Protokoll från styrelsemöten 2014

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

Telefonkonferens med styrelsen per capsulam 2014-12-04, §§ 14219 – 14222
Styrelsemöte 2014-11-26, §§ 14191 – 14218 (PDF)
Konstituerande styrelsemöte 2014-11-22, §§ 14185 – 14190 (PDF)
Styrelsemöte 2014-10-23 , §§ 14162 – 14184 (PDF)
Styrelsemöte 2014-09-23, §§ 14144 – 14161 (PDF)
Styrelsemöte 2014-08-28, §§ 14118 – 14143 (PDF)
Telefonkonferens med presidiet per capsulam 30 juni 2014, §§ 14114-14117 (PDF)
Styrelsemöte 15 maj 2014, §§ 14097 – 14113 (PDF)
Styrelsemöte 16 april 2014, §§ 14078 – 14096 (PDF)
Styrelsemöte 25 mars 2014, §§ 14059 – 14077 (PDF)
– Presidiemöte 13 mars 2014, §§ 14053 – 14058 (PDF)
Styrelsemöte 25 februari 2014, §§ 14035 – 14052 (PDF)
Styrelsemöte 22 januari 2014, §§ 14007 – 14034 (PDF)
Konstituerande styrelsemöte 22 januari 2014, §§ 14001 – 14006 (PDF)