Vi tänder höstbål lördagen den 27 augusti 2016, 20.30 på Dalskärs badplats för Östersjöns vatten

Här kommer styrelsen att presentera sina tankar i samverkan med Vattenrådet om hur vi publikt genom att tända höstbål för Östersjön i likhet med våra närliggande Vattenråd markera Östersjöns rop på aktiv hjälp för, att rädda vårt så värdefulla och viktiga innanhav ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”.

Bålet tänds 20:30 för Östersjön. Plats och aktiviteter återkommer vi med inom en snar framtid.

INBJUDAN till Höstbål för Östersjön! (PDF)

Styrelsen har behandlat detta ärende och denna aktivitet vid sina sammanträden…

# § 16062, 2016-04-25. (PDF)
# § 16097, 2016-05-30. (PDF)
# § 16134, 2016-08-29. (PDF)

Hösttal vid bålet (PDF) av Kustmiljögruppens sekreterare Karl-Gustaf (Kåge) Eklund