Tidningsartiklar 2012

Tidningsåret 2012
Påverkan på Östersjön ifrågasätts, 2012-12-12, Barometern-OT (JPG)
Vassröjningen får beröm, 2012-12-04, Barometern-OT (JPG)
Lyckad prövotid med vassröjaren, 2012-12-04, Barometern-OT (JPG)
Isbjörnen snart utdöd, 2012-12-01, SvD (PDF)
Klimatkollaps hotar vid fortsatt dödläge, 2012-12-01, SvD (PDF)

Hallå Tobias Facchini! Projektledare för EU-projektet MOMENT, 2012-11-30, Östran (JPG)
Östersjön både bättre och sämre, 2012-11-22, Barometern-OT (JPG)
Höstlig kustträff bjöd på öring, 2012-11-16, Östran (JPG)

Tillstånd för vassröjning, 2012-10-31, Östran (JPG)
En plan för havet, 2012-10-29, Östran (JPG)
Hett projekt slutbesiktigat, 2012-10-24, Barometern-OT (PDF)
Brunsägare bör ta vattenprov ofta, 2012-10-23, Barometern-OT (PDF)
Kalmar får nytt dämme, 2012-10-17, Östran (PDF)
Nya grepp i miljöarbetet, 2012-10-04, Barometern-OT (PDF)

”Anslagen är mycket viktiga” 2012-09-28, Östran (PDF)
Närsaltsfälla i Kroka, 2012-09-18, Barometern-OT (PDF)
Östersjön i våra hjärtan, WWF EKO nr 3. 2012 (PDF)

Svartökanalerna rensas på vass, 2012-08-15, Barometern-OT (PDF)

Sverige stödjer dumpningsförsök, 2012-07-19, SvD (PDF)
Skräpfrågan upp till ytan, 2012-07-16, Östran (PDF)
Skräp från bottnen ger tankeställare, 2012-07-16, Barometern-OT (PDF)
Kampanj uppmärksammar det ”osynliga skräpet” på havsbotten
2012-07-12–07-18, KLT (PDF)
Pant bidrar till att rädda Östersjön, 2012-07-12, Barometern-OT (PDF)
Draggning efter spökgarn i Östersjön, 2012-07-11, Barometern-OT (PDF)
Boende vill slippa odör från Fulvik, 2012-07-10, Barometern-OT (PDF)
Jakt på nät som blivit kvar i havet, 2012-07-10, Barometern-OT (PDF)
Stopp för laxfiske även i Östersjön, 2012-07-06, Barometern-OT (PDF)
Algblomning i Östersjön norr om Öland, 2012-07-06, Barometern-OT (PDF)
Östersjöinitiativet ska stärka miljön, 2012-07-05, Barometern-OT (PDF)
Fiskdöden i våras fortfarande ett mysterium, 2012-07-05, Barometern-OT (PDF)
Tre miljoner i sjön, 2012-06-28–07-04, KLT (PDF)

Tre miljoner till havsmiljön, 2012-06-22, Östran (PDF)
Tre miljoner ska göra Kalmarsund friskare, 2012-06-21, Barometern-OT (PDF)
Statliga pengar till vattenmiljön, 2012-06-19, Barometern-OT (PDF)
Skräpet kan hota Östersjöfisken, 2012-06-27, SvD (PDF)
Havsbottnen kartläggs, 2012-06-13, Barometern-OT (PDF)
Bevattningsstopp när torkan slår mot åar, 2012-06-09, Östran (PDF)
Nyfikna fick lära sig mer om vass, 2012-06-02, Barometern-OT (PDF)
Lyckad inspirationsdag om vatten, 2012-06-02, Östran (PDF)
Havsmiljöinstitutet hotas av nedläggning, 2012-06-01, Östran (PDF)
Toppmöte med havet i centrum, 2012-06-01, Östran (PDF)

Daniel kämpar mot fiskdöden, 2012-05-30, Östran (PDF)
Utfiskning kan drabba även odlad fisk, 2012-05-23, Östran (PDF)
Öppet hus om skog och klimat, 2012-05-16, Barometern-OT (PDF)
Dag ägnas åt vattensamling, 2012-05-16, Barometern-OT (PDF)
Enkla åtgärder för rent vatten, 2012-05-15, Östran (PDF)
Misslyckad musselodling/Aquabest har satt igång nytt försök, 2012-05-11, Östran (PDF)
Stora utsläpp av metan i Arktis, 2012-05-05, SvD (PDF)
 
Betydligt färre ejdrar, 2012-04-25, SvD (PDF)
Stor algblomning att vänta i sommar, 2012-04-25, Barometern-OT (PDF)
Svårt för djuren när isarna smälter, 2012-04-23, SvD (PDF)
Våtmarken kan rädda den svenska gäddan/ Gäddoktorns hjärta klappar
2012-04-23, Östran (PDF)
Projekt ska minska skräp i Östersjön, 2012-04-18, Barometern-OT (PDF)
Gråsälen tuff konkurrent till svenska yrkesfiskare
, 2012-04-05, SvD (PDF)

Forskare ska försöka rädda gäddbeståndet, 2012-03-26, Barometern-OT (PDF)
Vattnets tillstånd i ljuset på egen dag, 2012-03-22, Barometern-OT (PDF)
Surare världshav hotar marint liv
, 2012-03-10, SvD (PDF)

Ryskt fosforutsläpp värre än rapporterat, 2012-01-19, SvD (PDF)
Försurade hav hot mot fiskar, 2012-01-07, SvD (PDF)
                                                                                                                  TOTALT 59 artiklar