Valberedning

Valberedningens arbete under 2017 hämtat från styrelseprotokoll
§ 17004, 2017-01-23 – Valberedning 2016 till 2017-04-30. (PDF)
§ 17034, 2017-03-06 – Valberedning 2016 till 2017-04-30. (PDF)
§ 17062, 2017-04-03 – Valberedning 2016 till 2017-04-30. (PDF)

Annons på Kustmiljögruppens hemsida:
Torsås Kustmiljögrupp söker ordförande, sekreterare och kassör. (PDF)

Föreningsstämmans beslut, 2016-10-29, § F1615 – Valberedning för verksamhetsåret 2017 t.o.m. 2017-04-30.(PDF)

Valberedningens arbete under 2016 hämtat från styrelseprotokoll
§ 16004, 2016-01-25. (PDF)
§ 16035, 2016-02-22. (PDF)
§ 16069, 2016-04-25. (PDF)
§ 16094, 2016-05-30. (PDF)
§ 16131, 2016-08-29. (PDF)
§ 16165, 2016-10-10. (PDF)
§ 16195, 2016-11-28. (PDF)

Föreningsstämmans beslut, 2015-10-24, § F1514 – Valberedning för verksamhetsåret 2016. (PDF)

Föreningsstämmans beslut, 2014-11-22, § F1411 – Valberedning för verksamhetsåret 2015. (PDF)

Styrelsens förslag till valberedning, som utgörs av två ordinarie ledamöter jämte en ersättare (PDF) och som godkändes i sin helhet vid årsmötet den 15 juni 2013,§ 1316.

Föreningsstämmans beslut, 2013-10-26, § F1335, att till valberedning för verksamhetsåret 2014 (PDF) utse:

Britt-Marie Östman, sammankallande
Assar Johansson, ordinarie ledamot
Leif Lindberg, ersättare