Vattenkonferens á la grand – Skogens vatten 2016-09-16, Petamåla Bygdegård

All uppdaterad information och anmälan till ”Skogens vatten – allas vårt vatten” sker och har Du på länken www.torsas.se/projekt eller http://www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageId=2620

OBS! Sista anmälningsdag är 15 augusti 2016

Konferensen är fullbokad!!!

Inbjudan

Program

I nedanstående protokoll har Kustmiljögruppen behandlat denna miljökonferens som skall binda samman kust och inland på temat ”Skogens vatten – dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet uppströms vattendragen i Torsås kommun”.

Styrelsen har vid sina sammanträden nedan behandlat följande ärende.

# 2015-03-19, § 15083 (PDF)

# 2015-05-21, § 15134 (PDF)

# 2015-09-17, § 15165 (PDF)

# 2015-10-29, § 15203 (PDF)

2015-12-10, § 15237 (PDF)

# 2016-01-25, § 16005 (PDF)

# 2016-02-22, § 16030 (PDF)

# 2016-04-25, § 16057 (PDF)

# § 16152, 2016-08-29 (PDF)

Allmänna reflektioner inför konferensen:

Mailadresser till ovan angivna ledamöter som ingår i den arbetsgrupp som skall planera och organisera Vattenkonferens 2016 i Torsås.

Pernilla Landin, Torsås kommun, pernilla.landin@torsas.se 
Susanna Minnhagen, Kalmar kommun, susanna.minnhagen@kalmar.se
Anna Thore, Kalmarsundskommissionen, anna.thore@wspgroup.se
Eva Steiner, Karlskrona kommun, eva.steiner@karlskrona.se
Renate Foks, Ostkustens vattensamling, renate.foks@kalmar.se
Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd, kristin.bertilius@Borgholm.se
Lena Peribert, Kustmiljögruppen, lena.peribert@ltkalmar.se
Robert Briland, Kustmiljögruppen, briland.r@telia.com

Vattenkonferensen kanske borde breddas och även om- och innefatta ”skogens betydelse för klimatet” med anledning av pågående klimatkonferens i Paris, vilket följande uppräknade artiklar nedan kan ge stöd för…

Skogen en ödesfråga, DN 2015-11-29 (PDF)
Arbetet med skogens räddning väcker hopp, DN 2015-11-29 (PDF)
Ordlista som hjälper dig att hänga med i vad som händer på klimatmötet i Paris,
DN 2015-11-29 (PDF)
Torkan slår hårt mot livet runt Amazonas, DN 2015-11-29 (PDF)
Nu vill alla ha del av skogen, DN 2015-11-29 (PDF)
I en annan tid finns en annan skog, DN 2015-11-29 (PDF)

Under november månad har såväl regionala som nationella debattörer och forskare, som kan utgöra potentiella inbjuda gästtalare, yttrat sig om och i klimatfrågan på följande klickbara länkar…

Upp till kamp för ett renare hav, Östran 2015-11-20 (JPG) – Havsforskaren Jonas Nilsson, Linnéuniversitetet.

Hoppfullt för Östersjön, Östran 2015-11-06 (JPG) – Marinekolog Roland Engkvist, Linnéuniversitetet.

Två intressanta artiklar av professorn i miljövetenskap Johan Rockström –

Professor vill se miljörevolutioner, SvD 2015-11-12 (JPG)
Flyktingkrisen och klimatfrågan hänger ihop, Östran 2015-11-11 (JPG)

Teaser/inbjudan till Skogens vatten 2016-09-16 (PDF)

Tidningsartiklar
Fokus ska sättas på skogens vattenmiljöer i Gullabo, 2016-04-13 (JPG)
Vattenfrågorna sätts under lupp, Östran 2016-09-15 (JPG)
En hel dag om Skogens vatten, Östran 2016-09-22 (JPG)

Inkomna anmälningar, som bekräftas i mail till deltagarna 2016-08-29

2016-08-29
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Välkommen på SKOGENS VATTEN den 16 september 2016.

Deltagarförteckning. (PDF)

Bildcollage från vattenkonferensen. (PDF)