Tidningsartiklar 2013, januari – juni

Tidningsåret 2013, januari – juni
Små vattendrag ska inventeras, Östran 2013-06-18, (JPG)
Emåns världsunika öring ska kartläggas, Östran 2013-06-17 (JPG)
Forskare samlas till Östersjöns räddning, Östran 2013-06-11 (PDF)
Öns första musselodling invigd på Norra Öland, Östran 2013-06-07 (PDF)

Musslor kan vara lösningen på miljöproblemen, Östran 2013-05-30 (JPG)
med tillhörande bild över hur reningen går till
Startskott för musselracet, Östran 2013-05-21 (JPG)
Fisknät dödsfälla för Östersjön, SvD 2013-05-17 (JPG)
Visionen lyckas inte imponera, SvD 2013-05-16 (JPG)
Slutfiskat för yrkesfiskare, Östran 2013-05-16 (JPG)
Ödesstund för fisket i EU, SvD 2013-05-14 (JPG)
Bergkvaradag inleder våryran, Östran 2013-05-08, (JPG)

Miljöpris för lekplatser till gäddor, Östran 2013-04-26, (JPG)
Kalix skördar vass med en ombyggd bandvagn, KLT 2013-04-25 (PDF)
Bönder bakom största miljöprojektet – två sidor, Östran 2013-04-25 (PDF)
Accelererande syrebrist, Östran 2013-04-22 (PDF)
Fler yrkesfiskare söker ersättning för sälskador, Östran 2013-04-05 (JPG)

Två nya musselodlare på ön, 2013-03-26, Östran (JPG)
Sälexplosionen syns inte i havet, 2013-03-25, Östran (JPG)
Läget är akut för torskbeståndet – två sidor, 2013-03-25, Östran (PDF)
En miljard saknar rent vatten, 2013-03-22, SvD (PDF)
Rädda Östersjön – vänd utvecklingen – tänk större för en hållbar miljö, mars 2013, Mediaplanet (PDF)
Det är dags att vända utvecklingen, mars 2013, Mediaplanet (PDF)
Rekordstor utbredning av syrefria bottnar i Östersjön, mars 2013, Mediaplanet (PDF)
Jordbrukets inverkan på Östersjön, mars 2013, Mediaplanet (PDF)
Våra hav är fyllda av skräp, mars 2013, Mediaplanet (JPG)
Magiskt engagemang från våra ungdomar, mars 2013, Mediaplanet (PDF)
Miljövänliga fartyg för en mer välmående Östersjön, mars 2013, Mediaplanet (PDF)
Ett lätt sätt att bidra till en bättre havsmiljö, mars 2013, Mediaplanet (PDF)
Nya regler för enskilda avlopp utreds av HaV, mars 2013, Mediaplanet (PDF)
Enskilda avlopp gynnas av tillsyn, mars 2013, Mediaplanet (JPG)
Större vattenrenare mer gynnsamt i skärgården, mars 2013, Mediaplanet (JPG)
Jag vill visa upp det vackra Östersjön, mars 2013, Mediaplanet (JPG)
Så hanterar Du avfall, mars 2013, Mediaplanet (PDF)
Ny kraftsamling för att lägga Östersjöpusslet, mars 2013, Mediaplanet (PDF)
Svensk båtproducent värnar om miljön, mars 2013, Mediaplanet (PDF)
BONUS – forskning för Östersjön, mars 2013, Mediaplanet (PDF)
Nu tar näringslivet ställning för Östersjön FACIL, mars 2013, Mediaplanet (JPG)
Skärgårdsmässa speglar Östersjöns framtid, mars 2013, Mediaplanet (JPG)
Flyger till konferens om hållbar energi, 2013-03-16, Östran (JPG)
”Dricksvattenfrågan är viktig här i Kalmar”, 2013-03-16, Östran (JPG)
Viruskrig en katastrof för havet, 2013-03-16, SVD (JPG)
Stort intresse för kräftodling, 2013-03-14, Östran (JPG)
Nominerade till miljöpris, 2013-03-06, Östran (JPG)
”Tongångarna har svängt”, 2013-03-06, Östran (JPG)
Tre nomineras till miljöpris, 2013-03-06, Barometern-OT (JPG)
Klimatet kräver 4.2 miljarder, 2013-03-05, SvD (JPG)
Lugnande besked om havsörnen, 2013-03-03, SVD (JPG)
Klimatmanipulering är snart verklighet, 2013-03-03, SvD (PDF)
Hot från skarvar får mörten att fly, 2013-03-01, SVD (JPG)

Flodkräftan på Öland ska skyddas, 2013-02-28, KLT (JPG)
Kinesisk satsning på rent vatten räcker inte, 2013-02-23, SvD (JPG)
Medicin gör fiskar glupska och asociala, 2013-02-16, SvD (JPG)
Ålen räddas inte om vi slutar äta den, 2013-02-14, Kalmarposten (JPG)
Gäddfabrik i Stävlö, 2013-02-11, Östran (JPG)
Ändrat klimat hotar djurlivet på Svalbard, 2013-02-04, SvD (PDF)

Vettigt och vackert att ha välskötta våtmarker, 2013-01-31, Östran (PDF)
Förslag om ny VA-utbyggnad, 2013-01-29, Östran (JPG)
Ny analys ger ökat klimathopp, 2013-01-27, SvD (JPG)
Reningsverk når inte krav – 2 sidor, 2013-01-24, Östran (PDF)
100 000 kronor till översvämningsbarriärer, 2013-01-18, Östran (PDF)
Klimatkommission tar tag i miljöfrågan, 2013-01-15, Östran (PDF)
Muddring, 2013-01-03, Östran (JPG)                                                        TOTALT 63 artiklar