Tidningsartiklar 2017

”Tidningsåret 2017″ kommer till skillnad från tidigare tidningsår att i huvudsak koncenteras och fokuseras till artiklar i lokalpressen, där Kustmiljögruppens namn finns omnämnt som berör lokala och regionala miljöfrågor enligt beslut i styrelsen
2016-11-28, § 16201, ytterst med målsättningen att ge underlag i miljöfrågor för ett ”gott liv i en livskraftig kommun” för föreningen.

LÄNGST NER TILL HÖGER PÅ SIDAN REGLERAR DU STORLEKEN PÅ TEXTEN I % I ARTIKELN

April 2017
Kustmiljögruppen får ny styrelse på extra årsmöte, Barometern-OT 2017-05-05 (JPG)
Siffran 35 000 kronor… , Barometern-OT 2017-05-05 (JPG)
Bergkvaradagen ska snart firas igen, Barometern-OT 2017-05-05 (JPG)
Vattenproblem längs kustremsan, Barometern-OT 2017-05-04 (JPG)
Förslag om muddring drogs tillbaka, Barometern-OT 2017-05-04 (JPG)
Flodpärlmussla utplanterad i svenska vatten, Barometern-OT 2017-05-03 (JPG)
Utbildningsdag om fosfor, Barometern-OT 2017-05-03 (JPG)
Svårt nå klimatmål för transporter, Barometern-OT 2017-04-29 (JPG)
Kulturmiljöerna ska dokumenteras, Barometern-OT 2017-04-29 (JPG)
Avtal klart om fyrplatsen, Barometern-OT 2017-04-29 (JPG)
Mycket vatten rinner av ön, Barometern-OT 2017-04-27 (JPG)
”Med början på Öland” (PDF) – så lyder Bo Johnérs insändare i Ölandsbladet från den 22 april 2017.
Samarbete för miljön har nominerats till fint pris, Barometern-OT 2017-04-21 (JPG)
Henrik Juel har flera uppdrag i kommunen, Barometern-OT 2017-04-21 (JPG)
Vatten på agendan vid årets Vårträff, Barometern-OT 2017-04-20 (JPG)
Vattenråd vill ha mer tyngd på djupet, Barometern-OT 2017-04-12 (JPG)
Ny företagsgrupp tror på utveckling, Barometern-OT 2017-04-10 (JPG)
Gäddans dag drog storpublik i år igen, Barometern-OT 2017-04-10 (PDF)
Gäddans dag den 9 april – Gäddfabriken-Kronobäck-Mönsterås, Barometern-OT
2017-04-08 – artikeln finns hos sekretariatet, då den omfattar en hel sida och finns att beställa hos sekretariatet.
Anställda kan bli erbjudna miljöbilar, Barometern-OT 2017-04-03 (JPG)
Fiskeriprojekt för påsklovslediga ungdomar, Barometern-OT 2017-04-03 (JPG)
Redan torrt i första brunnen, Barometern-OT 2017-04-03 (JPG)
Över 1000 gäddor har märkts i Harfjärden, Barometern-OT 2017-04-03 (PDF)
Danskt företag köper Spring Systems, Barometern-OT 2017-04-01 (JPG)
Det tar tid att åtgärda alla dåliga avlopp, Barometern-OT 2017-04-01 (JPG)

Mars 2017
Så ska kalmar få renaste vattnet, Barometern-OT 2017-03-31 (JPG)
Musslor för 300 000 kronor sålda, Barometern-OT 2017-03-31 (JPG)
Ännu en kvinna får chefsjobb i Torsås, Barometern-OT 2017-03-30 (JPG)
Vandring längs vattendragen, Barometern-OT 2017-03-29 (JPG)
Bevingade invånare fick nya bostäder, Barometern-OT 2017-03-28 (JPG)
Låga vattennivåer i länet – men ännu ingen kris, Barometern-OT 2017-03-25 (JPG)
Stort intresse för fiber i småbyarna, Barometern-OT 2017-03-24 (JPG)
Utvecklingsplan diskuterades med regionförbundet, Barometern-OT 2017-03-24 (JPG)
Nya värdar på fyrplatsen, Barometern-OT 2017-03-21 (JPG)
Storsatsning på fiberutbyggnaden, Barometern-OT 2017-03-21 (JPG)
Våtmarker i fokus på stor konferens i slutet av april, Barometern-OT 2017-03-20 (JPG)
Överklagat bygglov måste avvaktas i Bergkvara, Barometern-OT 2017-03-16 (JPG)
Avgörande beslut om fiberutbyggnad, Barometern-OT 2017-03-15 (JPG)
Okänd guldgruva för goda idéer, Barometern-OT 2017-03-07 (JPG)
Beslut om översiktsplan – ÖP – till 2020, Barometern-OT 2017-03-06 (JPG)
Bättre samarbete ska få fart på byggnationen i Bergkvara hamn, Barometern-OT
2017-03-03 (PDF)
Nu säljs de sista fiskebåtarna i hamnarna, Barometern-OT 2017-03-02 (JPG)

