Rapporter

Bergkvara avloppsreningsverk – Miljörapport 2013 (PDF)
med tillhörande Bilagor nrs. 1-8 till Miljörapport för år 2013. (PDF)
Torsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Pär Larsson, juridiskt ansvarig för Miljörapporten.
Datum saknas

Återrapportering från Torsås kommun av 2013 års genomförande av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. (PDF)
Vattenmyndigheterna
Datum saknas

Sammanfattning av frågor – Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. (PDF)
Vattenmyndigheterna
Datum saknas

Uppföljning och förslag på restaurering av anlagda våtmarker i Kalmar kommun,
Linnéuniversitetet – Institutionen för naturvetenskap,
Geraldine Thiere & Jonas Nilsson, Susanna Minnhagen & Renate Foks november 2012,
ISSN 1402-6198, rapport 2012:12

RAPPORT – Uppdaterad provtagning av grundvatten, Emnabo 2012
2012-12-11
Upprättad av: Jens Johannisson, DGE Mark och Miljö, Kalmar

RAPPORT
”SANERINGSPLAN BERGKVARA”

Analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvatten
2011-10-24
Upprättad av: Kristina Berlin
Granskad av: Fredrik Kastberg
Godkänd av: Anders Lidemyr

RAPPORT
”SANERINGSPLAN TORSÅS

Analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvatten
2011-10-24
Upprättad av: Kristina Berlin
Granskad av: Fredrik Kastberg
Godkänd av: Anders Lidemyr

RAPPORT
”SANERINGSPLAN SÖDERÅKRA”

Analyser, mätningar och åtgärdsförslag för spillvatten
2011-10-24
Upprättad av: Kristina Berlin
Granskad av: Fredrik Kastberg
Godkänd av: Anders Lidemyr

RAPPORT – Kompletterande grundvattenprovtagning, Emnabo 2008, Torsås kommun
2008-04-30
Upprättad av: Jens Johannisson, DGE Mark och Miljö, Kalmar

SLUTRAPPORT
Huvudstudie Emnabo

Bekämpningsmedel i grundvatten, Torsås kommun
2004-12-15
Länsstyrelsen i Kalmar län
Aqualog AB
Kemakta Konsult AB