Höstbål 2016”.
2016-08-21
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Planering inför Höstbål 2016”.
2016-08-18
Sekretariatet har uppdaterat uppgifterna i Torsås kommuns föreningsuppgifter (PDF) vad avser Torsås Kustmiljögrupp med anledning av att antalet medlemsföreningar ökat från 15 till 17.
2016-08-18
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Minnesanteckningar från senaste styrelsemötet jämte en bifogad fil…
# Minnesanteckningar från Vattenrådets styrelsemöte 2016-08-11. (PDF)
2016-08-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Kontrollera konfigurationen för ditt webbutrymme”.
2016-08-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Vattenkonferens 2016 i Torsås kommun – ”Skogens vatten”.
2016-08-17
Inkommer svarsmail (PDF) från Bengt Rydahl, förtroendevaldmed i Torsås kommun rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Vattenkonferens 2016 i Torsås kommun – ”Skogens vatten”.
2016-08-17
Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, verksamhetschef vid Torsås Företagscentrum med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Vattenkonferens 2016 i Torsås kommun – ”Skogens vatten”.
2016-08-17
Sekretariatet översänder mail (PDF) – påminnelse – till medlemsföreningarnas kontaktpersoner i Kustmiljögruppen jämte sponsorer/vänföretagare med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Vattenkonferens 2016 i Torsås kommun – ”Skogens vatten”.
2016-08-17
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Antalet anmälda deltagare tycks öka till Skogens vatten”.
2016-08-17
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Ella-Britt Andersson, ordförande i SPF Seniorerna Söderåkra/Bergkvara med rubriken ”Höstbål för Östersjön lördagen den 27 augusti 2016.
2016-08-17
Inkommer svarsmail (PDF) från Ann-Christin Bayard, Linnéuniversitetet i Kalmar med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Vattenkonferens 2016 i Torsås kommun – ”Skogens vatten”.
2016-08-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Uppgifter om antalet anmälningar per den 16 augusti 2016 till Skogens vatten”.
2016-08-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Samrådsunderlag inför planerad ansökan för kläckproduktion vid Övraby Lantbruk AB”.
2016-08-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Kent Freij, förtroendevald i Torsås kommun med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Vattenkonferens 2016 i Torsås kommun – ”Skogens Vatten”.
2016-08-16
Inkommer svarsmail (PDF) från följande personer med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Vattenkonferens 2016 i Torsås kommun – ”Skogens Vatten”…
# Eva Djupfors, Vosteknik
# Fredrik Karlsson, Peab
# Sven-Olof Petersson, Karlskrona kommun
# Dennis Wiström, Västerviks kommun
2016-08-16
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Påminnelse – Skogens vatten 16 september 2016”.
2016-08-15
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken  ”SKOGENS VATTEN 16 sept. 2016”.
2016-08-15
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Assar Johansson, förare av Truxormaskinen med rubriken ”Hur går det med vassklippningen?”
2016-08-15
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Samrådsyttrande Laduryd Lantbruk AB”.
2016-08-15
Inkommer mail  (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”SKOGENS VATTEN 16 sep. 2016”.
2016-08-13
Sekretariatet översänder mail (PDF) till såväl ordinarie ledamöter såväl som ersättare i Kustmiljögruppens styrelse samt föreningens revisorer med rubriken ”Några tidningsartiklar att reflektera över”.
2016-08-10
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ordinarie ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vattenrådet sammanträder nu på torsdag den 11 augusti 2016”.
2016-08-09
Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, sekreterare/samordnare i Ölands Vattenråd med rubriken ”Nyhetsbrev från Ölands Vattenråd 2016:2”.
2016-08-08
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Välkommen tillbaks efter semestern”.
2016-08-05
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, f.d. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Inbjudan till Höstbål för Östersjön lördagen den 27 augusti 2016”.
2016-08-03
Inkommer mail (PDF) från Ulrika Haraldsson, bebyggelseantikvarie, Kalmar läns museum med rubriken ”Kulturarvsseminarium 2016-10-04/Inbjudan med program” jämte en bifogad fil…
# Kalmar läns Hembygd – då, nu och i framtiden. (PDF)
2016-08-03
Inkommer svarsmail (PDF) från Ella-Britt Andersson, ordförande i SPF Seniorerna i Söderåkra/Bergkvara SPF-förening.
2016-08-03
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Mattias Pettersson, markägare till Kroka 4:16 inom Djursviks Stugförening med rubriken ”Karta”.
2016-08-02
