Protokoll från styrelsemöten 2015

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

Styrelsemöte den 10 december 2015, §§ 15231 – 15262 (PDF)
Styrelsemöte den 29 oktober 2015, §§ 15194 – 15230 (PDF)
Konstituerande styrelsemöte den 10 december 2015, §§15187 – 15193 (PDF)
Styrelsemöte den 17 september 2015, 2015, §§ 15152 – 15186 (PDF)
Styrelsemöte den 21 maj 2015, §§ 15122 – 15151 (PDF)
Styrelsemöte den 14 april 2015, §§ 15098 – 15121 (PDF)
Styrelsemöte den 19 mars 2015, §§ 15068 – 15097 (PDF)
Styrelsemöte den 17 februari 2015, §§ 15043 – 15067 (PDF)
Styrelsemöte den 22 januari 2015, §§ 15001 – 15042 (PDF)