Höstträffen 2015

Minnesanteckningar
Genom att klicka på den blå länken nedan kan Du ta del av sekretariatets minnesanteckningar.
”Höstträff 2015” med efterföljande årsmöte. (PDF)

ANMÄLAN om deltagande sker senast torsdagen den 15 oktober 2015 på länken kage.eklund@kustmiljogruppen.org

Fastställt program med hålltider (PDF)

Samåkning sker från BBK:s klubbstuga i Bergkvara småbåtshamn med John Bräutigam, Rune Fransén, Pernilla Landin och Pia Prestel som chaufförer.

EFTER avslutat besök på musselodlingen och genomförd föreningsstämma återvänder vi till Bergkvara, då Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet inbjuder till ett besök på Bertil Aspernäs fastighet. Pernilla skriver i sitt mail 2015-10-23…

”Efter styrelsemötet och musselodlingen finns möjligheten att följa med vidare till Bertil Aspernäs och se på hur han har löst sitt vattenbehov via reglerad bevattning mm. Ni kommer då att få se ett system som kompletterats och justerats under hösten, system kommer att testas för första gången i morgon lördag. Detta är ett system som bara finns på ett ställe i Sverige.”
Visst låter det spännande! Hänger ni på, se då till att stövlarna är med, kan annars bli lite blött om fötterna”.

info-blad (PDF) – ”Visning av reglerad dränering och underbevattning 2015-10-24”.

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 17 september 2015 § 15157 med rubriken ”Planering och genomförande av Kustmiljögruppens Höstträff 2015 med efterföljande förreningsstämma enligt vad som framgår av stadgarna § 12” behandlat den kommande föreningsstämman.

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av handläggningen.

§ 15155, 2015-09-17 – Styrelsens sammansättning inför det nya verksamhetsåret.

§ 15157, 2015-09-17– Planering och genomförande av ”Höstträffen 2015”.

§ 15161, 2015-09-17 – Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun.

Förteckning (PDF) över de medlemsföreningar i Kustmiljögruppen som både har Länsstyrelsens tillstånd för att klippa vass och Torsås kommuns tillstånd/godkännande för omhändertagande av den slagna vassen.

KALLELSE (PDF) till ”Höstträff 2015” med föreningsstämma lördagen den 24 oktober 2015 – utskick via mail (PDF) 2015-10-06 till samtliga kontaktpersoner som representerar sina medlemsföreningar i Kustmiljögruppen.

Styrelsens förslag till dagordning och ärendeberedning (PDF)

§ F1515 – Fastställande av Verksamhetsplan (PDF)
§ F1516 – Fastställande av verksamhetsbudget (PDF)

FULLMAKT – att representera annan medlemsförening (PDF)

INBJUDAN till ”Höstträff 2015” med föreningsstämma lördagen den 24 oktober 2015 – utskick via mail (PDF) 2015-10-06 till deltagande personer.

Anmälda deltagare i bokstavsordning:

Briland, Robert – Kustmiljögruppen
Bräutigam, John – Kustmiljögruppen
Eklund, Karl-Gustaf (Kåge) – Kustmiljögruppen

Fransén, Rune – Kustmiljögruppen
Landin, Pernilla – Vattenrådet
Larsson, Gunnar – Kärrabo Kustvårdsförening

Lennartsson, Ernie – SNF Torsås
Lind, Owe – Bergkvara Samhällsförening
Nilsson, Jaen – Miljöföreningen Södra Ragnabo

Prestel, Pia – Kustmiljögruppen
Täck, Kennert – Kustmiljögruppen
Törnberg, Marcus – Kustmiljögruppen

Tidningsartiklar i samband med Höstträffen i lokalpressen
Klent intresse för arbete med miljön vid kusten, Östran 2015-09-29 (JPG)