Planering och genomförande av ”Höstträffen 2015” senast i november 2015 på temat ”miljöåtgärder vid och ovanför vattnet som skapar ett mervärde för bygden” rullas över till verksamhetsåret 2016, enligt beslut i styrelsen § 15084.

I nedanstående protokoll har Kustmiljögruppen behandlat detta ärende.

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av styrelsens beslut.
# § 15019, 2015-01-22 – Planering och genomförande av ”Höstträffen 2015” senast i november 2015 på temat ”miljöåtgärder vid och ovanför vattnet som skapar ett mervärde för bygden”.(PDF)

# § 15084, 2015-03-19 – Planering och genomförande av ”Höstträffen 2015” senast i november 2015 på temat ”miljöåtgärder vid och ovanför vattnet som skapar ett mervärde för bygden”. (PDF)