Protokoll från styrelsemöten 2011

Originalhandlingar med signaturer och underskrifter återfinns hos sekretariatet vid Kustmiljögruppen.

– Styrelsemöte 15 november 2011, §§ 01-10. PDF)
– Styrelsemöte 3 november 2011, §§ 01- 09. PDF)
– Styrelsemöte 6 oktober 2011, §§ 01-12. PDF)
– Styrelsemöte 22 september 2011, §§ 01-13. (PDF)
– Styrelsemöte 29 augusti 2011, §§ 01-05. (PDF)
– Styrelsemöte 19 juli 2011, §§ 01-07. (PDF)
– Styrelsemöte 9 mars 2011, §§ 01-09. (PDF)