Medlemsföreningarna från norr till söder med karta över kustremsan

Klicka på föreningarnas namn för att se kontaktpersoner och kontaktuppgifter.

01. Gunnarstorps Miljöförening

02. Djursviks Samhällsförening

03. Djursviks Stugförening

04. Påbonäs Stugförening

05. Norragårdens Samfällighetsförening

06. Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening

07. Miljöföreningen Södra Ragnabo

08. Torsås Naturskyddsförening

09. Torsåsbygdens Sportfiskeklubb

10. Yrkesfiskarna

11. Garpens Vänner

12. Bergkvara Båtklubb

13. Bergkvara Samhällsförening

14. Bergkvara Hembygdsgille

15. Kärrabo Kustvårdsförening

16. Norra Kärr Stugförening

17. Björkenäs Stugförening

18. Järnsida Stugägareförening

19. Södra Kärr
Samfällighetsförening

20. Grämkulla Intresseförening

>> Klicka här för att se karta i utskriftsvänligt format (PDF)
>> Klicka här för att se en mer detaljerad karta över Torsås kommuns kustremsa (Google-karta)

Torsås Kustmiljögrupp är en paraplyorganisation till ovanstående kustmiljöföreningar som skall uppfylla dels sitt ändamål enligt vad som framgår av § 02 i stadgarna och dels sina uppgifter enligt vad som framgår av § 03 i stadgarna genom att…

… vara en opolitisk, icke religiös, oberoende och fristående i ideell förening för de ideella medlems-/kustmiljöföreningarna i Torsås kommun och i sin funktion som paraplyorganisation ha/äga föreningarnas mandat att agera i lokala, regionala och nationella fora för att Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till annan angiven tidsram inom vårt verksamhetsområde, som är Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden i synnerhet och Kalmar sund samt Östersjön i allmänhet och som antagits som medlemmar i Kustmiljögruppen.

03.01… styrelsen erhåller mandat av medlems-/kustmiljöföreningarnas valda representanter vid den årligt återkommande föreningsstämman och/eller årsmötet,

03.02 … som sin främsta uppgift agera som sakkunnig ifrågasättande miljödebattör i olika fora för att Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till annan angiven tidsram inom vårt verksamhetsområde, vilket möjliggör exponering av Kustmiljögruppens tankar, mål visioner och agenda genom av föreningsstämman godkänd verksamhetsplan,

03.03 … arrangera vartannat år en lokal miljökonferens i ett aktuellt miljöämne som berör de tre åarnas avrinningsområden i Torsås kommun samt kust-, grund- och ytvattnet inom vårt verksamhetsområde med deltagande av exekutiva personer från lokal, regional och nationell nivå,

03.04 … efter beslut av Kustmiljögruppens styrelse vara representerad i och aktivt medverka i lokala och regionala styr- och samverkansgrupper inom och för miljö, klimat och energi samt vattenmiljöarbete,

03.05 … efter inbjudan och beslut av Kustmiljögruppens styrelse delta i och/eller medverka i konferenser, symposier och utbildningsdagar på lokal, regional samt nationell nivå, 03.06 … att årligen arrangera en vår- och höstträff för medlems-/ kustmiljöföreningarna i Torsås kommun,

03.07 … arrangera och medverka vid informations och utbildningstillfällen för medlems-/kustmiljöföreningarna,

03.08 … efter framställan från medlems-/kustmiljöföreningarna och efter beslut av Kustmiljögruppens styrelse samordna och göra prioriteringar bland planerade lokala vattenmiljöinsatser inom Torsås kommun,

03.09 … efter framställan från medlems-/kustmiljöföreningarna och efter beslut av Kustmiljögruppens styrelse medverka vid föreningarnas kontakter med lokala myndigheter, institutioner och organisationer vad avser deras insatser för lokala vattenmiljöinsatser inom Torsås kommun,

03.10 … annan verksamhet som främjar Kustmiljögruppens ändamål och uppgifter.
Det är nu 16 Kustmiljöföreningar som aktivt arbetar för en förbättrad kustmiljö i Torsås Kommun. En samarbetsgrupp, där alla föreningar ingår, Torsås Kustmiljögrupp, har bildats. Styrelsen består av: John Bräutigam (ordförande), Lena Peribert (kassör),
Karl-Gustaf Eklund (sekreterare) Pia Prestel (ledamot), Kennert Täck (Ledamot) och Robert Briland (ersättare) samt vakant (ersättare)

Gruppen har tagit fram en kustmiljönål som symbol för kustmiljöarbetet. Denna nål säljs av Torsås Kustmiljögrupp.

Vidare har ett Diplom tagits fram för att utdelas till företag som stöder kustmiljöarbetet. Hittills har 34 Diplom utdelats till företag. Ekonomiskt stöd har även erhållits från privatpersoner, som då erhållit diplom. Intäkterna, som avsätts för gemensamt prioriterade projekt, sätts in på gemensamhetskontot hos Swedbank:
Torsås Kustmiljögrupp 8169-5, 974560333-3, bankgiro: 5493-0318.

 

Anmälnings- och kontaktblankett för Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun

Fyll i uppgifter för kontaktperson 1 i er förening här under
Fyll i uppgifter för kontaktperson 2 i er förening här under
Fyll i uppgifter för kontaktperson 3 i er förening här under

 

* Obligatoriskt fält