Februari 2017
Vi informerar, Barometern-OT 2017-02-23 (JPG)
601 hushåll var utan ström på kvällen, Barometern-OT 2017-02-23 (JPG)
Nya avgifter för vatten ska fastställas, Barometern-OT 2017-02-23
Fiskaren: ”Jag har inte hotat någon”, Barometern-OT 2017-02-23 (JPG)
Tillstånd kan krävas för nätfiske, Barometern-OT 2017-02-23 (JPG)
Problemlösaren med teknikintresse går sin egen väg, Barometern-OT 2017-02-23 (PDF)
Smart klurighet bästa affärsidén i liten skala, Barometern-OT 2017-02-23 PDF)
Strukturkalkning blev lyckosam, Barometern-OT 2017-02-22 (JPG)
Nya åtgärder med bryggor och spänger, Barometern-OT 2017-02-21 (JPG)
Export till Kina ska ge nya jobb, Barometern-OT 2017-02-21 (JPG)
Nytt program för kulturmiljöerna, Barometern-OT 2017-02-20 (JPG)
Ingen lönsamhet i öländska musslor, Barometern-OT 2017-02-20 (JPG)
Föreningsträff om ekonomi, Barometern-OT 2017-02-15 (JPG)
Ny översiktsplan ska tas fram och vara klar 2020, Barometern-OT 2017-02-13 (JPG)
Martin Storm fick toppjobb i Göteborg, Barometern-OT 2017-02-13 (JPG)
Särskild tjänst inrättas för att stötta företagen, Barometern-OT 2017-02-11 (JPG)
Badudden ska åtgärdas, Barometern-OT 2017-02-11 (JPG)
Orenat vatten släpps rakt ut i hav och sjöar, Tidningen Land nr 6, 2017-02-03 – artikeln finns hos sekretariatet, då den omfattar två hela sidor och finns att beställa hos sekretariatet.
En lång väntan på muddring av hamnen, Barometern-OT 2017-02-03 (JPG)
Planer på ny översiktsplan, Barometern-OT 2017-02-03 (JPG)
Föreningsträff om ekonomi, Barometern-OT 2017-02-03 (JPG)
Ta bättre tillvara på regnet som faller, Barometern-OT 2017-02-01 (JPG)

Januari 2017
Nya skyltar och karta till fyrplatsen, Barometern-OT 2017-01-31 (JPG)
Fortfarande kritiskt låga vattennivåer, Barometern-OT 2017-01-28 (JPG)
Hållbart uttag av grundvatten är ett måste för framtiden, Kristianstadsbladet 2017-01-23 (JPG)
Soptippen i Bergkvara väcker känslor, Barometern-OT 2017-01-20 (JPG)
Låt din gran bli en fisklekplats, Barometern-OT 2017-01-14 (JPG)
Dricksvatten behöver inte längre kokas, Barometern-OT 2017-01-12 (JPG)
Nytt avtal ska skrivas med Garpens Vänner, Barometern-OT 2017-01-12 (JPG)
Spännande projekt ska ge närmiljö ett rejält lyft, Barometern-OT 2017-01-11 (JPG)
Allt vatten måste kokas efter driftfel, Barometern-OT 2017-01-10 (JPG)
Höjda vattennivåer påverkar byggprojekt, Barometern-OT 2017-01-10 (JPG)
Anbud klart för undersökning av Bergkvaratippen, Barometern-OT 2011-01-09 (JPG)
Nu gäller det att klara av vattenbristen 2017, Barometern-OT 2017-01-04 (PDF)