Sekretariatet översänder till det nätverk av personer som prenumererar på Kustmiljögruppens Nyhetsbrev information om det kommande ”Höstbålet för Östersjön” lördagen den 27 augusti i Bergkvara hamn”…
# via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, som inte erhållit tidigare utsänd information från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet.
# via mail (PDF) till Kustmiljögruppens sponsorer/vänföretagare.
# via mail (PDF) till exekutiva personer inom Torsås kommun, som inte erhållit tidigare utsänd information från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet.
# via mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter, företag samt övriga som är intresserade av Kustmiljögruppens verksamhet och som inte tidigare erhållit information från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte en bifogad fil…
# INBJUDAN till ”Höstbål för Östersjön”. (PDF)
2016-08-02
Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter, föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Avstämning av presidiets arbete under juni och juli månader 2016” jämte en bifogad fil…
# Avstämning av presidiets arbete under juni och juli månader 2016. (PDF)
Juli månad
2016-07-28
Inkommer svarsmail  (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Reaktiverat medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp fr.o.m. 2016-07-01 – Djursviks Stugförening”.
2016-07-28
I
nkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Bekräftelse på medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp fr.o.m. 2016-07-01 – Påbonäs Stugförening”.
2016-07-28
Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen översänder brev (PDF) till Mattias Pettersson, markägare till fastigheten Kroka 4:16 med begäran om, att de områden inom Djursviks Stugförening där vass skall klippas anges med de små bokstäver som förekommer på översänd kartbild jämte en bifogad fil…
# Karta över Djursviks Stugförenings kustremsa där det kommer att klippas vass under 2016. (PDF)
2016-07-28
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Stefan Bernhardsson, ordförande i Djursviks Stugförening med rubriken ”Reaktiverat medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp fr.o.m. 2016-07-01”.
2016-07-28
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Kerstin Hansson, sekreterare i Påbonäs Stugförening med rubriken ”Bekräftelse på medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp fr.o.m. 2016-07-01”
2016-07-27
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen i ärendet ”Utmarkering på karta vilka bokstäver som tillhör Kroka 4:16 för vilka områden där vass kommer att klippas under 2016” jämte en bifogad fil…
# Karta över Djursviks Stugförenings kustremsa där det kommer att klippas vass under 2016. (PDF)
2016-07-27
Inkommer mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen där det framkommer, att Påbonäs Stugförening via sin sekreterare Kerstin Hansson önskar få medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp samt att Påbonäs Stugförening  genom beslut på årsmötet 2016-07-24 kommer att delta i Torsås kommuns vassröjning enligt karta med beteckningarna d och e jämte en bifogad fil…
# Karta över Påbonäs Stugförenings kustremsa där det kommer att klippas vass under 2016. (PDF)
2016-07-26
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Eric Johansson, Påbonäs Stugförening med rubriken ”Vassklippning Påbonäs”.
2016-07-21
Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel. t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Inköp”.
2016-07-14
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Påbonäs Stugförening- vassklippning/ny medlemsförening jämte tre bifogade filer…
# Undertecknat samråd som avser vassklippning och omhändertagande av vass mellan Torsås kommun och Torsås Kustmiljögrupp. (PDF)
# Länsstyrelsens beslut 2016-04-28 angående vassklippning utmed kustremsan i Torsås kommun. (PDF)
# Karta över Påbonäs kustremsa där vassklippning sker 2016. (PDF)
2016-07-13
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist WebbochForm.se med rubriken ”Angående erbjudandet från One.com”.
2016-07-13
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens f.d. ordförande med rubriken ”Påbonäs”.
2016-07-12
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Group Environment med rubriken ”Kmall för utsläpp, beting och mål” jämte en bifogad fil…
# Kopia av ALLA KÄLLOR HUVUDAVRINNINGSOMRÅDE TORSÅS. (xlsx)
2016-07-10
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Kärrabo Kustvårdsförening med information från Greppa Näringen med rubriken ”Från idé till fungerande två-stegsdike”.
2016-07-09
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Vass-slåtter schema!”
2016-07-08
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Från idé till fungerande två-stegsdike”.
2016-07-08
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Glad sommar”.
2016-07-06

