PowerPointpresentationer

Powerpoint-presentation Cradl to Cradl och Cefur (Centrum för forskning och utveckling i Ronneby) vid besök av fokusgrupp – Miljö, energi och klimat) i vilken Kustmiljögruppens deltagit 2014-10-03.
Powerpoint-presentation ”Naturliga steget” vid föreläsning av Karl-Henrik Robèrt på Spring Systems i samband med företagets 50-års jubileum 2014-09-19.
Powerpoint-presentation vid föreläsning av Erika H Nilsson, Vattensamordnare vid Länsstyrelsen i Kalmar län i samband med Vattenrådets föreningsstämma 2014-05-08.

Presentation av Torsås kustmiljögrupp, 2011-09-07
Presentation av arbetsgrupper (AG) – Torsås kustmiljögrupp, 2011-12-03
Presentation av Torsås Kustmiljögrupp vid Havs- och vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i Göteborg.
Presentation av Kustmiljögruppen vid miljödag i Torsås kommun, 2013-09-02