Höstträffen 2013

Bakgrund:    
Sekretariatet har fått i uppgift att under ”Höstträffen 2013” föra minnesanteckningar över vad de olika föreläsarna kompletterar sina rikt informativa och illustrerade PowerPoint presentationer med.                     

Redovisning: 
Sekretariatet gör inte anspråk på att allt vad som sägs under ”Höstträffen ”2013” finns återberättat och/eller kommenterat i varje enskilt delmoment.

Minnesanteckningarna presenteras i 9 delmoment som redovisas separat och som följer det detaljerade programmet med hålltider. 
                      
Under varje moment återfinns dels minnesanteckningar dels föreläsarens PowerPoint presentationer i den mån sådana används. I minnesanteckningarna anges namn med förnamn följt av efternamn i versal.

Målgrupp:     
Av inbjudan till och detaljerat program med hålltider samt deltagarförteckning framgår att ”Höstträffen 2013” vänder sig till en bred målgrupp av aktörer från kontaktpersoner i de olika medlemsföreningarna från norr till söder i Torsås kommun, till sponsorer tillika ”vänföretag” som stödjer Kustmiljögruppen ekonomiskt till exekutiva personer inom myndigheter, organisationer och politik, som tycker att vatten är både intressant och viktigt.

Moment 1Rune Fransén, ordförande i Kustmiljögruppen.
Välkomna!
Klicka här för minnesanteckningar (PDF)                     

Moment 2 – Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet. Kommer vi att vilja bada i Östersjön i framtiden?
Klicka här för minnesanteckningar. (PDF)
Klicka här för PowerPointpresentation – 37 sidor. (PDF)
Filmspel: Detta händer varje dag i Östersjön.
Filmspel: Den globala uppvärmningen åskådliggörs med färg för perioden 1884-2012.

Moment 3 – Håkan Algotsson, kommunstyrelsens ordförande i Torsås kommun.             Torsås kommuns syn på hur det står till med kustvattenmiljön.
Klicka här för minnesanteckningar. (PDF)
Läs även artikel i Östran 2014-01-08 som publicerats efter ”Höstträffen 2013”, men som berör det nya miljötänk vad avser enskilda avlopp som omnämns i minnesanteckningarna genom att klicka på den blå länken nedan
https://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Ostran20140108.jpg                                       

Moment 4 – Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun.                      
Ny samhällsbyggnadschef i Torsås kommun presenterar sig.
Klicka här för minnesanteckningar. (PDF)
                                          
Moment 5 – Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun tillika sekreterare i Vattenrådet.               
Vad händer i Vattenrådet som påverkar den kustnära miljön?
 
Klicka här för minnesanteckningar. (PDF)                      

Moment 6 – Assar Johansson, entreprenör och förare av kommunens Truxormaskin för  vasslåtter och slamsugning.
”Vasslåtter 2013”
Klicka här för minnesanteckningar. (PDF)
                      
Moment 7 – Magnus Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo, innovatör och miljöfreak.
Nya och konkreta metoder för omhändertagande av vass.                      
Klicka här för minnesanteckningar. (PDF)                      
Klicka här för PowerPoint presentation. (PDF)

Moment 8 – Kontaktpersonerna har ordet från norr till söder
Gunnarstorps Miljöförening, John Bräutigam, Tomas Svensson.
Miljöföreningen Södra Ragnabo, Magnus Rosenborg, Åsa Rosenborg, Hanna Rosenborg. Vision Bergkvara, Britt-Marie Östman.                      
Bergkvara Hembygdsgille, Britt-Marie Östman, Leif Lindberg. 
Bergkvara Samhällsförening, Ove Lindh.
Kärrabo Miljöförening, Rune Fransén rapporterar.                      
Södra Kärr Samfällighetsförening, Conny Andersson, Roland Blomqvist.                     Klicka här för minnesanteckningar. (PDF)
 
Moment 9 – Rune Fransén, ordförande i Kustmiljögruppen                            
Avslutning! Uppsummering av dagen! Medlemsföreningarnas önskemål om tema för ”Vårträffen 2014”.                      
Klicka här för minnesanteckningar. (PDF)

Trevlig läsning 

Höstträff och föreningsstämma – lördagen den 26 oktober 2013 på temat ”kommer vi att vilja bada i Östersjön i framtiden?”

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 4 september 2013, § 13199 beslutat att den sedvanliga ”Höstträffen” med efterföljande föreningsstämma skall gå av stapeln lördagen den 26 oktober 2013.

Temat för ”Höstträffen 2013” är nu bestämt till ”Kommer vi att vilja bada i Östersjön i framtiden?”, där Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet kommer att ge oss svaret på denna fråga. Vi hoppas verkligen att våra gäster och deltagare skall få ta del av en intressant föreläsning från en kompetensstark miljöperson, som kan ge oss alla en ”kick” i det miljöarbete som bedrivs inom medlemsföreningarna.

Klicka här för att läsa affischen till Catherine Legrands föreläsning! (PDF)

Kallelse/inbjudan med detaljerat program kommer att sändas ut till de personer som återfinns på Kustmiljögruppens mailinglista.

Sista anmälningsdag är torsdagen den 24 oktober 2013!

– Checklista för genomförande av Höstträffen 2013 (PDF) endast för styrelsens
  ledamöter. 
– Kallelse med detaljerat program och hålltider (PDF) samt 
  dagordning vid föreningsstämma (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 
– Inbjudan med detaljerat program och hålltider till de exekutiva personer inom
  myndigheter, organisationer och politik som står förtecknade på Kustmiljögruppens
  externa mailinglista. (PDF)
– Inbjudan till de ”vänföretag/sponsorer” som stödjer Kustmiljögruppen ekonomiskt. (PDF)
– Deltagarlista, uppdateras kontinuerligt intill den 25 oktober 2013 (PDF) 
– Verksamhetsbudget för 2014. (PDF)
– Verksamhetsplan för 2014. (PDF)
– Fullmakt att företräda annan förening. (PDF) 

– Pressmeddelande till massmedias lokalredaktioner i Torsås. (PDF)

Tidningsartiklar i samband med ”Höstträffen 2013”

Engagemang ger hopp för havet, Barometern-OT 2013-10-28 (JPG)
Östersjöns framtid tas upp, Barometern-OT 2013-10-26 (JPG)
Focus på Östersjöns tillstånd, Östran 2013-10-24 (JPG)

1 svar på ”Höstträffen 2013

  1. Pingback: Minnesanteckningar från ”Höstträffen 2013″, lördagen den 26 oktober 2013 | Torsås kustmiljögrupp

Kommentarer är stängda.