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Förslag på inbjudan 27 augusti”.
2016-07-05
Sekretariatet översänder mail (PDF) för kännedom till styrelsens samtliga ordinarie ledamöter och ersättare samt föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet från Eibert Johansson, ordförande i Järnsida Stugägareförening med rubriken ”Viktig information till medlemsföreningarna i KMG:en som klipper vass inför vassklippningssäsongen 2016.
2016-07-04
Sekretariatet översänder mail (PDF) till ordförandena i KMG:s medlemsföreningar med rubriken ”Viktig information till medlemsföreningarna i KMG:en som klipper vass inför vassklippningssäsongen 2016”.
2016-07-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Faktura från WebbochForm.se, 160701.
2016-07-01
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Faktura från WebbochForm.se.
2016-07-01

Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Påskrift av uppdaterat samråd”.
2016-07-01
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”VATTENSMART – njut av sommaren men spara på vattnet”.
2016-07-01
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Förslag på inbjudan 27 augusti” jämte en bifogad fil…
# INBJUDAN till ”Höstbål för Östersjön”. (PDF)
2016-07-01
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Skannat, påskrivet avtal” jämte en bifogad fil…
# Samråd avseende ”Vasslåtter och omhändertagande av vass”. (PDF)
2016-07-01
Inkommer via mail (PDF) Miljömålsnytt i Kalmar län, juni 2016 från Länsstyrelsen i Kalmar län.
2016-07-01
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Uppdaterad överenskommelse”.

Juni månad
20116-06-30
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Group Environment med rubriken ”Tips till Almedalen”.
2016-06-30
Inkommer svarsmail av personligt reflekterande natur från Lena Ovesson, Spring Systems med rubriken ”Förslag – med möjlighet till att realiseras”.
2016-06-30
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Sjögren, Hushållningssällskapet i Kalmar med rubriken ”Information om miljöskyddsärende” jämte två bifogade filer…
# Information om miljöskyddsärende. (PDF)
# Samrådsunderlag (PDF) inför planerad tillståndsansökan för unghönsproduktion, Laduryd Lantbruk AB, Bergkvara.
2016-06-30
Inkommer mail av personligt reflekterande natur från Lena Ovesson, Spring Systems med rubriken ”Förslag”.
2016-06-29
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Höstbål”.
2016-06-29
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen minnesanteckningar från samtal med Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken Uppdatering/revidering av samråd angående vassklippning.
2016-06-28
Inkommer mail (PDF) från Karl-Johan Persson, samordnare Vattenförvaltning vid Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Aktuellt inom vattenförvaltning i Kalmar län” jämte en bifogad fil…
# Angående åtgärder i vatten enligt EU:s vattendirektiv samt påminnelse om extra bidrag till Södra Östersjöns vattenråd 2016.
2016-06-28
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Stallgödsel på fosforrika jordar”.
2016-06-28
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Group Environment med rubriken ”Ny tid och lokal imorgon, 10:30, Riskvarnen.
2016-06-27
Inkommer svarsmail (PDF) från One.com med rubriken ”Vi har mottagit din betalning – kustmiljogruppen.org.
2016-06-23
Inkommer mail (PDF) från Nina Johansson, VA-chef i Torsås kommun med rubriken ”Vattensmart – njut av sommaren men spara på vattnet!” jämte tre bifogade filer…
# Vattensmart – njut av sommaren men spara på vattnet! (PDF)
# ”Waterwise” – enjoy the summer but save water! (PDF)
# ”Seien sie Wassersmart” – wasser sparen unde den Sommer geniessen!” (PDF)
2016-06-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 3 – sommaren 2016”.
2016-06-22
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 3 – sommaren 2016”.
2016-06-22
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, f.d. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Nyhetsbrev”.
2016-06-22
Inkommer mail (PDF) från One.com – Domain – Hosting – E-mail med rubriken ”Vi har mottagit din betalning – kustmiljogruppen.org”.
2016-06-22
Inkommer via postbefordran (PDF) ”Medlemsbrev från Greppa Näringen”.
2016-06-22
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev nr 3 – sommaren 2016 (PDF) via…
# mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar,
mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2016-06-20

