Styrelsemöten 2016

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

Styrelsemöte den 28 november 2016, §§ 16191 – 16228. (PDF)
Protokoll fört vid dragning av Kustmiljögruppens ”Höstlotteri 2016” den 2 november 2016, §§ 16186 – 16190. (PDF)
Styrelsemöte den 10 oktober 2016
, §§ 16060 – 16185. (PDF)
Styrelsemöte den 29 augusti 2016, §§ 16125 – 16159. (PDF)
Protokoll fört vid dragning av Kustmiljögruppens ”Vårlotteri 2016” den 4 juni 2016,
§§ 16119 – 16124. (PDF)
Styrelsemöte den 30 maj 2016, §§ 16091 – 16118. (PDF)
Styrelsemöte den 25 april 2016, §§ 16055 – 16090. (PDF)
Styrelsemöte den 22 februari 2016, §§ 16027 – 16054. (PDF)
Styrelsemöte den 25 januari 2016, §§ 16001 – 16026. (PDF)