Protokoll från styrelsemöten 2013

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

Styrelsemöte 4 december 2013, §§ 13253 – 13271 (PDF) 
Bilaga till styrelseprotokoll 2013-12-04
# Minnesanteckningar (PDF) – Vattenrådsmöte Bruatorpsån, Grisbäckens och Brömsebäcken Vattenråd, 14 november 2013.
Styrelsemöte 30 oktober 2013, §§ 13237 – 13252 (PDF)
Bilagor till styrelseprotokoll 2013-10-30
# Presidiets förslag till föreningsstämman avseende Budget för verksamhetsåret 2014.
   (PDF)
# Sammanställning av timredovisning av vasslåtter 2013 specificerat på medlemsförening.    (PDF)
– Styrelsemöte 2 oktober 2013, §§ 13223 – 13236 (PDF)
– Extra insatt styrelsemöte 9 september 2013, §§ 13216 – 13222 (PDF)
– Styrelsemöte 4 september 2013, §§ 13186 – 13215 (PDF)
 Bilagor till styrelseprotokoll 2013-09-04
# Utgifter och inkomster för perioden 2013-01-01 — 2013-09-02 (PDF)
# Budgetuppföljning för 8 månader 2013 (PDF)
– Styrelsemöte 12 juni 2013, §§ 13165 – 13185 (PDF)
– Extra insatt styrelsemöte 15 maj 2013, §§ 13148 – 13164 (PDF)
– Styrelsemöte 23 april 2013, §§ 13121 – 13147 (PDF)
– Styrelsemöte 21 mars 2013, §§ 13081 – 13120 (PDF)
– Styrelsemöte 26 februari 2013, §§ 13033 – 13080 (PDF)
 Bilagor till styrelseprotokoll 2013-02-26
Verksamhetsbudget för 2013. (PDF)
Reglemente för kostnadsersättningar. (PDF)
Genomgång av verksamhetsplan. (PDF) Hur långt har arbetet framskridit?
Förteckning över vänföretag som stödjer Kustmiljögruppen t.o.m. 2012. (PDF)
– Styrelsemöte 15 januari 2013, §§ 13001-13032 (PDF)