Kustmiljögruppen deltar på Vatten- och avloppsmässan under ”Våryran i Torsås” 2015-05-15

Kustmiljögruppen deltar med sin representation Pia Prestel, Lena Peribert, Kennert Täck och Karl-Gustaf Eklund mellan 09.00 och 16.00 på Vatten- och avfallsmässan, som svarar på frågor om kust, -inlands-, grund- och ytvatten samt planerade vattenåtgärder i Grisbäcken steg 2 och Kärrabo Kustvårdsförening.

2015-05-07
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Välkommen till vatten- och avloppsmässan den 15 maj 2015″ jämte två bifogade filer…
# Inbjudan/Välkomna. (PDF)
# Deltagarförteckning. (PDF)
# Utställarnas placering inom mässområdet. (PDF)