Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023. (PDF)

Verksamhetsplan 2020 med flerårsplan 2021-2022. (PDF)

Verksamhetsplan 2019 med flerårsplan 2020-2021. (PDF)

Verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020. (PDF)

Verksamhetsplan 2017 med flerårsplan 2018-2019. (PDF)

Verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018. (PDF)

Verksamhetsplan 2015 med flerårsplan 2016-2017. (PDF)

Verksamhetsplan 2014. (PDF)

Verksamhetsplan 201306-201312 (PDF), verksamhetsplanen kommer att kläs i ord av sekretariatet och föredras för beslut i styrelsen vid dess sammanträde i ultimo augusti 2013.

Verksamhetsplan 201206-201305 (PDF)