Reglementen

§ 13036 – Förslag till reglemente för diverse kostnadsersättningar och bilersättning

Styrelsen har i beslut från sammanträdet den 20 november 2012, § 12213 gett
sekreteraren i uppdrag att ta fram ett förslag till reglemente för diverse kostnadsersättningar och bilersättning för resor utom Torsås kommun, som skall godkännas av årsmötet i maj 2013.

Ordföranden skriver…

Styrelsen med dess ordförande har känt det särskilt angeläget att inför verksamhetsåret
2013 ta fram ett skriftligt dokument som reglerar ersättning för de olika
kostnader och utlägg som föreningens styrelseledamöter har för sitt ideella
arbete, då ett sådant skriftligt dokument saknas.

Årsmötet den 15 juni 2013, godkänner i sin helhet styrelsens förslag till
reglemente för diverse kostnadsersättningar och bilersättning samt attestinstruktion. (PDF)

Klicka här för att läsa hela reglementet. (PDF)