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Hjälp med layout i KMG:s Nyhetsbrev nr 3 – sommaren 2016”.
2016-06-20
Inkommer svarsmail (PDF) från Sven-Olof Petersson, miljöstrateg vid kommunledningsförvaltningen, Karlskrona kommun med rubriken ”Träff med Kustmiljögruppens presidium imorgon 2016-06-21”.
2016-06-19
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Inläggning av årsredovisning för verksamhetsåret 2015”.
2016-06-18

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Uppdatering av informationsrutan på Kustmiljögruppens hemsida”.
2016-06-14
Sekretariatet översänder attesterad faktura via mail (PDF) ”One.com årsfaktura – Kustmiljögruppen till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen jämte svarskorrespondens på frågor om Kustmiljögruppens ”Vårlotteri 2016”.
2016-06-12
Inkommer mail (PDF) från One.com med rubriken ”One.com årsfaktura – Kustmiljogruppen” jämte en bifogad fil…
# Webbhotell Starter (15 GB) – 12 månader. (PDF)
2016-06-11
Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel överlämnar brev, som innehåller protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2016, § 119/16 (PDF) med rubriken ”Ansökan om stöd för vattenprojekt, Torsås Kustmiljögrupp.
2016-06-11
Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ordinarie ledamöter såväl som ersättare samt till Kustmiljögruppens sekreterare och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Protokollet från styrelsens sammanträde den 30 maj 2016 är nu justerat” jämte en bifogad fil…
# Protokoll från styrelsemöte 2016-05-30. (PDF)
 2016-06-10
Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Skriftligt avslag på vår ansökan om ekonomiskt stöd från Torsås kommun”. (PDF)
2016-06-09
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kallelse till styrelsemöte med Vattenrådet den 11 augusti 2016, klockan 17.30-19.30”. (PDF)
2016-06-09
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”PPP från den 28 maj” jämte en bifogad fil…
# Pernilla Landins PPP vid Kutmiljögruppens Vårträff 2016. (PDF)
2016-06-08
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environment Group med rubriken ”Målarbete fortsättning” jämte en bifogad fil…
# Information om plan för övergödning. (PDF)
2016-06-08
Inkommer mail (PDF) från Elin Wallqvist, Vattenvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Kopia av beslut i ärende 535-2537-16 ang. anläggande av våtmark på Iliningetorp 2:6 i Torsås kommun jämte en bifoga handling…
# Beslut 535-2537-16, Våtmark Ilingetorp 2-6. (PDF)
2016-06-08
Inkommer mail (PDF) från Gun Lindberg, Hållbarhetsstrateg vid Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för samhällsbyggnad, Västerviks kommun jämte sex bifogade filer…
# Föreläsning av professor Uno Wennergren om gödselmål kontra miljömål. (PDF)
Övergödningstrappa i Kalmar län – Carina Pålsson, länsstyrelsen i Kalmar län (PDF)
# City Accelerator Handout – A3. (PDF)
# BSCA Processen. (PDF)
# Utvärdering Kustmiljödag 2016-06-02 i Västervik. (PDF)
# Bildspel under kustmiljödagen 2016-06-02 i Västervik. (PDF)
2016-06-08
Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Multimätare”. 
2016-06-07
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environment Group med rubriken ”Inbjudan miljömingel”.
2016-06-07
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environment Group med rubriken ”Övergödning – trappa – Kalmar län” jämte en bifogad fil…
# Övergödning – trappa – Kalmar län. (PDF)
2016-06-07
Sekretariatet översänder vi mail (PDF) styrelsens underlag till ”Uppdatering/revidering av tecknat samråd 2015-03-20 mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen” till Martin Storm, samhällsbyggnadschef, Torsås kommun och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet.
2016-06-07
Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Uppdateting av samråd gällande vassklippning och arbetsmöte med Dig”.
2016-06-07
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Samråd vasslåtter Påbonäs”. 
2016-06-03
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Platsbesök Gullabo inför SKOGENS VATTEN 16 september 2016” jämte två bifogade filer…
# Platsbesök Gullabo inför SKOGENS VATTEN 16 september 2016. (PDF)
# Karta med utritade platser där stationerna 1-4 genomförs. (PDF)
2016-06-03
Inkommer mail (PDF) från Renate Foks vattensamordnare Ostkustens Vattensamling, Kalmar kommun  med rubriken ”Kustmiljöresan 2 juni 2016”.
2016-06-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening med rubriken ”Inför dagens justering av Kustmiljögruppens årsmötesprotokoll”.
2016-06-01
Inkommer mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environment Group med rubriken ”Underlag till imorgon” jämte två bifogade filer…
# Trappa KSK. (PDF)
# Metoder övergödningsåtgärer samrådsversion. (PDF)
2016-06-01
Inkommer mail 1 (PDF) och mail 2 (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”27 augusti”.

