Protokoll 2022

Styrelsemöte 7 maj 2022

Underskrivet protokoll, styrelsemöte

Årsmöte 7 maj 2022 

Innan årsmötet inleddes  – Berättade Pernilla Landin om fiskevårdande åtgärder i vattendrag samt om Torsås kommuns vattenarbete. 

Fiskevårdande åtgärder i vattendragTorsås kommuns vattenarbete

Justerat protokoll årsmöte

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

Ekonomisk redovisning 2021

Verksamhetsplan 2022-2023