Aktuella projekt/planer

LONA, restaurering av våtmark, anläggande av våtmark och framtagande av informationsskylt.

LONA, restaurering av våtmark, anläggande av våtmark och framtagande av informationsskylt. September 2018 beviljades KMG 408 000 kr i arbetet med att restaurera och projektera och anläggande av ny våtmark samt framtagande av informationsskylt. Stödet kommer från Naturvårdsverket stödet är 90 % och LONA står för LOkala NAturvårdsprojekt, mer info kommer.

Dags för samråd gällande nya vassklippnings period.

Våren 2021 påbörjas samråd inför en ny 5 års period. Assar Johansson tillsammans med Rune Franzen kommer samordna föreningarna.

Assar kommer att kontakta respektive förening. har ni frågor och funderingar kontakta Assar Johansson alt Torsås kommun för mer info.

Samråd angående vassklippning på fastigheten Ragnabo 1:3 m.fl., Torsås kommun, 11 oktober 2011