Maj månad
2016-05-31
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Internationellt projekt ska minska läckaget till Östersjön”.

2016-05-30
Inkommer mail (PDF) från Gun Lindqvist, Hållbarhetsstrateg vid Kommunstyrelsens förvaltning, Enheten för Samhällsbyggnad, Västerviks kommun med rubriken ”Kustmiljöresan 2 juni 2016” jämte tre bifogade filer…
# Program. (PDF)
# Karta över Gamleby. (PDF)
# Anmälda deltagare. (PDF)
2016-05-30
Inkommer kopia av mail (PDF) från Gun Lindqvist, Hållbarhetsstrateg vid Kommunstyrelsens förvaltning, Enheten för Samhällsbyggnad, Västerviks kommun med rubriken ”Resa från Bergkvara 2 juni”. (PDF)
2016-05-30
Inkommer svarsmail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Presidiet anmäler tilläggsärende till styrelsens sammanträde den 30 maj 2016, § 16096 jämte en bifogad fil…
# Extra ärende § 16096 till styrelsens sammanträde den 30 maj 2016 (PDF)
2016-05-27
Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen av personlig natur med rubriken ”Anmälningar”.
2016-05-27
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Internationellt projekt ska minska läckaget till Östersjön”.
2016-05-27
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Robert Briland, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse, som meddelar om uteblivit deltagande på Vårträffen 2016 med efterföljande årsmöte.
2016-05-26
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening, som meddelar om uteblivit deltagande på Vårträffen 2016 med efterföljande årsmöte.
2016-05-26
Inkommer mail (PDF) från Länsstyrelsen med rubriken ”Fokus Landsbygd nr 5 maj 2016”.
2016-05-26
Sekretariatet översänder mail (PDF) till personer som anmält sitt deltagande till Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte med rubriken ”Handlingar till Vårträffen”.
2016-05-26
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”Justera protokollet”.
2016-05-26
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening och Jaen Nilsson, Miljöföreningens Södra Ragnabo med rubriken ”Bekräftelse på deltagande i Kustmiljögruppens Vårträff 2016”.
2016-05-25
Inkommer svarsmail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening med rubriken ”Justerare”.
2016-05-25
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening och Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”Presidiets förslag att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll”.
2016-05-25
Sekretariatet översänder via mail (PDF) information till massmedia, om att Kustmiljögruppen genomför sin årliga ”Vårträff med efterföljande årsmöte” lördagen den 28 maj 2016 i samverkan med Vattenrådet.
2016-05-25
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environmental med rubriken ” Beting, trappa och mål” jämte fyra bifogade filer…
# Kustvatten. (PDF)
# Källfördelning. (PDF)
# AllaKällorHavsbassäng. (PDF)
# Trend för tot P och tot N i Kalmar kommuns kustvatten. (PDF)
# Trappa länet P preliminärt. (PDF)
2016-05-24

