Protokoll från föreningsstämmor

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

Protokoll från föreningsstämma 2019
Föreningsstämma den 12 oktober 2019 (PDF)

Protokoll från föreningsstämma 2016
Föreningsstämma den 29 oktober 2016 (PDF)

Protokoll från föreningsstämma 2015
Föreningsstämma den 24 oktober 2015 (PDF)

Protokoll från Föreningsstämma 2014
Föreningsstämma 22 november 2014 (PDF)

Protokoll från Föreningsstämma 2013
–  Föreningsstämma 26 oktober 2013 (PDF)