Inkommer personligt svarsmail från Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo med rubriken ”Vi saknar Din anmälan om deltagande på Kustmiljögruppens ”Vårträff 2016”.
2016-05-24
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”Vårträffen”.
2016-05-24
Inkommer mail (PDF) från Andreas Per Svensson Linnéuniversitetet med rubriken ”Dokumentation från workshop om grunda vikar” samt information om att det på TV1 tisdag kväll klockan 21.00 visas en dokumentär om liv mot alla odds.
2016-05-23
Sekretariatet översänder via mail (PDF) KALLELSE med presidiets förslag till dagordning samt ärendeberedning till styrelsens samtliga ledamöter såväl ordinarie såväl som ersättare och föreningens revisorer jämte en bifogad fil…
# KALLELSE till styrelsemöte med presidiets förslag till dagordning samt ärendeberedning. (PDF)
2016-05-23
Sekretariatet översänder via mail (PDF) blänkare/påminnelse till de personer som inte hörsammat Kustmiljögruppens inbjudan till ”Vårträff 2016” lördagen den 28 maj 2016 jämte två bifogade filer…
# Inbjudan. (PDF)
# Detaljerat program med hålltider. (PDF)
2016-05-23

Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2016” lördagen den 28 maj 2016 jämte en bifogad fil…
# Detaljerat program med hålltider. (PDF)
2016-05-23
Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med rubriken ”Anmälan om deltagande på Vårträffen 2016-05-28”.
2016-05-22
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening med rubriken ”Anmälan till Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte”.
2016-05-20
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Internationellt projekt ska minska läckaget till Östersjön”.
2016-05-20

Inkommer svarsmail (PDF) från Renate Foks, vattensamordnare Ostkustens Vattensamling, Kalmar kommun med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev, utgåva 2 – Våren 2016”.
2016-05-19
Centralt utskick av…
Nyhetsbrev, utgåva 2 – Våren 2016 (PDF) via…
mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar,
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer,
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås kommun,
mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår verksamhet.
2016-05-18
Inkommer svarsmail (PDF) från Gun Lindqvist, Hållbarhetsstrateg vid Kommunstyrelsens förvaltning, Enheten för Samhällsbyggnad, Västerviks kommun med rubriken ”Dokumentation från workshop om grunda vikar” jämte en bifogad fil…
# Dokumentation från workshop ”Skydda och vårda våra viktiga vikar 2016-05-10 i Kalmar på Lnu”. (PDF)
2016-05-17
Sekretariatet översänder via mail (PDF) ”Utkast till Nyhetsbrev, utgåva 2 – Våren 2016” för godkännande till Pia Prestel, T.f. ordförande i Kustmiljögruppen, jämte en bifogad fil…
# Utkast till Nyhetsbrev, utgåva 2 – Våren 2016. (PDF)
2016-05-17

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Inläggning av inbjudan och program på hemsidans första sida” jämte två bifogade filer…
# Inbjudan. (PDF)
# Program. (PDF) 
2016-05-17
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med rubriken ”Inbjudan och program till Skogens vatten – allas vårt vatten den 16 september 2016, Gullabo, Folkets hus, Torsås”.
2016-05-16
Sekretariatet översänder till det nätverk av personer som prenumererar på Kustmiljögruppens Nyhetsbrev inbjudan och program till den kommande ”Miljö- och vattenkonferens á la grand den 16 september 2016, Gullabo, Folkets hus, Torsås kommun på temat ”Skogens vatten – allas vårt vatten”…
# via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, som inte erhållit tidigare utsänd information från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet.
# via mail (PDF) till Kustmiljögruppens sponsorer/vänföretagare.
# via mail (PDF) till exekutiva personer inom Torsås kommun, som inte erhållit tidigare utsänd information från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet.
# via mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter, företag samt övriga som är intresserade av Kustmiljögruppens verksamhet och som inte tidigare erhållit information från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte en bifogad fil…
# Inbjudan. (PDF)
# Program. (PDF)
2016-05-16
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken HTTP 500 – Internt serverfel.
2016-05-14

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, f.d. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Vattenbristen”.
2016-05-14

Sekretariatet översänder vi mail (PDF) information och inbjudan med rubriken ”Välkommen till Kustmiljödag, torsdagen den 2 juni 2016 i Västervik till samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner samt till styrelsens såväl ordinarie såväl som ersättande ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse jämte en bifogad fil…
Välkommen till Kustmiljödag torsdagen den 2 juni 2016 i Västervik. (PDF) 
2016-05-13
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Nytt bidrag till Vattenråden i Södra Östersjöns vattendistrikt (SÖVD)” jämte två bifogade filer…
# Extra bidrag till Södra Östersjöns Vattenråd. (PDF)
# Blankett för extra bidrag till Södra Östersjöns Vattenråd. (PDF)
2016-05-13
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Internationellt projekt ska minska läckaget till Östersjön”.
2016-05-11
Inkommer svarsmail (PDF) från  Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg vid kommunstyrelsens förvaltning, enheten för Samhällsbyggnad, Västerviks kommun med rubriken ”Anmälan till Kustmiljödag den 2 juni 2016 i Västerviks kommun”.
2016-05-11
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kallelse till årsmöte 28 maj 2016” jämte tre bifogade filer…
# Inbjudan och program för 28 maj 2016. (PDF)
# Verksamhetsplan för 2016-2017. (PDF)
# Verksamhetsberättelse för 2015-2016. (PDF)
2016-05-10
Inkommer svarsmail (PDF) från Jan och Solbrith Hellman, revisorer för Kustmiljögruppen med rubriken ”Anmälan till Vårträff 2016”.
2016-05-10
Inkommer mail (PDF) från Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg vid kommunstyrelsens förvaltning, enheten för Samhällsbyggnad, Västerviks kommun med rubriken ”Inbjudan den 2 juni 2016 till Västerviks kommun” jämte en bifogad fil…
# Välkommen till Kustmiljödag torsdagen den 2 juni 2016 i Västervik. (PDF)
2016-05-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening med rubriken ”Vårträff 2016”.
2016-05-09
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Anna Thore, hållbarhetastrateg vid WSP Environment med rubriken ”Handlingsplansverkstad
8:30-12.00.
2016-05-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Bilder från Bergkvaradagen”.
2016-05-09
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environmental med rubriken KSK:s arbetsgruppsmöte kring strategi för kostnadseffektiva åtgärder.
2016-05-09
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Carina Pålsson, Åtgärdssamordnare Vatten vid Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Beting och källfördelning”.
2016-05-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Bergkvaradagen”.
2016-05-09
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Morgondagen är nere i hamnen, troligen samma lokal”.
2016-05-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening med rubriken ”Anmälan till Vårträff 2016”.
2016-05-09
Inkommer mail (PDF) från Ove Lindh, ersättande ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Bilder från Bergkvaradagen 2016-05-05”.
2016-05-09
Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Bergkvaradagen” med TACK till samtliga ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse såväl ordinarie såväl som ersättande ledamöter för fina insatser”.
2016-05-09
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Uppdaterat material”, som avser Miljö- och vattenkonferensen ”Skogens vatten – allas vårt vatten” jämte två bifogade filer…
# Inbjudan. (PDF)
# Program. (PDF)
2016-05-09
Sekretariatet besvarar via mail (PDF) Magnus Rosenborgs, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Artikel i TP”.
2016-05-09
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”KALLELSE/Inbjudan till Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte”.
2016-05-09
Sekretariatet översänder mail (PDF) med rubriken ”Samåkning till morgondagens seminarium – Skydda och vårda våra viktiga vikar” till de proaktiva och vattenintresserade personer från Kustmiljögruppen som deltar i heldagsseminariet.
2016-05-08
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP Environment med rubriken ”KSK arbetsgruppsmöte kring strategier för kostnadseffektiva åtgärder”.
2016-05-08
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Grunda havsvikar”.
2016-05-07
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens f.d. ordförande med rubriken ”Inbjudan till Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte”.
2016-05-06
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte”.
2016-05-06
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Närvaro/frånvaro vid dagens Våryra i Torsås”.
2016-05-05
Sekretariatet expedierar KALLELSE/INBJUDAN (PDF) till Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte jämte fyra bifogade filer…
# Inbjudan. (PDF)
# Detaljerat program med hålltider. (PDF)
# Fullmakt. (PDF)
# Dagordning till årsmötet. (PDF)
2016-05-04
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Anmälan till Skogens vatten”.
2016-05-04
Inkommer mail (PDF) från Havs-och vattenmyndigheten med rubriken ”Jakob Granit ny generaldirektör för HaV ”En väldigt spännande utmaning”.
2016-05-04
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken Bergkvaradagen/Fotografering.
2016-05-04
Inkommer mail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Artikel i TP” jämte en bifogad fil…
# Tankar om livet på och i landet på första maj 2016. (PDF)
2016-05-04
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Kostnad för vassmyllning”.
2016-05-04
Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken KSKs arbetsgruppsmöte kring strategi för kostnadseffektiva åtgärder jämte två bifogade filer…
# City Accelerator Program Homework 2, Templates slides 1-6. (PDF)
# Projektlista 2. (XLSX)
2016-05-03
Inkommer vidarebefordrat svarsmail från Christer Harrysson, Bergkvara Båtklubb med rubriken ”Kustmiljögruppens årsmöte den 28 maj 2016”.
2016-05-02
Via massutskick till kommunens innevånare distribueras Kommunbladet (PDF) – ett nyhetsblad från Torsås kommun. Nummer 1, 2016 med bland annat rubriken ”Flera pågående naturprojekt i Torsås – Det är mycket på gång hos samhällsbyggnadsförvaltningen”.
2016-05-02

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Synpunkter på hemsidans fösta sida”.
2016-05-02
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Anmälan om heldagsseminarium på Lnu tisdagen den 10 maj 2016”.
2016-05-02
Inkommer mail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Kostnad för vassklippning”.
2016-05-02
Sekretariatet expedierar justerat protokoll via mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter, såväl ordinarie såväl som till ersättare samt till Kustmiljögruppens revisorer och Rune Fransén, Kustmiljögruppen från styrelsens sammanträde 2016-04-16, §§ 16055 – 16090 jämte en bifogad fil…
# Protokoll från styrelsens sammanträde 2016-04-25, §§ 16055 – 16090. (PDF)
2016-05-01

Inkommer svarsmail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Bekräftelse på mottagit beslut 2016-04-28, 525-2867-16.
2016-05-01
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Bekräftelse på mottagit beslut 2016-04-28, 525-2867-16”.
2016-05-01

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande Kustmiljögruppen med rubriken ”Vassklippning 2016” som sänts till de medlemsföreningar som har för avsikt att klippa vass under 2016 samt till Rune Fransén, Kustmiljögruppen och Assar Johansson, förare av Truxorn jämte fyra bifogade filer…
# SAMRÅD med Torsås kommun daterat den 20 mars 2015 angående vassklippning. (PDF)
# SAMRÅD med Länsstyrelsen enligt 12 kap. § 6 MB angående vassklippning på flertalet fastigheter, Torsås kommun daterad den 28 april 2016. (PDF)
# Protokollsutdrag 2016-04-25, §16060 2016-04-25, § 16060. (PDF)
# Vassklippning 2016 – Schematisk principmodell. (PDF)